Skip to content

Teosto avräknade över 27 miljoner euro till musikskapare och förläggare

eri suuruisia euron seteleitä
08.06.2023

Teosto har betalat ut juniavräkningen till musikskapare, textförfattare, arrangörer och förläggare i dag den 8 juni 2023. Det verkar som om musikanvändningen har återgått till en god nivå efter coronaåren, eftersom juniavräkningen är över två miljoner större än året innan och överskrider även 2019 års nivå med 6,5 miljoner.

Teostos avräkningar betalas ut kvartalsvis. Nu utbetalades huvudsakligen upphovsrättsersättningar som uppkommit i oktober–december. Ersättningar för mindre konserter och spelningar, filmmusik och inspelningar på nätet betalas för hela året 2022.

Ersättningarna som betalades ut till inhemska upphovsmän uppgick i juni till sammanlagt 12,9 miljoner euro. Resten betalas ut via internationella organisationer till utländska upphovsmän och förläggare.

I juni får sammanlagt 10 000 musikskapare eller förläggareavräkning. Beloppet på en enskild upphovsmans avräkning kan variera mellan några euro till flera tusen beroende på hur mycket dennes verk har framförts och hur stor dennes andel av verket är. Medianavräkningen var cirka 125 euro i denna avräkning .

Största ökningen inom evenemangsområdet

Som förväntat har ökningen av avräkningarna varit störst inom området levande musik, konserter och evenemang, där ökningen var nästan 60 procent jämfört med juni året innan. Inom området offentligt framförande avräknades sammanlagt 10,2 miljoner euro i upphovsrättsersättningar i juni.

Eftersom upphovsrättsersättningarna alltid avräknas efter framförandet avspeglar ökningen i avräkningarna för levande musik bra den återhämtning från coronatiden som skett år 2022, bedömer Teostos verkställande direktör Risto Salminen. Ökningen avtar dock redan.

”Även om evenemangssommaren återigen blir glädjande livlig har biljettförsäljningen enligt våra uppgifter inte gått helt enligt prognosen. Evenemangsarrangörer har också råkat i ekonomiska svårigheter, vilket i värsta fall påverkar musikskaparna och förläggarna i form av obetalda ersättningar.  Vi hoppas förstås att konsumenterna återigen aktivt besöker den finska sommarens talrika och mångsidiga evenemang”, säger Salminen.

En stark tillväxt förväntas inom online-musik och utländska avräkningar, som ökade med 29 procent i jämförelse med juni förra året. Sammantaget har Teosto avtal om insamlande av ersättningar med nästan hundra länder. De största utländska avräkningarna kom från Sverige, Storbritannien, Frankrike och USA.

”Vi har effektiviserat återförandet av intäkter från utlandet och detta arbete utförs kontinuerligt. Vi tror att den finländska musikens exportsträvanden även i fortsättningen kommer att synas som ett allt starkare inkomstflöde från utlandet till Finland.”

Skäliga ersättningar från strömningsplattformar till upphovsmän

Avräkningarna för online-musik bestod i huvudsak av YouTube- och Spotify-ersättningar i juni. Angående ersättningar från strömningsplattformar är de avtalsförhandlingar som förs med dem i nyckelposition.

”Vi måste se till att de ersättningar som strömningsplattformarna betalar motsvarar tjänsternas kontinuerligt ökande betydelse i musikanvändningen. I nuläget diskuteras skäliga ersättningar för strömning till musikskapare runtom i Europa och vi som upphovsrättsorganisation framhåller starkt upphovsmännens och förläggarnas, dvs. musikens kreativa primärproduktions, perspektiv”, betonar Salminen. 

Teosto samlar upphovsrättsersättning för offentligt framförande, förmedling och upptagning av musik på alla plattformar och betalar ersättning vidare till kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare.

Ersättningarna som betalas ut i juni 2023 har samlats ihop från följande rättighetskategorier:

RÄTTIGHETSKATEGORIJUNI 2023 MN €JUNI 2022 MN €
Radio och TV13,614,9
Offentligt framförande10,26,8
Internet1,21,2
Upptagning1,01,2
Flera (utlandet, korrigeringar)1,21,0
Totalt27,225,1

Mer information om avräkningen finns på vår webbplats.              

Share on social media
Läs mera
KAKOR PÅ TEOSTOS WEBBPLATS

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator eller annan enhet och som sparar information om ditt besök på webbplatsen. Med hjälp av kakorna förbättrar Teosto användbarheten av sina tjänster.

Uppgifter som samlats in genom kakor kopplas som utgångspunkt inte ihop med en identifierbar persons personuppgifter, men vissa uppgifter som samlats in genom kakor kan indirekt kopplas till en identifierbar persons personuppgifter.

Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning och vår beskrivning över kakor (på finska).

KATEGORIER AV KAKOR
Nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten av vår webbplats. De laddar t.ex. en del av vår webbplats funktioner på förhand för att försnabba laddningen av webbplatsen. Nödvändiga kakor används även för att fastställa och komma ihåg de inställningar du valt. Du kan förbjuda användningen av nödvändiga kakor i dina webbläsarinställningar, men observera att alla funktioner på och delar av webbplatsen inte nödvändigtvis fungerar korrekt efter det.

Läs mer om kakor (på finska)

Kakor för analytik

Vi använder kakor för analytik för att utveckla funktionen av vår webbplats. Med hjälp av kakor för analytik samlar vi t.ex. uppgifter om hur användare använder vår webbplats och hur de navigerar mellan webbplatsens olika flikar. Uppgifterna används huvudsakligen i anonym form.

För mer information: dataskyddsbeskrivning och beskrivning över kakor (på finska)

Funktionella kakor

Med hjälp av funktionella kakor kan vi erbjuda olika funktioner på vår webbplats, t.ex. spellistor och en chattfunktion i realtid. Om du förbjuder användningen av funktionella kakor fungerar inte en del eller alla av dessa funktioner korrekt.

Läs mer om kakor (på finska)

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor hjälper oss skräddarsy vår marknadsföring och erbjuda användarna av vår webbplats mer riktade tjänster i framtiden. Med hjälp av marknadsföringskakorna samlar vi t.ex. uppgifter om användarens beteende och preferenser på vår webbplats.

Läs mer om kakor (på finska)