Skip to content

Teostos coronastöd till 1 315 kompositörer, textförfattare och musikförläggare

05.04.2022

Under Teostos fjärde ansökningsrunda för coronastöd delar man ut en miljon euro till kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare som fortfarande lider under coronapandemin. Cirka 90 procent av de sökande uppfyllde stödkriterierna. Stödet betalas ut till sökandena före påsken.

Coronapandemins effekter märks ännu länge inom musikbranschen. Upphovsrättsersättningar avräknas till musikskapare med fördröjning och återhämtningen från förlorade arbetsmöjligheter sker inte plötsligt.

Teosto utbetalar nu för fjärde gången coronastöd som är avsett att lindra förlusterna som det minskade antalet upphovsrättsersättningar orsakar kompositörer, textförfattare, arrangörer och förläggare. Målet är att underlätta fortsättningen av konstnärligt arbete under pandemitiden och efter den. 

”Många professionella inom musikbranschen har varit tvungna att söka andra källor till uppehälle. Samtidigt är faran att en oersättlig mängd kompetens lämnar branschen. Med coronastöden som delats ut 2020–2022 vill vi för vår del hjälpa till med att ge professionella musikskapare och musikförläggare en möjlighet att fortsätta med sitt arbete”, berättar Teostos verkställande direktör Risto Salminen.

Under Teostos fjärde ansökningsrunda för coronastöd (10–28.2.2022) utlystes en miljon euro. Inom utsatt tid anlände 1 474 ansökningar varav 1 315 godkändes. 159 sökande uppfyllde inte kriterierna för stödet.

Stödets kriterier var:

• Kund hos Teosto

• Mängden utbetalade avräkningar åren 2018–2020 minst 1 500 euro (brutto) för vissa avräkningsområden vars huvudgrupper är konserter och liveevenemang, kommersiell radio och kommersiell tv, bakgrundsmusik, scener, biograffilmer, nätlagringstjänster och Rundradion. I ansökningen beaktades avräkningsområden som coronapandemin uppskattats ha haft en direkt eller indirekt negativ inverkan på.

Stöden betalas ut före påsken

Stödbeloppen som beviljas de sökande har delats in i tolv kategorier så att de står i förhållande till sökandens antal avräkningar. Denna gång blev det minsta möjliga stödbeloppet 270 euro och den största möjliga summan var 5 000 euro. Stödbesluten fattades av en kommission utsedd av Teostos styrelse. I kommissionen fanns representanter för kompositörer, textförfattare, arrangörer, musikförläggare och Teostos kontor.

Varje sökande har meddelats om beslutet personligen per e-post. Stödet betalas ut till sökandena senast den 14 april 2022. Stödbeloppen betalas ut via Teostos medlemsorganisationers fonder (Finlands Tonsättares Sibeliusfond, Musikskaparnas fond och Musikförläggareföreningens fond).

Coronastödet är ett stipendium för konstnärligt arbete. För musikskapare är det skattefri inkomst enligt förutsättningarna i lagen (82 § i inkomstskattelagen). Det sammanräknade skattefria maximibeloppet för bidragen år 2022 är totalt 24 475,56 euro. För musikförläggare är verksamhetsstödet skattepliktig inkomst (4 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet). Sökanden har ingen rapporteringsskyldighet för hur stödet används.

Mer information

Share on social media
Läs mera
KAKOR PÅ TEOSTOS WEBBPLATS

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator eller annan enhet och som sparar information om ditt besök på webbplatsen. Med hjälp av kakorna förbättrar Teosto användbarheten av sina tjänster.

Uppgifter som samlats in genom kakor kopplas som utgångspunkt inte ihop med en identifierbar persons personuppgifter, men vissa uppgifter som samlats in genom kakor kan indirekt kopplas till en identifierbar persons personuppgifter.

Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning och vår beskrivning över kakor (på finska).

KATEGORIER AV KAKOR
Nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten av vår webbplats. De laddar t.ex. en del av vår webbplats funktioner på förhand för att försnabba laddningen av webbplatsen. Nödvändiga kakor används även för att fastställa och komma ihåg de inställningar du valt. Du kan förbjuda användningen av nödvändiga kakor i dina webbläsarinställningar, men observera att alla funktioner på och delar av webbplatsen inte nödvändigtvis fungerar korrekt efter det.

Läs mer om kakor (på finska)

Kakor för analytik

Vi använder kakor för analytik för att utveckla funktionen av vår webbplats. Med hjälp av kakor för analytik samlar vi t.ex. uppgifter om hur användare använder vår webbplats och hur de navigerar mellan webbplatsens olika flikar. Uppgifterna används huvudsakligen i anonym form.

För mer information: dataskyddsbeskrivning och beskrivning över kakor (på finska)

Funktionella kakor

Med hjälp av funktionella kakor kan vi erbjuda olika funktioner på vår webbplats, t.ex. spellistor och en chattfunktion i realtid. Om du förbjuder användningen av funktionella kakor fungerar inte en del eller alla av dessa funktioner korrekt.

Läs mer om kakor (på finska)

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor hjälper oss skräddarsy vår marknadsföring och erbjuda användarna av vår webbplats mer riktade tjänster i framtiden. Med hjälp av marknadsföringskakorna samlar vi t.ex. uppgifter om användarens beteende och preferenser på vår webbplats.

Läs mer om kakor (på finska)