Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teosto avräknade över 11 miljoner euro till musikskapare och förläggare

eri suuruisia euron seteleitä
23.03.2023

Teosto betalade i dag torsdagen 23.3 ut totalt 11,3 miljoner euro till kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare. Av detta belopp utbetalas 5,4 miljoner euro till Teostos kunder i Finland. Resten betalas ut via internationella organisationer till utländska upphovsmän och förläggare. Totalt får över 6 000 musikskapare och förläggare ersättningar i mars.

Teostos avräkningar betalas ut kvartalsvis. De ersättningar som betalas ut nu är huvudsakligen för musik som använts i konserter, radio, tv, som bakgrundsmusik, i online- och streamingtjänster, Ruutu och Ruutu+-tjänsterna samt i Yle Arenan under det tredje kvartalet av 2022.

Beloppet på en enskild upphovsmans avräkning kan variera mellan några euro till flera tusen beroende på hur mycket dennes verk har framförts och hur stor dennes andel av verket är. Medianavräkningen för en enskild musikskapare var i denna avräkning cirka 100 euro.

Avräkningen för mars 2023 är cirka 1,6 miljoner euro större än föregående år

Den större avräkningen beror huvudsakligen på de ökade ersättningarna från TV-området och mängden konserter som börjat öka kraftigt efter coronaåren. I mars förra året avräknades endast cirka 44 000 euro ersättningar för framförande på konserter under juli–september, medan avräkningarna från motsvarande period detta år är över 1,4 miljoner euro.

Mindre ersättningar för avräkningar från utlandet beror å sin sida på annorlunda avräkningscykler för utländska upphovsrättsorganisationer.

Teosto samlade in upphovsrättsersättningar för offentligt framförande, förmedling och upptagning av musik enligt följande:

Ersättningarna som betalas ut i mars 2023 har samlats ihop från följande rättighetskategorier:

RättighetskategoriMars 2023 mn €Mars 2022 mn €
Radio och tv6,35,0
Offentligt framförande2,81,6
Webbtjänster (Online)1,31,6
Flera (utlandet, korrigeringar)0,91,5
Totalt11,39,7

Avräkningarna betalas ut fyra gånger om året

Ytterligare information om Teostos avräkningar finns på Avräkningarna-sidan.

Den totala summan som Teosto avräknar vid respektive tidpunkt varierar enligt hur heltäckande man lyckas samla in ersättningar från respektive musikanvändningsområde och hur snabbt de insamlade ersättningarna kan allokeras till rätt verk. För allokeringen behövs både de verkanmälningar som musikskaparna gör till Teosto om sina egna verk och de anmälningar om framförande eller musikanvändningsrapporter som de som framför och använder musiken gör.

Teosto betalar ut avräkningar fyra gånger per år till de kompositörer, textförfattare, arrangörer och förläggare som är kunder hos Teosto. Efter mars 2023 utbetalas följande avräkning den 8 juni 2023.

Share on social media