Skip to content

Teostos etiska principer är ryggraden i verksamheten

08.09.2023

Upphovsrättsorganisationen Teosto har publicerat etiska principer som fungerar som rättesnöre för dess arbete och rutiner. Principerna har utarbetats i samarbete med personalen, och de styr den dagliga verksamheten i förhållande till både interna och externa intressenter.

Teosto, som representerar tonsättare, textförfattare, arrangörer och förläggare, har under de senaste åren aktivt utvecklat sitt ansvarsarbete. Det senaste framsteget var de etiska principer som godkändes i augusti 2023, som styr föreningens verksamhet på alla nivåer.

De etiska principerna har beretts i samarbete med Teostos personal under våren 2023. Principerna har behandlats och godkänts i Teosto styrelse.

”Allt fler kunder, anställda och samarbetspartner gör sina val utifrån ansvarsfullhet och värderingar. Teosto är en icke-vinstdrivande förening som grundats av sina medlemmar. Publiceringen av etiska principer underlättar kommunikationen med både vår personal och våra intressenter, och lyfter fram våra värderingar”, säger Teostos verkställande direktör Risto Salminen. 

Teostos etiska principer innehåller nio punkter, som bland annat gäller god förvaltning, öppenhet, kundorientering, jämlikhet, miljöansvar och informationssäkerhet. De centrala temana har valts utifrån en enkät som besvarats av personalen.

De etiska principerna slår ihop Teostos tidigare åtaganden och anvisningar samt förtydligar visionen för ansvarsfullt sätt att arbeta. De gör det också lättare att ingripa i eventuella missförhållanden.

Var och en inom Teosto ansvarar för att följa de etiska principerna, och ledningen ansvarar för att introducera dem för personalen. De etiska principerna lyfts också fram i förhandlingar med samarbetspartner. I den årliga ansvarsrapporten (på finska / engelska) berättar vi om hur principerna förverkligas.

Utöver de etiska principerna har Teosto förbundit sig till de etiska anvisningarna för konst- och kulturbranschen, teserna för en jämlik musikbranschen samt bland annat upphovsrättsorganisationernas globala takorganisation CISACs anvisningar för god förvaltning.

>> Läs mer om Teostos etiska principer via denna länk

Share on social media
KAKOR PÅ TEOSTOS WEBBPLATS

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator eller annan enhet och som sparar information om ditt besök på webbplatsen. Med hjälp av kakorna förbättrar Teosto användbarheten av sina tjänster.

Uppgifter som samlats in genom kakor kopplas som utgångspunkt inte ihop med en identifierbar persons personuppgifter, men vissa uppgifter som samlats in genom kakor kan indirekt kopplas till en identifierbar persons personuppgifter.

Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning och vår beskrivning över kakor (på finska).

KATEGORIER AV KAKOR
Nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten av vår webbplats. De laddar t.ex. en del av vår webbplats funktioner på förhand för att försnabba laddningen av webbplatsen. Nödvändiga kakor används även för att fastställa och komma ihåg de inställningar du valt. Du kan förbjuda användningen av nödvändiga kakor i dina webbläsarinställningar, men observera att alla funktioner på och delar av webbplatsen inte nödvändigtvis fungerar korrekt efter det.

Läs mer om kakor (på finska)

Kakor för analytik

Vi använder kakor för analytik för att utveckla funktionen av vår webbplats. Med hjälp av kakor för analytik samlar vi t.ex. uppgifter om hur användare använder vår webbplats och hur de navigerar mellan webbplatsens olika flikar. Uppgifterna används huvudsakligen i anonym form.

För mer information: dataskyddsbeskrivning och beskrivning över kakor (på finska)

Funktionella kakor

Med hjälp av funktionella kakor kan vi erbjuda olika funktioner på vår webbplats, t.ex. spellistor och en chattfunktion i realtid. Om du förbjuder användningen av funktionella kakor fungerar inte en del eller alla av dessa funktioner korrekt.

Läs mer om kakor (på finska)

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor hjälper oss skräddarsy vår marknadsföring och erbjuda användarna av vår webbplats mer riktade tjänster i framtiden. Med hjälp av marknadsföringskakorna samlar vi t.ex. uppgifter om användarens beteende och preferenser på vår webbplats.

Läs mer om kakor (på finska)