Siirry sisältöön

Synkronoinnin vuosilupa

 • Antaa oikeuden liittää musiikkia liikkuvaan kuvaan useissa eri AV-tuotannoissa (videoissa) yhden vuoden aikana.
 • Lupa kattaa vain synkroninnin eli musiikin liittämisen liikkuvaan kuvaan. Lupa ei kata tuotetun sisällön julkista esittämistä, yleisölle välittämistä tai myyntiin tarkoitettujen fyysisten kopioiden valmistamista, joihin tarvitaan kunkin tilanteen mukainen erillinen lupa.
 • Luvalla on kiinteä vuosihinta, joka perustuu vuoden aikana tuotettujen sisältöjen yhteenlaskettuun musiikkimäärään (tutustu luvan hinnastoon alta). Luvan hankkija arvioi vuoden aikana käyttämänsä musiikin määrän luvan hankintahetkellä.
 • Luvan hankkija raportoi AV-sisältöjen musiikkitiedot Teostolle tuotantokohtaisesti tuotannon valmistumista seuraavan kuukauden loppuun mennessä, kuitenkin viimeistään kunkin kalenterivuoden päättyessä.
 • Luvan hinta laskutetaan kerralla sen hankintahetkellä arvioituun musiikkimäärään perustuen. Laskuja ei hyvitetä, vaikka musiikkimäärä jäisi alle arvion. Jos vuoden aikana käytetty ja Teostolle raportoitu musiikkimäärä kuitenkin ylittää arvion, laskutamme arvion ja toteutuneen musiikkimäärän välisen erotuksen hinnaston mukaan.

Kenelle lupa on tarkoitettu?

Luvan voi hankkia joko AV-tuotannon tekijä kuten tuotantoyhtiö tai av-tuotannon tilaaja (asiakas, joka tilaa tuotantoyhtiöltä AV-tallenteen). Luvan hankkija saa luvasta sopimusvahvistuksen, jossa on yhteenveto luvan sisällöstä.

Mitä lupa kattaa?

Lupa kattaa musiikin liittämisen liikkuvaan kuvaan eli niin sanotun synkronoinnin yhden vuoden aikana tuotettavien AV-sisältöjen osalta.

Kattaa musiikin liittämisen AV-sisältöihin, jotka on tarkoitettu esimerkiksi

 • yrityksen tai yhteisön sisäiseen käyttöön (koulutus- tai perehdytysvideot intranetissä tai fyysisinä kopioina)
 • julkaistavaksi Teoston jo lisensoimalla online-alustalla (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok)
 • tarjottavaksi videokirjastossa, jossa on keikka- ja konserttitaltiointeja tai sisältöjä esimerkiksi ohjattuun liikuntaan

Mitä lupa ei kata?

Lupa ei kata musiikin liittämistä liikkuvaan kuvaan

 • TV-ohjelmissa
 • pitkissä elokuvissa
 • mainoksissa
 • yritysesittelyissä
 • teatterilevitykseen tarkoitetuissa dokumenteissa
 • trailereissa tai ohjelmatunnuksissa
 • jos kyseessä on tilausmusiikki

Edellä mainituissa tapauksissa lupa on hankittava musiikin kustantajalta tai musiikin tekijältä itseltään.

Lupa ei kata myöskään musiikkisisältöjen julkista esittämistä, yleisölle välittämistä tai myyntiin tarkoitettujen maksullisten fyysisten kopioiden valmistamista.

Jos tallennetta esitetään julkisesti livetapahtumissa tai muulla kuin Teoston lisensoimalla online-alustalla, tarvitaan erillinen musiikin esityslupa. Livetapahtumiin sopivin esityslupa on useimmiten Tapahtumalupa, online-alustoille puolestaan Mediapienlupa. Yleisölle välittämisen luvista, kuten TV- ja radiotoiminnasta ja online-palveluista, sovitaan toimijoiden kanssa erikseen. Myyntiin tarkoitettujen fyysisten kopioiden valmistamiseen on hankittava erillinen lupa Nordisk Copyright Bureau NCB:ltä.

HUOM! Synkronointiluvan voi hankkia myös Medialuvan lisäosana, jolloin tätä erillistä synkronointilupaa ei tarvita. Huomioithan kuitenkin, että Mediapienluvan lisäosana hankittava lupa synkronointiin on voimassa vain Mediapienluvan voimassaolon ajan: jos irtisanot Mediapienluvan, musiikkia sisältävä tallenne on tuhottava.

Tämä lupa kattaa ainoastaan musiikin tekijöiden ja kustantajien oikeudet eli teosoikeudet. Yritykset ja yhteisöt tarvitsevat tämän luvan lisäksi myös luvan äänitemusiikin käyttöön netissä ja somessa äänitetuottajalta eli levy-yhtiöltä (masterin käyttöoikeus). Levy-yhtiöillä on äänitteen käyttöön erilaisia toimintamalleja ja hintoja, joista he päättävät itsenäisesti.

Tieto levyn julkaisseesta levy-yhtiöstä löytyy fyysisen levyn kansista tai esimerkiksi Spotifyn Show credits -tiedoista Source-kohdasta. Levy-yhtiöiden kotisivut ja yhteystiedot löytyvät esimerkiksi Googlen avulla.

Miten luvan hinta muodostuu ja mitä se maksaa?

Luvalla on kiinteä vuosihinta, joka perustuu vuoden aikana tuotettujen sisältöjen yhteenlaskettuun musiikkimäärään (katso hinnasto alta). Luvan hankkija arvioi vuoden aikana käyttämänsä musiikin määrän luvan hankintahetkellä. Musiikkituntien määrään lasketaan vain tekijänoikeuden suojaamaa musiikkia sisältävät osuudet, ei koko sisällön kestoa, jos mukana on myös sisältöä, jossa ei ole musiikkia tai musiikkia, joka ei ole tekijänoikeuden suojaamaa.

Luvan hankkijan ei tarvitse raportoida musiikkitietoja Teostolle.

Miten ja koska lupa maksetaan?

Laskutamme luvan hinnan, kun olemme käsitelleet lupahakemuksen eli 2-4 viikon kuluessa hakemuksen saamisesta. Luvan hinta laskutetaan kerralla sen hankintahetkellä arvioituun musiikkimäärään perustuen. Laskuja ei hyvitetä, vaikka musiikkimäärä jäisi alle arvion. Jos vuoden aikana käytetty ja Teostolle raportoitu musiikkimäärä kuitenkin ylittää arvion, laskutamme arvion ja toteutuneen musiikkimäärän välisen erotuksen hinnaston mukaan.

Kuinka kauan lupa on voimassa?

Synkronoinnin vuosilupa on voimassa toistaiseksi ja sen voimassaolo jatkuu vuosittain automaattisesti siihen saakka, kunnes vuosilupa irtisanotaan. Luvan irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Synkronoinnin vuosilupa

Sisällön musiikkitunnit/vuosi Hinta € /vuosi
15 1350
30 2430
45 3281
60 3942
+ jokainen alkava 10 tuntia 655
Hintoihin lisätään arvonlisävero 10 %.

Luvan hankkija arvioi tuotannossa käyttämänsä musiikin määrän luvan hankintahetkellä.

Musiikkimäärään lasketaan vain tekijänoikeuden suojaaman musiikin kesto, ei koko sisällön kestoa.

Synkronoinnin vuosilupa – käyttötapakohtaiset erityisehdot

Luvan mukainen oikeus käyttää musiikkia määräytyy näiden Teoston käyttötapakohtaisten erityisehtojen ja Teoston yleisten sopimusehtojen (jäljempänä yhdessä ”Lupa”) mukaisesti.
Mikäli näiden käyttötapakohtaisten erityisehtojen ja Teoston yleisten sopimusehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti näitä erityisehtoja ja toissijaisesti Teoston yleisiä sopimusehtoja.

Määritelmiä; näissä erityisehdoissa

Tuotannoilla tarkoitetaan yksittäisiä audiovisuaalisia pientuotantoja, kuten esimerkiksi videoitua konserttia, tilaisuutta, liikuntaa, taideprojektia sekä opetus- ja koulutustarkoitukseen tai yrityksen omaa liiketoimintaa varten tuotettua sisältöä.

Pohjoismailla tarkoitetaan Suomea, Ruotsia, Norjaa, Tanskaa ja Islantia.

Luvalla myönnetyt oikeudet ja voimassaolo

Lupa kattaa ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Teoston kulloinkin edustamaa musiikkia tallentamalla kuvan yhteyteen (synkronoimalla) Teoksia Tuotantoihin niiden Pohjoismaiden alueella tapahtuvaa yleisön saataviin saattamista ja kappaleiden valmistamista varten.

Lupa kattaa edellä mainitun musiikin käytön Asiakkaan ostamaan enimmäistuntimäärään asti.

Asiakas voi ostaa Luvan voimaan vuoden määräajaksi tai toistaiseksi.

Luvasta maksettava korvaus ja laskutus

Luvasta maksetaan vuosikohtainen kertakorvaus, joka määräytyy Teoston kulloinkin voimassa olevan Lupaan sovellettavan hinnaston mukaisesti. Luvasta maksettava korvaus laskutetaan Teoston kulloinkin voimassa olevan Lupaan sovellettavan laskutuskäytännön mukaisesti.

Raportointi

Asiakkaan tulee ilmoittaa Tuotannoissa käytetyn musiikin tiedot tuotantokohtaisesti Teoston kulloinkin voimassa olevan raportointikäytännön mukaisesti.

Muut ehdot

Lupa ei kata oikeutta saattaa Tuotantoja yleisön saataviin tai valmistaa niistä tallenteita (mekanisointi). Tätä koskevat luvat tulee hakea erikseen.

Teoston Luvalla myöntämien oikeuksien kattavuus voi vaihdella Luvan voimassaollessa. Teosto voi sulkea Luvan ulkopuolelle sellaisia Teoksia tai niihin sisältyviä sellaisia oikeuksia, joita se ei enää hallinnoi.

Lupa ei kata Teosten käyttöä mainoksessa, trailerissa, TV-tuotannossa, dokumentissa, elokuvassa, tunnusmusiikkina, eikä muun kuin yrityksen oman liiketoiminnan yhteydessä.
Luvalla myönnetty oikeus koskee vain laillisesta lähteestä peräisin olevia Teoksia. Luvan kohteena olevien Teosten kappaleiden tulee siten olla laillisesti valmistettuja ja yleisön saataviin saatettuja.

Synkroinnin vuosiluvan raportointilomake löytyy Lomakkeet-sivulta. Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen medialicensing@teosto.fi.