Siirry sisältöön

Rekisteritiedot

26.09.2012

Tällä sivulla on luettavissa henkilötietolainsäädännön edellyttämät rekisteriselosteet kunkin Teoston toiminnassa muodostuvan ja käytettävän henkilörekisterin osalta. Selosteet ovat jaoteltu niiden henkilöryhmien mukaan, joita kyseinen selostus koskee.

Oikeudenomistajarekisteri
Oikeudenomistajarekisteriin tallennetaan tiedot Teoston oikeudenomistaja-asiakkaista eli säveltäjistä, sanoittajista, sovittajista ja näiden perikunnista sekä musiikin kustantajista

Musiikin käyttäjärekisteri / Esitysluvat
Esityslupia koskevaan rekisteriin tallennetaan tiedot musiikin esitysluvan haltijoista (tapahtumanjärjestäjät, taustamusiikkia toiminnassaan käyttävät yhteisöt, Internet- ja mobiilikäyttö jne.).

Musiikin käyttäjärekisteri / Tallennusluvat
Tallennuslupa-asioiden rekisteriin tallennetaan tiedot Teoston / Nordisk Copyright Bureaun (NCB) kuva- ja äänitallenteiden tallennuslupien haltijoista (esim. tuotantoyhtiöt).

Musiikin esittäjärekisteri
Esittäjärekisteriin tallennetaan tiedot esiintyvistä taiteilijoista tai heidän valtuuttamistaan tahoista, jotka toimittavat Teostolle musiikkikappaleiden esitysraportteja.

Palauterekisteri
Palauterekisteriin tallennetaan Teoston kotisivujen kautta palautetta antaneiden henkilöiden tietoja.

 

Jaa somessa