Editorial Article

Teoston vuosikertomus 2013 Työtä rakkaudesta musiikkiin

Teoston vuosi 2013 oli työntäyteinen. Teoston kotimaasta keräämät musiikinkäytön korvaukset kasvoivat 50,3 miljoonaan euroon. Lisäksi muiden järjestöjen kautta kerättiin esitys- ja tallennuskorvauksia 9,2 miljoonaa euroa. Kaikkiaan oikeudenomistajille tilitetään vuoden 2013 korvauksia 52,3 miljoonaa euroa. Perustehtävämme hoitamisen ja palvelujemme kehittämisen lisäksi täytimme 85 vuotta, päivitimme strategiamme ja tiivistimme yhteistyötä kumppaneidemme kanssa. Olimme myös entistä tiiviimmin mukana musiikkialan tapahtumissa ja keskusteluissa.

Musiikin tekemisen ja välittämisen tavat ja teknologiat muuttuvat nopeasti. Uudet liittoumat ovat tekijänoikeuksien hallinnoinnin tulevaisuutta. Yksi merkittävimmistä tekijänoikeuksien hallinnoinnin tulevaisuutta ennakoivista yhteistyöhankkeista on Teoston, tanskalaisen Kodan ja norjalaisen Tonon muodostama Polaris Nordic, jonka kehittämää tilitysjärjestelmää käytettiin ensi kertaa joulukuun tilityksessä. Yhteistyöllä vähennämme kustannuksia, tehostamme toimintaa ja lisäämme tuloja musiikin tekijöille ja kustantajille. Seuraava askel otetaan, kun Teosto siirtyy muiden Polaris Nordic -järjestöjen kanssa vuonna 2015 käyttämään ruotsalais-englantilaisen ICE-yrityksen teostietokantaa.

Teoston perustehtävänä on toimia ammattimaisten musiikintekijöidemme menestykseksi. Haluamme tarjota musiikkia tekeville ja käyttäville asiakkaillemme ajanmukaiset, helpot, hyödylliset ja huolettomat palvelut. Entistä tiiviimpi yhteistyömme muusikoita ja musiikkituottajia edustavan Gramexin kanssa mahdollistaa sen, että luvat musiikin käyttöön saa tulevaisuudessa yhdeltä luukulta.

Yhteistyömme jatkui myös muiden perinteisten yhteistyökumppaneidemme, kuten Luovan työn tekijät ja Yrittäjät Lyhty -projektin ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen kanssa.

Vuosi 2013 oli myös kansainvälisten muutosten aikaa. Euroopan unioni vahvisti uuden tekijänoikeuksien yhteishallinnointia koskevan direktiivin, joka tuo eurooppalaiset pelisäännöt tekijänoikeusjärjestöjen hallintoon ja rajat ylittävien verkkopalveluiden musiikin lisensointiin. Sääntelyn kansallinen voimaan saattaminen tuonee muutoksia myös Teoston toimintaan.

Kotimaassa muun muassa Järkeä tekijänoikeuslakiin -aloite synnytti keskustelua tekijänoikeuksista.  Kannatamme keskustelua, mutta mielestämme lain uudistaminen aloitteen mukaisesti vaikeuttaisi digitaalisten palvelujen kehittämistä ja tekisi Suomesta turvasataman kansainväliselle verkkopiratismille.  Luovan alan yhteinen kannanotto asiasta on luettavissa täällä.

Pidimme viime vuonna vahvasti esillä perustehtäväämme ja selvitimme musiikintekijöiden mahdollisuutta ammattimaiseen toimintaan. Tutkimme musiikintekijöiden kiinnostusta yrittäjyyteen, ja kyselymme mukaan erityisesti nuoret musiikintekijät ovat innostuneita perustamaan yrityksiä. He eivät kuitenkaan voi ohjata saamiaan tekijänoikeuskorvauksia yhtiönsä elinkeinotuloksi. Laadimmekin yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa ehdotuksen verolain uudistamiseksi ja asian korjaamiseksi.

Etsimme aktiivisesti muitakin ratkaisuja luovan työn edistämiseksi. Osana Teoston käynnistämää musiikintekijän menestyspolkua pohjustavaa Pumppu-hanketta aloitimme kouluprojektin: tunnetut musiikintekijät osallistuvat musiikin ja äidinkielen tunneille ja kannustavat oppilaita soittamisen lisäksi myös tekemään omaa musiikkia.

Maaliskuussa 2014 muutimme Lauttasaaresta Helsingin keskustaan. Uuteen toimipaikkaamme Kampin Huippuun tulee myös joukko muita musiikki- ja AV-alan järjestöjä. Siten olemme entistä lähempänä asiakkaitamme ja kumppaneitamme.

Katri Sipilä, toimitusjohtaja
 

Vuosikertomuksen kuvatiedot