Skip to content

Teosto avräknade 15 miljoner euro till musikskapare och förläggare              

eri suuruisia euron seteleitä
14.09.2023

Teosto betalade i dag, torsdagen den 14 september, ut totalt 15 miljoner euro till kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare. Av detta belopp utbetalas 6,1 miljoner euro till Teostos kunder i Finland. Resten betalas ut via internationella organisationer till utländska upphovsmän och förläggare. Totalt får över 6 500 musikskapare och förläggare ersättningar i september. 

Teostos avräkningar betalas ut kvartalsvis. De ersättningar som betalas ut nu är huvudsakligen för musik som använts i konserter, radio, tv, som bakgrundsmusik, i online- och streamingtjänster samt i Yle Arenan och Nelonen Ruutu+/Ruutu-tjänsterna under det första kvartalet 2023. 

Beloppet på en enskild upphovsmans avräkning kan variera mellan några euro till flera tusen beroende på hur mycket dennes verk har framförts och hur stor dennes andel av verket är. Medianavräkningen för en enskild musikskapare var i denna avräkning cirka 100 euro. 

Närmare uppgifter om de avräkningsområden som ingår i denna avräkning och tidpunkterna för insamlingen av ersättningar ser du i avräkningskalendern för 2023.

Avräkningen i september 2023 är 1,7 miljoner euro större än föregående år

Den större totala avräkningen beror främst på att avräkningsbeloppet för Video on Demand-tjänster är 1,5 miljoner euro högre än under motsvarande period året innan. I september förra året avräknades endast Netflix-ersättningar, medan avräkningen i år inkluderar ersättningar som samlats in inte bara från Netflix, utan även från Amazon, Elisa Viihde, HBO och Viaplay.  

Även ersättningarna för offentligt framförande inom området konserter och evenemangslicens samt bakgrundsmusik från radio är högre än i september 2022. 

Ersättningarna som betalas ut i september 2023 har samlats ihop från följande rättighetskategorier:

Rättighetskategori September 2023 mn € September 2022 mn € 
Radio och TV 5,4 5,6 
Offentligt framförande 1,8 1,5 
Webbtjänster (online) 5,6 4,2 
Flera (utlandet, korrigeringar) 2,2 2,0 
Totalt 15,0 13,3 

 Avräkningarna betalas ut fyra gånger om året 

Ytterligare information om Teostos avräkningar finns på Avräkningsdagar-sidan

Den totala summan som Teosto avräknar vid respektive tidpunkt varierar enligt hur heltäckande man lyckas samla in ersättningar från respektive musikanvändningsområde och hur snabbt de insamlade ersättningarna kan allokeras till rätt verk. För allokeringen behövs både de verkanmälningar som musikskaparna gör till Teosto om sina egna verk och de anmälningar om framförande eller musikanvändningsrapporter som de som framför och använder musiken gör.  

Teosto betalar ut avräkningar fyra gånger per år till de kompositörer, textförfattare, arrangörer och förläggare som är kunder hos Teosto. Efter september 2023 utbetalas nästa avräkning den 14 december 2023. 

Share on social media
KAKOR PÅ TEOSTOS WEBBPLATS

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator eller annan enhet och som sparar information om ditt besök på webbplatsen. Med hjälp av kakorna förbättrar Teosto användbarheten av sina tjänster.

Uppgifter som samlats in genom kakor kopplas som utgångspunkt inte ihop med en identifierbar persons personuppgifter, men vissa uppgifter som samlats in genom kakor kan indirekt kopplas till en identifierbar persons personuppgifter.

Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning och vår beskrivning över kakor (på finska).

KATEGORIER AV KAKOR
Nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten av vår webbplats. De laddar t.ex. en del av vår webbplats funktioner på förhand för att försnabba laddningen av webbplatsen. Nödvändiga kakor används även för att fastställa och komma ihåg de inställningar du valt. Du kan förbjuda användningen av nödvändiga kakor i dina webbläsarinställningar, men observera att alla funktioner på och delar av webbplatsen inte nödvändigtvis fungerar korrekt efter det.

Läs mer om kakor (på finska)

Kakor för analytik

Vi använder kakor för analytik för att utveckla funktionen av vår webbplats. Med hjälp av kakor för analytik samlar vi t.ex. uppgifter om hur användare använder vår webbplats och hur de navigerar mellan webbplatsens olika flikar. Uppgifterna används huvudsakligen i anonym form.

För mer information: dataskyddsbeskrivning och beskrivning över kakor (på finska)

Funktionella kakor

Med hjälp av funktionella kakor kan vi erbjuda olika funktioner på vår webbplats, t.ex. spellistor och en chattfunktion i realtid. Om du förbjuder användningen av funktionella kakor fungerar inte en del eller alla av dessa funktioner korrekt.

Läs mer om kakor (på finska)

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor hjälper oss skräddarsy vår marknadsföring och erbjuda användarna av vår webbplats mer riktade tjänster i framtiden. Med hjälp av marknadsföringskakorna samlar vi t.ex. uppgifter om användarens beteende och preferenser på vår webbplats.

Läs mer om kakor (på finska)