Siirry sisältöön

Oikeuksien tai maantieteellisten alueiden irrottaminen: vakuutukset

Sopimuslisenssivakuutus

Mikäli Teoston myöntämään käyttölupaan liittyy tekijänoikeuslain 26 §:ssä tarkoitettu sopimuslisenssivaikutus, asiakkaan katsotaan irrotettujen oikeusluokkien ja alueiden osalta myös kieltäneen teostensa käyttämisen sopimuslisenssin nojalla niissä tilanteissa, joissa oikeudenhaltijalla on lakiin perustuva kielto-oikeus.

Muiden asiakkaiden oikeuksia koskeva vakuutus

Ymmärrän, että irrottaessani oikeusluokkia tai maantieteellisiä alueita Teoston hallinnoinnista ei voida sivuuttaa teoksiini kohdistuvia lakiin tai sopimukseen perustuvia oikeuksia, joita Teosto hallinnoi muiden asiakkaidensa valtuuttamana, ja että irrottaminen saattaa edellyttää muiden Teoston asiakkaiden suostumusta.

Ymmärrän, että mikäli siirrän irrottamieni oikeusluokkien tai maantieteellisten alueiden hallinnoinnin sellaiselle tekijänoikeuden yhteishallinnointia harjoittavalle organisaatiolle, joka täyttää oikeuksien luotettavan hallinnoinnin edellytykset, erillisiä suostumuksia muilta Teoston asiakkailta ei Teoston hallituksen päätöksen mukaisesti tarvita. Olen tietoinen, mitkä Teoston hallituksen vahvistamat yhteishallinnointia harjoittavat organisaatiot täyttävät oikeuksien luotettavan hallinnoinnin edellytykset.

Vahvistan ymmärtäväni, että siltä osin kuin en siirrä irrottamiani oikeusluokkia tai maantieteellisiä alueita hallinnoitavaksi oikeuksien luotettavan hallinnoinnin edellytykset täyttävälle yhteishallinnointia harjoittavalle organisaatiolle, irrottaminen saattaa edellyttää suostumusta kultakin sellaiselta Teoston asiakkaana olevalta musiikin kustantajalta tai yhteisteoksen tekijältä, jolla on teoksiini kohdistuvia Teoston hallinnoimia oikeuksia.

Ymmärrän, että suostumusten puuttuminen ei estä oikeusluokkien tai maantieteellisten alueiden irrottamisen voimaantuloa, mutta se voi johtaa muiden teoksiini kohdistuvien oikeuksien haltijoiden esittämiin korvaus- tai muihin vaatimuksiin minua kohtaan.

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!