Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teostos coronastöd kan sökas från 19.10.2020

15.10.2020

Teosto stöder kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare i den svåra situation som coronapandemin orsakat med ett nytt coronastöd. Det totala stödbeloppet är högst en miljon euro och ansökan är öppen under perioden 19.10–6.11.2020.

Specialstödet, som betalas ur Teostofonden, är avsett att möjliggöra fortsättning av konstnärligt arbete (komposition, textförfattande, arrangemang) eller musikförläggarverksamhet. Stödet kompenserar de upphovsrättsliga inkomster från Teosto som blivit förlorade för år 2020. 

Vem kan ansöka om stöd 

Stödet kan sökas av våra musikskapar- och förläggarkunder vars verk har framförts i konserter och evenemang samt på kommersiella radio- och tv-kanaler åren 2017–2019 och till vilka Teosto har avräknat ersättningar på sammanlagt minst 1 500 euro för dessa framföranden.

Det beviljade beloppet beror på den sökandes avräkningar inom ovan nämnda områden och är minst 300 euro och högst 10 000 euro. De utbetalda avräkningarna behöver inte anges i ansökningsformuläret, utan Teosto kontrollerar dem automatiskt. Eventuella övriga stöd har ingen inverkan på möjligheten att få Teostos coronastöd.

En kompositörs, textförfattares eller arrangörs dödsbo kan inte ansöka om coronastödet för upphovsmän, eftersom stödet är avsett för skapande konstnärligt arbete (komposition, textförfattande, arrangemang). Ett dödsbo som bedriver musikförlagsverksamhet och är förläggarkund hos oss kan ansöka om coronastöd avsett för musikförläggare. 

Hur ansöker man om stödet

Stödet söks via systemet Klaavi på adressen www.klaavi.fi. För att ansöka behöver du endast Teostos kundnummer, vilket finns på Kunduppgifter -mellanbladet, då du loggar in i Teostos webtjänst med din egen användaridentifikation.

I ansökningssystemet söks stödet från Teostos medlemsorganisationers fonder, men den sökande behöver inte vara medlem i organisationen i fråga, det vill säga Finlands Musikskapare rf, Finlands Tonsättare rf eller Finska Musikförläggareföreningen rf. Endast en kundrelation med Teosto krävs.  

Stödet kan sökas av personer (musikskapare) och företag (musikförläggare). Stödet kan sökas endast en gång per ett kundnummer.

  • Musikskapare kan ansöka om stöd enligt eget val från Finlands Musikskapare rf (Musiikintekijöiden rahasto / Musikskaparnas fond) eller från Finlands Tonsättares Sibeliusfond. Grunderna för beviljande av stöd är samma i båda fonderna. 
  • Musikförläggare söker stöd ur Finska Musikförläggareföreningens fond. Grunderna för beviljande av stödet är desamma som för de fonder som beviljar stöd till musikskapare.  
  • Ett förlagsbolag som ägs av en upphovsmannakund till Teosto, och som själv är förläggarkund till Teosto, kan ansöka om coronastöd för musikförläggare. Upphovsmannakundens och förlagsbolagets stödansökningar behandlas och avgörs separat. 
  • Upphovsmannakunder som tagit i bruk en så kallad bolagsmodell, kan ansöka om coronastöd för musikskapare.  Läsa mer om bolagsmodell (på finska) 

Behandling av ansökningar och utbetalning av stöd 

Kriterierna för Teostos coronastöd gäller endast kundrelation med Teosto och ett tillräckligt avräkningsbelopp. Ansökningar behandlas och stödbeslut fattas av en kommitté som utnämnts av Teostos styrelse och vars medlemmar representerar kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare.

Coronastödsansökningarna behandlas i november 2020. De beviljade stöden betalas i december 2020. Vi meddelar varje sökande personligen om besluten per e-post. 

Mer information: 

Ansökningssystemet Klaavi: www.klaavi.fi  
Ansökningsrådgivning: koronatuki@teosto.fi; tfn 09-6810 1112 (vardagar kl 9-20, lördag klo 10-16)

Share on social media