Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teosto avräknade över 16 miljoner euro till musikskapare och förläggare

eri suuruisia euron seteleitä
15.12.2022

Teosto betalade i dag den 15 december ut totalt 16,6 miljoner euro till kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare. Av detta belopp utbetalas 8,2 miljoner euro till Teostos kunder i Finland. Resten betalas ut via internationella organisationer till utländska upphovsmän och förläggare. Totalt får över 7 000 musikskapare och förläggare ersättningar i december.

Teostos avräkningar betalas ut kvartalsvis. De ersättningar som betalas ut nu är huvudsakligen för musik som använts i konserter, radio, tv, som bakgrundsmusik, i online- och streaming-tjänster, Ruutu och Ruutu+-tjänsterna samt i Yle Arenan under det andra kvartalet av 2022.

Beloppet på en enskild upphovsmans avräkning kan variera mellan några euro till flera tusen beroende på hur mycket dennes verk har framförts och hur stor dennes andel av verket är. Medianavräkningen för en enskild musikskapare var i denna avräkning cirka 99 euro.

Avräkningen för december 2022 är cirka 4,4 miljoner euro större än föregående år

Den större avräkningen beror huvudsakligen på ökade ersättningar från tv-området samt större ersättningar från online- och streamingtjänsterna. De större ersättningarna för online- och streamingtjänsterna består av ersättningar som influtit under åren 2018–2020 och som nu upplöses i ett större parti som engångsersättningar. Större ersättningar för avräkningar från utlandet beror på annorlunda avräkningscykler för utländska upphovsrättsorganisationer.

Uppsvinget i till exempel konserter efter coronaåren börjar småningom synas i avräkningarna. Förra december avräknades endast cirka 30 000 euro ersättningar för framförande på konserter, medan avräkningarna från motsvarande period detta år var 510 000 euro.

Teosto samlade in upphovsrättsersättningar för offentligt framförande, förmedling och upptagning av musik enligt följande:

Ersättningarna som betalas ut i september 2022 har samlats ihop från följande rättighetskategorier:

RättighetskategoriDecember 2022 mn €December 2021 mn €
Radio och tv6,85,3
Offentligt framförande1,81,2
Webbtjänster (Online)5,24,0
Inspelning0,90,6
Flera (utlandet, korrigeringar)1,91,1
Totalt16,612,2

 Avräkningarna betalas ut fyra gånger om året

Ytterligare information om Teostos avräkningar finns på Avräkningsdagar-sidan.

Den totala summan som Teosto avräknar vid respektive tidpunkt varierar enligt hur heltäckande man lyckas samla in ersättningar från respektive musikanvändningsområde och hur snabbt de insamlade ersättningarna kan allokeras till rätt verk.

För allokeringen behövs både de verkanmälningar som musikskaparna gör till Teosto om sina egna verk och de anmälningar om framförande eller musikanvändningsrapporter som de som framför och använder musiken gör. 

Teosto betalar ut avräkningar fyra gånger per år till de kompositörer, textförfattare,  arrangörer och förläggare som är kunder hos Teosto. Efter december 2022 utbetalas följande avräkning den 24 mars 2023. 

Share on social media