Parempia palveluja rakkaudesta musiikkiin

Vuonna 2015 panostimme toimintamme ja palveluidemme kehittämiseen. Hyödylliset, helppokäyttöiset ja huolettomat palvelut ovatkin strategiamme kulmakiviä.
 

Merkittävä muutos toiminnassamme oli siirtyminen kansainvälisen ICE-teostietokannan käyttöön yhdessä Polaris-yhteistyökumppaneidemme tanskalaisen Kodan ja norjalaisen Tonon kanssa. ICE tuo käyttöömme entistä laajemman repertoaarin ja samalla saamme kotimaisten teostemme tiedot muiden ICE-palvelun asiakkaiden saataville. ICE eli International Copyright Enterprise on osakeyhtiö, jonka omistajia ovat Ruotsin Stim, Iso-Britannian PRS for Music ja Saksan Gema.
 

Teostietokannan käyttöönotto oli mittava investointi, joka vaikutti monien teostolaisten arkeen. Hankkeeseen kuului myös tilitys- ja esitysraporttien käsittelyjärjestelmien yhtenäistäminen Polaris-kumppaneidemme kanssa. Suuruudestaan huolimatta hanke onnistui erinomaisesti  – suuri kiitos tästä yhteistyökumppaneille ja teostolaisille!
 

Gramexin kanssa jatkoimme perustamamme GT Musiikkiluvat Oy:n (GTM) rakentamista. GTM vastaa tulevaisuudessa niin Teoston kuin Gramexinkin taustamusiikki- ja tapahtumalupien myynnistä,  markkinoinnista, laskutuksesta ja asiakaspalvelusta. Uuden yrityksen myötä asiakkaidemme musiikin käyttö helpottuu, kun kahden järjestön luvat voi hankkia yhdeltä luukulta. Ensimmäisiä asiakkaita GTM alkanee palvella tulevan vuoden vaihteen tienoilla.
 

Toimintamme muutoksiin liittyy myös valmisteilla oleva yhteishallinnointilaki, joka pohjautuu EU:n kollektiivihallinnon direktiiviin. Lain vaatimia muutoksia alettiin valmistella Teoston hallituksen asettamassa työryhmässä, jossa ovat mukana jäsenjärjestöjemme toiminnanjohtajat. Laki vaikuttaa erityisesti tekijöiden ja kustantajien sekä Teoston väliseen asiakassopimukseen, mutta myös Teoston palveluprosesseihin, päätöksentekoon ja edellyttää joitakin sääntömuutoksia.
 

Palveluidemme kehittämisessä keskityimme erityisesti verkko- ja mobiilipalveluihin. Uutena avauksena lanseerasimme lokakuussa 2015 ensimmäisen mobiilisovelluksemme, Keikkamobiilin. Sen kautta artistit ja esiintyjät voivat ilmoittaa esittämänsä kappaleet meille tien päällä, missä ja milloin vain. Sovelluksemme on kerännyt hyvää palautetta ja jatkamme sen kehittämistä edelleen.
 

Haimme palveluidemme kehittämiseen vuonna 2015 myös uudenlaisia toimintamalleja tarjoamalla musiikkiin liittyvää dataa kolmansien osapuolien hyödynnettäväksi. Järjestimme tähän liittyen Teosto Hackdayn, jossa annoimme livedatamme, Suomen laajimman tietokannan esitetystä livemusiikista, kehittäjien saataville. Jatkamme datan avaamiseen liittyvää kehitystyötä ja verkostoitumista ohjelmistokehittäjien kanssa myös kuluvana vuonna.
 

Digitaalisten palveluiden rinnalla kehitämme aktiivisesti myös muita asiakkaillemme suunnattuja palveluita. Seuraamme asiakaskokemuksen kehittymistä säännöllisesti ja osallistamme myös asiakkaitamme kehitystyössä. Haluankin kiittää kaikkia kyselyihin ja workshop-tilaisuuksiimme osallistuneita asiakkaitamme aktiivisuudesta. Palautteenne on meille tärkeää ja näyttää suuntaa toimintamme kehittämiselle myös jatkossa.
 

Katri Sipilä, toimitusjohtaja

 

Vuosi 2015 pähkinänkuoressa

Teoston kotimaasta keräämät musiikinkäytön korvaukset olivat 53 miljoonaa euroa vuonna 2015. Kokonaisuutena tekijänoikeuskorvaukset olivat 64 miljoonaa sisältäen muiden järjestöjen kautta kerätyt esitys- ja tallennuskorvaukset sekä lainauskorvaukset ja yksityisen kopioinnin hyvityksen. Muita järjestöjä, joiden keräämiä korvauksia maksetaan kauttamme oikeudenomistajille, ovat mm. tallennuskorvauksia keräävä NCB, Kopiosto sekä ulkomaiset tekijänoikeusjärjestöt.
 

Korvausten määrää kasvatti muun muassa yksityisen kopioinnin hyvitys 2,4 miljoonaa euroa, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö maksoi ensimmäistä kertaa valtion talousarvioon sisältyvästä määrärahasta. Myös verkkotallennuspalveluista kerättiin ensimmäistä kertaa korvauksia. Tilitimme oikeudenomistajille korvauksia vuonna 2015 yhteensä 48 miljoonaa euroa.