Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teosto avräknade över 13 miljoner euro till musikskapare och förläggare

eri suuruisia euron seteleitä
15.09.2022

Teosto betalade i dag den 15 september ut totalt 13,3 miljoner euro till kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare. Av detta belopp utbetalas 5,7 miljoner euro till Teostos kunder i Finland. Resten betalas ut via internationella organisationer till utländska upphovsmän och förläggare. Totalt får ungefär 7 000 musikskapare och förläggare ersättningar i september.

Beloppet på en enskild upphovsmans avräkning kan variera mellan några euro till flera tusen beroende på hur mycket dennes verk har framförts och hur stor dennes andel av verket är. En enskild musikskapares medianavräkning var ungefär 81,4 euro.

Streaming och livemusik ökar något

De ersättningar som betalas från streamingtjänster såsom Spotify, YouTube, Facebook och Apple Music är i denna avräkning 0,5 miljoner euro större än i september 2021. Däremot är ersättningarna från beställningsvideotjänster (Video on Demand) på grund av säsongsvariationer nu lite mindre än förra året. 

Även de ersättningar som betalas till musikskapare för konserter och evenemang är något större än förra året. Avräkningarna tjänades dock in under början av 2022, som ännu ganska långt påverkades av coronarestriktioner.

”Den slutgiltiga återhämtningen från den svacka som orsakades av coronarestriktionerna sker inom musikbranschen först under de kommande åren. I synnerhet när det gäller internationella avräkningar och livesidan har vi fortfarande en bit kvar till normalläget. Nu skulle det vara viktigt att samhället inte glömmer bort musik- och kulturbranschen utan vidtar aktiva åtgärder för att bidra till dess tillväxt och förbättra dess allmänna verksamhetsförutsättningar”, säger Teostos verkställande direktör Risto Salminen.

Ersättningarna inom evenemangs- och konsertområdet var före coronan omkring 7 miljoner euro per år, medan årets prognos för ersättningarna till följd av coronapandemin rör sig kring 3 miljoner euro.

Övriga områden verkar återhämta sig ganska bra från coronan, och exempelvis ersättningarna från Yle, kommersiell radio och kommersiell tv uppvisar redan en försiktig tillväxt på 4 % jämfört med förra året.

Teosto samlade in upphovsrättsersättningar för offentligt framförande, förmedling och upptagning av musik enligt följande:

Ersättningarna som betalas ut i september 2022 har samlats ihop från följande rättighetskategorier:

RättighetskategoriSeptember 2022 mn €September 2021 mn €
Radio och tv5,65,4
Offentligt framförande1,51,2
Webbtjänster (Online)4,25,0
Inspelning0,00,1
Flera (utlandet och korrigeringar)2,01,9
Totalt13,313,6

Avräkningarna betalas ut fyra gånger om året. 

Ytterligare information om Teostos avräkningar finns på Avräkningarna-sidan. 

Den totala summan som Teosto avräknar vid respektive tidpunkt varierar enligt hur heltäckande man lyckas samla in ersättningar från respektive musikanvändningsområde och hur snabbt de insamlade ersättningarna kan allokeras till rätt verk. För allokeringen behövs både de verkanmälningar som musikskaparna gör till Teosto om sina egna verk och de anmälningar om framförande eller musikanvändningsrapporter som de som framför och använder musiken gör. 

Teosto betalar avräkningar fyra gånger per år till de kompositörer, textförfattare, arrangörer och förläggare som är kunder hos Teosto. Efter september 2022 utbetalas följande avräkning den 15 sdecember 2022

Share on social media