Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teosto avräknade över 27 miljoner euro till musikskapare och förläggare

eri suuruisia euron seteleitä
08.06.2023

Teosto har betalat ut juniavräkningen till musikskapare, textförfattare, arrangörer och förläggare i dag den 8 juni 2023. Det verkar som om musikanvändningen har återgått till en god nivå efter coronaåren, eftersom juniavräkningen är över två miljoner större än året innan och överskrider även 2019 års nivå med 6,5 miljoner.

Teostos avräkningar betalas ut kvartalsvis. Nu utbetalades huvudsakligen upphovsrättsersättningar som uppkommit i oktober–december. Ersättningar för mindre konserter och spelningar, filmmusik och inspelningar på nätet betalas för hela året 2022.

Ersättningarna som betalades ut till inhemska upphovsmän uppgick i juni till sammanlagt 12,9 miljoner euro. Resten betalas ut via internationella organisationer till utländska upphovsmän och förläggare.

I juni får sammanlagt 10 000 musikskapare eller förläggareavräkning. Beloppet på en enskild upphovsmans avräkning kan variera mellan några euro till flera tusen beroende på hur mycket dennes verk har framförts och hur stor dennes andel av verket är. Medianavräkningen var cirka 125 euro i denna avräkning .

Största ökningen inom evenemangsområdet

Som förväntat har ökningen av avräkningarna varit störst inom området levande musik, konserter och evenemang, där ökningen var nästan 60 procent jämfört med juni året innan. Inom området offentligt framförande avräknades sammanlagt 10,2 miljoner euro i upphovsrättsersättningar i juni.

Eftersom upphovsrättsersättningarna alltid avräknas efter framförandet avspeglar ökningen i avräkningarna för levande musik bra den återhämtning från coronatiden som skett år 2022, bedömer Teostos verkställande direktör Risto Salminen. Ökningen avtar dock redan.

”Även om evenemangssommaren återigen blir glädjande livlig har biljettförsäljningen enligt våra uppgifter inte gått helt enligt prognosen. Evenemangsarrangörer har också råkat i ekonomiska svårigheter, vilket i värsta fall påverkar musikskaparna och förläggarna i form av obetalda ersättningar.  Vi hoppas förstås att konsumenterna återigen aktivt besöker den finska sommarens talrika och mångsidiga evenemang”, säger Salminen.

En stark tillväxt förväntas inom online-musik och utländska avräkningar, som ökade med 29 procent i jämförelse med juni förra året. Sammantaget har Teosto avtal om insamlande av ersättningar med nästan hundra länder. De största utländska avräkningarna kom från Sverige, Storbritannien, Frankrike och USA.

”Vi har effektiviserat återförandet av intäkter från utlandet och detta arbete utförs kontinuerligt. Vi tror att den finländska musikens exportsträvanden även i fortsättningen kommer att synas som ett allt starkare inkomstflöde från utlandet till Finland.”

Skäliga ersättningar från strömningsplattformar till upphovsmän

Avräkningarna för online-musik bestod i huvudsak av YouTube- och Spotify-ersättningar i juni. Angående ersättningar från strömningsplattformar är de avtalsförhandlingar som förs med dem i nyckelposition.

”Vi måste se till att de ersättningar som strömningsplattformarna betalar motsvarar tjänsternas kontinuerligt ökande betydelse i musikanvändningen. I nuläget diskuteras skäliga ersättningar för strömning till musikskapare runtom i Europa och vi som upphovsrättsorganisation framhåller starkt upphovsmännens och förläggarnas, dvs. musikens kreativa primärproduktions, perspektiv”, betonar Salminen. 

Teosto samlar upphovsrättsersättning för offentligt framförande, förmedling och upptagning av musik på alla plattformar och betalar ersättning vidare till kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare.

Ersättningarna som betalas ut i juni 2023 har samlats ihop från följande rättighetskategorier:

RÄTTIGHETSKATEGORIJUNI 2023 MN €JUNI 2022 MN €
Radio och TV13,614,9
Offentligt framförande10,26,8
Internet1,21,2
Upptagning1,01,2
Flera (utlandet, korrigeringar)1,21,0
Totalt27,225,1

Mer information om avräkningen finns på vår webbplats.              

Share on social media
Läs mera