Siirry sisältöön

Tuotantokohtainen synkronointilupa

 • Antaa oikeuden liittää musiikkia liikkuvaan kuvaan yhdessä, yksittäisessä av-tuotannossa (videossa). Katso tarkempi kuvaus av-tuotannoista Kattava kuvaus luvasta -osiosta
 • Soveltuu sekä striimattavien av-sisältöjen että fyysisten tallenteiden tuottamiseen
 • Luvan hinta perustuu tuotetun sisällön musiikkimäärään (kts. luvan hinnasto). Luvan hankkija arvioi tuotannossa käyttämänsä musiikin määrän luvan hankintahetkellä. Musiikkimäärään lasketaan vain tekijänoikeuden suojaaman musiikin kesto, ei koko sisällön kestoa.
 • Lupa kattaa vain musiikin liittämisen liikkuvaan kuvaan eli synkronoinnin, ei tuotetun sisällön julkista esittämistä, yleisölle välittämistä tai myyntiin tarkoitettujen fyysisten kopioiden valmistamista, joihin tarvitaan kunkin tilanteen mukainen erillinen lupa.
 • Jos striimattava maksuton videotallenne on katsottavana Teoston jo lisensoimalla alustalla (YouTube, Facebook, Instagram), tämän luvaksi ei tarvita muita lupia, sillä Teoston ja alustan välinen sopimus kattaa julkisen esittämisen ja yleisölle välittämisen. Muille kuin em. Teoston lisensoimille alustoille tarvitaan Mediapienlupa.
 • Synkronointiluvan voi hankkia joko av-tuotannon tekijä kuten tuotantoyhtiö tai av-tuotannon tilaaja (asiakas, joka tilaa tuotantoyhtiöltä videon)
 • Luvan hankkija raportoi av-sisältöjen musiikkitiedot Teostolle tuotantokohtaisesti tuotannon valmistuttua
 • Luvan hinta laskutetaan Teostolle toimitettuihin musiikkitietoraportteihin perustuen
 • Tämä lupa kattaa ainoastaan musiikin tekijöiden ja kustantajien oikeudet eli teosoikeudet. Yritykset ja yhteisöt tarvitsevat äänitemusiikin käyttöön netissä ja somessa tämän luvan lisäksi luvan myös äänitetuottajalta eli levy-yhtiöltä (masterin käyttöoikeus). Levy-yhtiöillä on äänitteen käyttöön erilaisia toimintamalleja ja hintoja, joista he päättävät itsenäisesti.
 • Tieto levyn julkaisseesta levy-yhtiöstä löytyy fyysisen levyn kansista tai esim. Spotifyn Show credits -tiedoista Source-kohdasta. Levy-yhtiöiden kotisivut ja yhteystiedot löytyvät esimerkiksi Googlen avulla.

Mitä lupa kattaa?

Lupa kattaa musiikin liittämisen liikkuvaan kuvaan eli niin sanotun synkoronoinnin yhdessä yksittäisessä av-tuotannossa (videossa).

Kattaa musiikin liittämisen av-sisältöihin, jotka on tarkoitettu esim.

 • yrityksen tai yhteisön sisäiseen käyttöön (koulutus- tai perehdytysvideot intranetissä tai fyysisinä kopioina)
 • julkaistavaksi Teoston jo lisensoimalla online-alustalla (Youtube, Facebook, Instagram)
 • käytettäväksi osana taideinstallaatiota tai muuta visuaalista, tallennettavaa projektia

Mitä lupa ei kata?

Lupa ei kata musiikin liittämistä liikkuvaan kuvaan

 • pitkissä elokuvissa
 • mainoksissa
 • yritysesittelyissä
 • teatterilevitykseen tarkoitetuissa dokumenteissa
 • trailereissa tai ohjelmatunnuksissa
 • jos kyseessä on tilausmusiikki

Edellä mainituissa tapauksissa lupa on hankittava musiikin kustantajalta tai musiikin tekijältä itseltään. Tv-ohjelmien synkronointilupa on haettava Nordisk Copyright Bureau NCB:ltä.

Lupa ei kata myöskään musiikkisisältöjen julkista esittämistä, yleisölle välittämistä tai myyntiin tarkoitettujen maksullisten fyysisten kopioiden valmistamista.

Jos tallennetta esitetään julkisesti livetapahtumissa tai muulla kuin Teoston lisensoimalla online-alustalla, tarvitaan erillinen musiikin esityslupa. Livetapahtumiin sopivin esityslupa on useimmiten Tapahtumalupa, online-alustoille puolestaan Mediapienlupa. Yleisölle välittämisen luvista (tv- ja radiotoiminta, online-palvelut jne.) sovitaan toimijoiden kanssa erikseen. Myyntiin tarkoitettujen fyysisten kopioiden valmistamiseen on hankittava erillinen lupa Nordisk Copyright Bureau NCB:ltä.

HUOM! Synkronointiluvan voi hankkia myös Medialuvan lisäosana, jolloin tätä erillistä synkronointilupaa ei tarvita. Huomioithan kuitenkin, että Mediapienluvan lisäosana hankittava lupa synkronointiin on voimassa vain Mediapienluvan voimassaolon ajan: jos irtisanot Mediapienluvan, musiikkia sisältävä tallenne on tuhottava.  

Kenelle lupa on tarkoitettu, kuka sen tarvitsee?

Luvan voi hankkia joko av-tuotannon tekijä kuten tuotantoyhtiö tai av-tuotannon tilaaja (asiakas, joka tilaa tuotantoyhtiöltä av-tallenteen). Luvan hankkija saa luvasta sopimusvahvistuksen, jossa on yhteenveto luvan sisällöstä.

Miten luvan hinta muodostuu ja mitä se maksaa?

Luvalla on tuotantokohtainen hinta, joka perustuu tuotetun av-sisällön yhteenlaskettuun musiikkimäärään (kts. hinnasto). Musiikkiminuuttien määrään lasketaan vain tekijänoikeuden suojaamaa musiikkia sisältävät osuudet, ei koko sisällön kestoa, jos mukana on myös sisältöä, jossa ei ole musiikkia tai musiikkia, joka ei ole tekijänoikeuden suojaamaa.

Miten ja koska lupa maksetaan?

Laskutamme luvan hinnan, kun olemme käsitelleet lupahakemukseen liittyvän musiikkiraportin. Luvan hinta laskutetaan kerralla toteutuneen musiikkimäärän mukaan.

Kuinka kauan lupa on voimassa?

Lupa on voimassa siihen saakka, kunnes sillä tuotettu av-sisältö tuhotaan.

Tuotantokohtainen synkronointilupa

Sisällön musiikkiminuutit Hinta €/tuotanto
0 – 10 90
11 – 30 180
31 – 60* 270
Hintoihin lisätään arvonlisävero 10 %.

*Jos musiikkiminuuttien määrä tuotannossa on enemmän kuin 60 minuuttia, ota yhteys medialisensointiimme.

Tuotantokohtainen synkronointilupa – käyttötapakohtaiset erityisehdot 

Luvan mukainen oikeus käyttää musiikkia määräytyy näiden Teoston käyttötapakohtaisten erityisehtojen ja Teoston yleisten sopimusehtojen (jäljempänä yhdessä ”Lupa”) mukaisesti.
Mikäli näiden käyttötapakohtaisten erityisehtojen ja Teoston yleisten sopimusehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti näitä erityisehtoja ja toissijaisesti Teoston yleisiä sopimusehtoja.

Määritelmiä; näissä erityisehdoissa

Tuotannolla tarkoitetaan yksittäistä audiovisuaalista pientuotantoa, kuten esimerkiksi videoitua konserttia, tilaisuutta, aktiviteettia, taideprojektia sekä opetus- ja koulutustarkoitukseen tai yrityksen omaa liiketoimintaa varten tuotettua sisältöä.
Pohjoismailla tarkoitetaan Suomea, Ruotsia, Norjaa, Tanskaa ja Islantia.

Luvalla myönnetyt oikeudet

Lupa kattaa ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Teoston kulloinkin edustamaa musiikkia tallentamalla kuvan yhteyteen (synkronoimalla) Teoksia Tuotantoon sen Pohjoismaiden alueella tapahtuvaa yleisön saataviin saattamista ja kappaleiden valmistamista varten.

Luvasta maksettava korvaus ja laskutus

Luvasta maksetaan Tuotantokohtainen kertakorvaus, joka määräytyy Teoston kulloinkin voimassa olevan Lupaan sovellettavan hinnaston mukaisesti. Luvasta maksettava korvaus laskutetaan Teoston kulloinkin voimassa olevan Lupaan sovellettavan laskutuskäytännön mukaisesti.

Raportointi

Asiakkaan tulee ilmoittaa Tuotannossa käytetyn musiikin tiedot Teoston kulloinkin voimassa olevan raportointikäytännön mukaisesti.

Muut ehdot

Lupa ei kata oikeutta saattaa Tuotanto yleisön saataviin tai valmistaa siitä tallenteita (mekanisointi). Tätä koskevat luvat tulee hankkia erikseen.
Lupa ei kata Teosten käyttöä mainoksessa, trailerissa, tv-tuotannossa, dokumentissa, elokuvassa, tunnusmusiikkina, eikä yrityksen oman liiketoiminnan ulkopuolisessa yhteydessä.

Luvalla myönnetty oikeus koskee vain laillisesta lähteestä peräisin olevia Teoksia. Luvan kohteena olevien Teosten kappaleiden tulee siten olla laillisesti valmistettuja ja yleisön saataviin saatettuja.

Lomake musiikkitietojen raportoimiseen: Lomakkeet-sivu. Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen medialicensing@teosto.fi.