Skip to content

Teosto avräknade över 11 miljoner euro till musikskapare och förläggare

eri suuruisia euron seteleitä
23.03.2023

Teosto betalade i dag torsdagen 23.3 ut totalt 11,3 miljoner euro till kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare. Av detta belopp utbetalas 5,4 miljoner euro till Teostos kunder i Finland. Resten betalas ut via internationella organisationer till utländska upphovsmän och förläggare. Totalt får över 6 000 musikskapare och förläggare ersättningar i mars.

Teostos avräkningar betalas ut kvartalsvis. De ersättningar som betalas ut nu är huvudsakligen för musik som använts i konserter, radio, tv, som bakgrundsmusik, i online- och streamingtjänster, Ruutu och Ruutu+-tjänsterna samt i Yle Arenan under det tredje kvartalet av 2022.

Beloppet på en enskild upphovsmans avräkning kan variera mellan några euro till flera tusen beroende på hur mycket dennes verk har framförts och hur stor dennes andel av verket är. Medianavräkningen för en enskild musikskapare var i denna avräkning cirka 100 euro.

Avräkningen för mars 2023 är cirka 1,6 miljoner euro större än föregående år

Den större avräkningen beror huvudsakligen på de ökade ersättningarna från TV-området och mängden konserter som börjat öka kraftigt efter coronaåren. I mars förra året avräknades endast cirka 44 000 euro ersättningar för framförande på konserter under juli–september, medan avräkningarna från motsvarande period detta år är över 1,4 miljoner euro.

Mindre ersättningar för avräkningar från utlandet beror å sin sida på annorlunda avräkningscykler för utländska upphovsrättsorganisationer.

Teosto samlade in upphovsrättsersättningar för offentligt framförande, förmedling och upptagning av musik enligt följande:

Ersättningarna som betalas ut i mars 2023 har samlats ihop från följande rättighetskategorier:

RättighetskategoriMars 2023 mn €Mars 2022 mn €
Radio och tv6,35,0
Offentligt framförande2,81,6
Webbtjänster (Online)1,31,6
Flera (utlandet, korrigeringar)0,91,5
Totalt11,39,7

Avräkningarna betalas ut fyra gånger om året

Ytterligare information om Teostos avräkningar finns på Avräkningarna-sidan.

Den totala summan som Teosto avräknar vid respektive tidpunkt varierar enligt hur heltäckande man lyckas samla in ersättningar från respektive musikanvändningsområde och hur snabbt de insamlade ersättningarna kan allokeras till rätt verk. För allokeringen behövs både de verkanmälningar som musikskaparna gör till Teosto om sina egna verk och de anmälningar om framförande eller musikanvändningsrapporter som de som framför och använder musiken gör.

Teosto betalar ut avräkningar fyra gånger per år till de kompositörer, textförfattare, arrangörer och förläggare som är kunder hos Teosto. Efter mars 2023 utbetalas följande avräkning den 8 juni 2023.

Share on social media
KAKOR PÅ TEOSTOS WEBBPLATS

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator eller annan enhet och som sparar information om ditt besök på webbplatsen. Med hjälp av kakorna förbättrar Teosto användbarheten av sina tjänster.

Uppgifter som samlats in genom kakor kopplas som utgångspunkt inte ihop med en identifierbar persons personuppgifter, men vissa uppgifter som samlats in genom kakor kan indirekt kopplas till en identifierbar persons personuppgifter.

Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning och vår beskrivning över kakor (på finska).

KATEGORIER AV KAKOR
Nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten av vår webbplats. De laddar t.ex. en del av vår webbplats funktioner på förhand för att försnabba laddningen av webbplatsen. Nödvändiga kakor används även för att fastställa och komma ihåg de inställningar du valt. Du kan förbjuda användningen av nödvändiga kakor i dina webbläsarinställningar, men observera att alla funktioner på och delar av webbplatsen inte nödvändigtvis fungerar korrekt efter det.

Läs mer om kakor (på finska)

Kakor för analytik

Vi använder kakor för analytik för att utveckla funktionen av vår webbplats. Med hjälp av kakor för analytik samlar vi t.ex. uppgifter om hur användare använder vår webbplats och hur de navigerar mellan webbplatsens olika flikar. Uppgifterna används huvudsakligen i anonym form.

För mer information: dataskyddsbeskrivning och beskrivning över kakor (på finska)

Funktionella kakor

Med hjälp av funktionella kakor kan vi erbjuda olika funktioner på vår webbplats, t.ex. spellistor och en chattfunktion i realtid. Om du förbjuder användningen av funktionella kakor fungerar inte en del eller alla av dessa funktioner korrekt.

Läs mer om kakor (på finska)

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor hjälper oss skräddarsy vår marknadsföring och erbjuda användarna av vår webbplats mer riktade tjänster i framtiden. Med hjälp av marknadsföringskakorna samlar vi t.ex. uppgifter om användarens beteende och preferenser på vår webbplats.

Läs mer om kakor (på finska)