Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Produktionsspecifik synkroniseringslicens

 • Ger rätt att bifoga musik till rörlig bild i en enskild AV-produktion (video).
 • Licensen omfattar endast synkronisering, dvs. bifogande av musik till rörlig bild. Licensen omfattar inte offentlig visning av producerat innehåll, överföring till allmänheten eller framställning av fysiska kopior avsedda för försäljning, vilket kräver en separat licens för varje enskild situation.
 • Priset för licensen baseras på musikmängden i det producerade innehållet (se prislistan nedan).
 • Licenstagaren rapporterar musikuppgifter i AV-innehållet till Teosto specifikt för varje produktion när produktionen är klar.

Vem är licensen avsedd för?

Licensen kan antingen skaffas av AV-producenten, såsom ett produktionsbolag, eller av personen som beställer en AV-produktion (en kund som beställer en AV-inspelning från ett produktionsbolag). Licenstagaren får en avtalsbekräftelse med en sammanfattning av licensens innehåll.

Vad omfattar licensen?

Licensen omfattar bifogande av musik till rörlig bild, det vill säga s.k. synkronisering, i en enskild AV-produktion (video).

Omfattar bifogande av musik till AV-innehåll vars syfte är att till exempel

 • användas internt inom företaget eller samfundet (utbildnings- eller introduktionsfilmer på intranätet eller som fysiska kopior)
 • publiceras på en onlineplattform som redan är licensierad av Teosto (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok)
 • användas som en del av en konstinstallation eller annat visuellt projekt som spelas in

Vad täcks inte av licensen?

Licensen täcker inte bifogande av musik till rörlig bild

 • i långfilmer
 • i reklam
 • i företagspresentationer
 • i dokumentärer för distribution till biografer
 • i trailers eller programsignaturer
 • om det rör sig om beställningsmusik

I ovannämnda fall måste licens skaffas från musikens förläggare eller musikens upphovsperson. Licens för synkronisering av tv-program måste ansökas hos Nordisk Copyright Bureau NCB.

Licensen täcker inte heller offentlig visning, överföring till allmänheten eller tillverkning av fysiska kopior för försäljning mot betalning.

Om inspelningen visas offentligt på en liveföreställning eller på en annan onlineplattform än de som är licensierade av Teosto, krävs en separat licens för att framföra musik. Den mest lämpliga licensen för liveföreställningar är vanligtvis Evenemangslicens, för onlineplattformar däremot Mediesmålicens. Licenser för överföring till allmänheten, såsom tv- och radioverksamhet och onlinetjänster, avtalas separat med aktörerna. För att göra fysiska kopior för försäljning krävs en separat licens från Nordisk Copyright Bureau NCB.

OBS! Synkroniseringslicens kan även skaffas som ett tillägg till Mediesmålicens, och då behövs inte denna separata synkroniseringslicens. Observera emellertid att synkroniseringslicensen som skaffas som tillägg till Mediesmålicensen endast gäller under Mediesmålicensens giltighetstid: om du säger upp Mediesmålicensen ska inspelningar som innehåller musik förstöras.  

Denna licens omfattar endast musikens upphovspersoners och förläggares rättigheter, dvs. upphovsrätten. Företag och samfund behöver förutom denna licens även licens för användning av inspelningsmusik på nätet och i sociala medier från en ljudupptagningsproducent, det vill säga ett skivbolag (masterlicens). Skivbolagen har olika verksamhetsmodeller och priser för användning av inspelningar som de bestämmer över själva.

Information om vilket skivbolag som har släppt skivan finns på den fysiska skivans omslag eller till exempel i Spotifys Show credits under Source. Skivbolagens webbplatser och kontaktuppgifter hittar man till exempel via Google.

Vem är licensen avsedd för, vem behöver den?

Licensen kan antingen skaffas av AV-producenten, såsom ett produktionsbolag, eller av personen som beställer en AV-produktion (en kund som beställer en AV-inspelning från ett produktionsbolag). Licenstagaren får en avtalsbekräftelse med en sammanfattning av licensens innehåll.

Hur bildas priset och vad kostar licensen?

Licensen har ett produktionsspecifikt pris baserat på den sammanlagda musikmängden i producerat AV-innehåll (se prislista nedan). Till mängden musikminuter räknas endast de delar som innehåller upphovsrättsskyddad musik, inte hela innehållets speltid, om inspelningen även inkluderar innehåll som inte har musik eller musik som inte skyddas av upphovsrätten.

Hur och när betalas licensen?

Vi fakturerar licensen när vi har behandlat musikrapporten som bifogas med licensansökan. Licensens pris faktureras en gång baserat på musikmängden.

Hur länge är licensen i kraft?

Licensen gäller tills det AV-innehåll som produceras med licensen förstörs.

Produktionsspecifik synkroniseringslicens

Innehållets musikminuter Pris €/produktion
0–10 90
11–30 180
31–60* 270
På priset tillkommer moms på 10 %.

Till musikmängden räknas endast speltid för upphovsrättsskyddad musik, inte hela innehållets speltid.

Licenstagaren bedömer musikmängden som används i produktionen när licensen skaffas.

*Om antalet musikminuter i produktionen överstiger 60 minuter, kontakta vår medielicensiering.

Produktionsspecifik synkroniseringslicens – särskilda villkor för enskild användning 

Rätten att använda musiken i enlighet med licensen regleras av Teostos särskilda villkor för enskild användning och Teostos allmänna avtalsvillkor (nedan gemensamt kallade ”Licensen”).
Om dessa särskilda villkor för enskild användning och Teostos allmänna avtalsvillkor strider mot varandra, tillämpas i första hand dessa särskilda villkor och i andra hand Teostos allmänna avtalsvillkor.

Definitioner i dessa särskilda villkor

Med produktioner avses enskilda audiovisuella småproduktioner, såsom t.ex. konserter som spelats in på video, tillställningar, aktiviteter, konstprojekt samt innehåll producerat för undervisnings- och utbildningsändamål eller för ett företags egen affärsverksamhet.
Med Norden avses Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island.

Rättigheter som beviljas med licensen

Licensen omfattar icke-ensamrätt att använda musik som Teosto vid var tid representerar, genom att bifoga Verk till rörliga bilder (synkronisera) i Produktioner för att göra dem tillgängliga för allmänheten i Norden och för produktion av låtar.

Priser och fakturering

För licensen betalas en Produktionsspecifik engångsersättning som fastställs i enlighet med Teostos vid var tid gällande prislista för Licensen. Ersättningen som ska betalas för Licensen faktureras i enlighet med Teostos vid var tid gällande faktureringspraxis som tillämpas på Licensen.

Rapportering

Kunden ska rapportera uppgifterna om musiken som används i Produktionen i enlighet med Teostos vid var tid gällande rapporteringspraxis.

Övriga villkor

Licensen omfattar inte rätten att göra Produktionen tillgänglig för allmänheten eller att göra inspelningar av den (mekanisering). Detta kräver separata licenser.
Licensen omfattar inte användning av Verken i reklam, trailers, tv-produktioner, dokumentärer, filmer, som signaturmusik eller i samband med annan verksamhet än ett företags egen affärsverksamhet.

Rätten som beviljas med Licensen gäller endast Verk från lagliga källor. De stycken ur Verken som omfattas av licensen måste således vara lagligt producerade och tillgängliga för allmänheten.

Blankett för rapportering av musikuppgifter (Tuotantokohtaisen synkronointiluvan raportointilomake på finska) finns på sidan Lomakkeet. Skicka den ifyllda blanketten som e-postbilaga till addressen medialicensing@teosto.fi.