Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Upphovsrätten inget hinder för att se utländska kanaler

17.12.2020

Kopiosto och Teosto erbjuder nödvändiga upphovsrättslicenser för distribution av utländska TV-kanaler i kabel- och IPTV-nätverk. Upphovsrätten eller ingående av avtal om upphovsrätt utgör inget hinder för att visa utländska kanaler för konsumenterna: vi erbjuder alla operatörer samma upphovsrättslicens. Vissa distributörer har redan avtal med oss.

I allmänheten har ett påstående spridits att distributionen av utländska TV-kanaler i kabel- och IPTV-nätverk hotar avbrytas efter årsskiftet på grund av Kopiostos och Teostos verksamhet. Detta påstående är inte sant. Upphovsrättsorganisationerna Kopiosto och Teosto representerar upphovsmännen till TV-programmen, så vårt mål är inte att förhindra distribution av kanaler. Tvärtom ligger distributionen av kanalerna också i de upphovsmäns intresse som vi representerar, så länge de får de ersättningarna som tillhör dem för användningen av deras verk.

Kopiosto fungerar som huvudförhandlare på upphovsrättsorganisationernas vägnar. Samma priskriterier gäller för operatörer i olika distributionsnät. 

Läs mer på Kopiostos webbplats

Share on social media