Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Licens för bakgrundsmusik på föreställning

  • Ger rätt att spela bakgrundsmusik på föreställningar när musiken spelas från radio, tv eller en inspelning.
  • För föreställningar med en publikmängd på upp till 2 000 personer (till exempel vara en utställning, en mässa, ett sport- eller motionsevenemang, ett utbildnings- eller coachningsevenemang, en isshow, en magishow eller en modevisning).
  • Du kan ansöka om licensen för det antal föreställningar du anordnar och vid behov kan du öka antalet föreställningar.
  • Licensens minimifakturering är priset för tio föreställningar per år.
  • Licensen betalas en gång i början av året.
  • Uppgifter om föreställningar behöver inte meddelas till Teosto
  • Dessutom krävs Gramex Licens för inspelningsmusik på föreställningar, som omfattar musikartisternas och producenternas rättigheter och säljs tillsammans med licensen för bakgrundsmusik.

Vem är licensen avsedd för?

Licensen är avsedd för alla evenemangsarrangörer som anordnar minst tio föreställningar per år där man spelar bakgrundsmusik.

Vad omfattar licensen?

Licensen omfattar offentligt framförande av musik på föreställningar där musiken inte är det huvudsakliga innehållet i föreställningen, men stödjer det.  Föreställningen kan till exempel vara en utställning, en mässa, en marknad, ett sport- eller motionsevenemang, ett kund- eller personalevenemang, ett utbildnings- eller coachningsevenemang, en motions- och dansuppvisning, en isshow, cirkus, magishow eller modevisning.

Musik spelas upp från radio, TV eller en laglig källa (till exempel CD, DVD, digital fil).

Licensen omfattar användning av bakgrundsmusik i lokalen även strax före föreställningens början, slut eller under pauser.

Hur bildas priset och vad kostar licensen?

Antalet föreställningar meddelas vid köptillfället. Licensens minimifakturering är priset för tio föreställningar.

Hur och när betalas licensen?

Priset enligt antalet föreställningar faktureras vid köptillfället och i fortsättningen i början av året för hela året. Eventuella förändringar av det årliga antalet föreställningar meddelas alltid en gång i början av året. Fakturan återbetalas inte även om licensen inte används i sin helhet.

Hur länge är licensen i kraft?

När du har tecknat ett avtal med Teosto gäller licensen tills vidare, det vill säga tills du säger upp den. Licensens uppsägningstid är en månad.

Licens för bakgrundsmusik på föreställning 2023
Minst tio föreställningar per år
Antal åhörare/föreställning Pris €/föreställning
1–200 8,03
201-2000 12,32
På priset tillkommer moms på 10 %.
Gramex: Inspelningsmusik på föreställning 2023
Antal åhörare/föreställning Pris €/föreställning
1–200 20,91
201-2000 41,82
På priset tillkommer moms på 10 %.
Licens för bakgrundsmusik på föreställning 2024
Minst tio föreställningar per år
Antal åhörare/föreställning Pris €/föreställning
1–200 8,42
201-2000 12,91
På priset tillkommer moms på 10 %.
Gramex: Äänitemusiikki tapahtumassa 2024
Antal åhörare/föreställning Pris €/föreställning
1–200 22,00
201-2000 43,99
På priset tillkommer moms på 10 %.

Licens för bakgrundsmusik på föreställning särskilda villkor för enskild användning

Licensen omfattar offentligt framförande av musik som mekanisk bakgrundsmusik på en föreställning som anordnas av Kunden (t.ex. utställning, mässa, marknad, sport- eller idrottsevenemang, kund- eller personalevenemang, utbildnings- eller coachningsevenemang). Licensen är specifik för sammanhanget. Antalet föreställningar som omfattas av licensen och antalet besökare meddelas och prissätts separat.

Licensen omfattar även tillfälligt offentligt framförande av bakgrundsmusik som levande musik i liten skala (t.ex. pianobar eller bakgrundsmusik vid matservering), förutsatt att uppvisningen av levande musik har sekundär och liten betydelse i sammanhanget och i Kundens verksamhet. Licensen omfattar dessutom eventuell förmedling av mekanisk bakgrundsmusik till publiken före framträdandet i samband med den ovan nämnda verksamheten (t.ex. i intranät), om förmedlaren är Kunden.

Licensen omfattar således inte annan bakgrundsmusik i kundlokaler, bakgrundsmusik i restaurang-, kafé- eller annan liknande verksamhet eller i andra sammanhang eller lokaler. Licensen omfattar inte heller konserter, evenemang med levande musik eller mekanisk dansmusik eller karaoke, musik i en uppvisning eller i en film eller ett scenuppförande, upptagning av musik, eventuell överföring av musik till allmänheten före föreställningar utan Teostos separata samtycke, eller uppspelning av mekanisk musik från en jukebox, när publiken på platsen där musiken spelas mot en avgift får höra ett Verk som ingår i jukeboxen.

Om föreställningen anordnas av en tredje part på ovan angivna fasta föreställningsplats, ansvarar denna part tillsammans med Kunden för ersättningen för föreställningen. Den ersättning som ska betalas för licensen bestäms i enlighet med prislistan för bakgrundsmusik på föreställningar enligt föreställningens publikmängd som Kunden meddelar, antalet föreställningar eller annan ersättningsgrund som Teosto meddelar till Kunden. Kunden ska i förväg meddela Teosto om ändringar i ovannämnda ersättningsgrunder.