Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teostos etiska principer är ryggraden i verksamheten

08.09.2023

Upphovsrättsorganisationen Teosto har publicerat etiska principer som fungerar som rättesnöre för dess arbete och rutiner. Principerna har utarbetats i samarbete med personalen, och de styr den dagliga verksamheten i förhållande till både interna och externa intressenter.

Teosto, som representerar tonsättare, textförfattare, arrangörer och förläggare, har under de senaste åren aktivt utvecklat sitt ansvarsarbete. Det senaste framsteget var de etiska principer som godkändes i augusti 2023, som styr föreningens verksamhet på alla nivåer.

De etiska principerna har beretts i samarbete med Teostos personal under våren 2023. Principerna har behandlats och godkänts i Teosto styrelse.

”Allt fler kunder, anställda och samarbetspartner gör sina val utifrån ansvarsfullhet och värderingar. Teosto är en icke-vinstdrivande förening som grundats av sina medlemmar. Publiceringen av etiska principer underlättar kommunikationen med både vår personal och våra intressenter, och lyfter fram våra värderingar”, säger Teostos verkställande direktör Risto Salminen. 

Teostos etiska principer innehåller nio punkter, som bland annat gäller god förvaltning, öppenhet, kundorientering, jämlikhet, miljöansvar och informationssäkerhet. De centrala temana har valts utifrån en enkät som besvarats av personalen.

De etiska principerna slår ihop Teostos tidigare åtaganden och anvisningar samt förtydligar visionen för ansvarsfullt sätt att arbeta. De gör det också lättare att ingripa i eventuella missförhållanden.

Var och en inom Teosto ansvarar för att följa de etiska principerna, och ledningen ansvarar för att introducera dem för personalen. De etiska principerna lyfts också fram i förhandlingar med samarbetspartner. I den årliga ansvarsrapporten (på finska / engelska) berättar vi om hur principerna förverkligas.

Utöver de etiska principerna har Teosto förbundit sig till de etiska anvisningarna för konst- och kulturbranschen, teserna för en jämlik musikbranschen samt bland annat upphovsrättsorganisationernas globala takorganisation CISACs anvisningar för god förvaltning.

>> Läs mer om Teostos etiska principer via denna länk

Share on social media