Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teosto avräknade 15 miljoner euro till musikskapare och förläggare              

eri suuruisia euron seteleitä
14.09.2023

Teosto betalade i dag, torsdagen den 14 september, ut totalt 15 miljoner euro till kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare. Av detta belopp utbetalas 6,1 miljoner euro till Teostos kunder i Finland. Resten betalas ut via internationella organisationer till utländska upphovsmän och förläggare. Totalt får över 6 500 musikskapare och förläggare ersättningar i september. 

Teostos avräkningar betalas ut kvartalsvis. De ersättningar som betalas ut nu är huvudsakligen för musik som använts i konserter, radio, tv, som bakgrundsmusik, i online- och streamingtjänster samt i Yle Arenan och Nelonen Ruutu+/Ruutu-tjänsterna under det första kvartalet 2023. 

Beloppet på en enskild upphovsmans avräkning kan variera mellan några euro till flera tusen beroende på hur mycket dennes verk har framförts och hur stor dennes andel av verket är. Medianavräkningen för en enskild musikskapare var i denna avräkning cirka 100 euro. 

Närmare uppgifter om de avräkningsområden som ingår i denna avräkning och tidpunkterna för insamlingen av ersättningar ser du i avräkningskalendern för 2023.

Avräkningen i september 2023 är 1,7 miljoner euro större än föregående år

Den större totala avräkningen beror främst på att avräkningsbeloppet för Video on Demand-tjänster är 1,5 miljoner euro högre än under motsvarande period året innan. I september förra året avräknades endast Netflix-ersättningar, medan avräkningen i år inkluderar ersättningar som samlats in inte bara från Netflix, utan även från Amazon, Elisa Viihde, HBO och Viaplay.  

Även ersättningarna för offentligt framförande inom området konserter och evenemangslicens samt bakgrundsmusik från radio är högre än i september 2022. 

Ersättningarna som betalas ut i september 2023 har samlats ihop från följande rättighetskategorier:

Rättighetskategori September 2023 mn € September 2022 mn € 
Radio och TV 5,4 5,6 
Offentligt framförande 1,8 1,5 
Webbtjänster (online) 5,6 4,2 
Flera (utlandet, korrigeringar) 2,2 2,0 
Totalt 15,0 13,3 

 Avräkningarna betalas ut fyra gånger om året 

Ytterligare information om Teostos avräkningar finns på Avräkningsdagar-sidan

Den totala summan som Teosto avräknar vid respektive tidpunkt varierar enligt hur heltäckande man lyckas samla in ersättningar från respektive musikanvändningsområde och hur snabbt de insamlade ersättningarna kan allokeras till rätt verk. För allokeringen behövs både de verkanmälningar som musikskaparna gör till Teosto om sina egna verk och de anmälningar om framförande eller musikanvändningsrapporter som de som framför och använder musiken gör.  

Teosto betalar ut avräkningar fyra gånger per år till de kompositörer, textförfattare, arrangörer och förläggare som är kunder hos Teosto. Efter september 2023 utbetalas nästa avräkning den 14 december 2023. 

Share on social media