Siirry sisältöön

Miten nopeasti kaikki voi muuttua

Vuosikatsaus 2020 | Toimitusjohtajan esipuhe.

Suomen musiikkiala kärsi ennennäkemättömän iskun koronan seurauksena. Kaikkiaan vuoden 2020 kokonaismenetykset alallamme olivat 255 miljoonaa euroa.

Poikkeukselliset ajat ja erilaiset ammatinharjoittamista koskevat rajoitustoimet heijastuivat myös Teoston keräämiin tekijänoikeuskorvauksiin. Korvauskertymä laski edellisestä vuodesta noin seitsemän miljoonaa euroa (-9,1 %), ja oli yhteensä 65,6 miljoonaa euroa.

Koronan aiheuttama yhteiskunnan sulku romahdutti konserttialueen korvauskertymän. Korvaukset konserttialueelta putosivat 850 000 euroon eli noin 84 prosenttia (2019: 5,2 me).

Musiikin käyttö sen sijaan kasvoi viime vuonna selvästi online-alueella. Elokuvien ja musiikin suoratoistopalveluiden käyttö lisääntyi huomattavasti, kun peruutetut tapahtumat ja konsertit eivät olleet kilpailemassa kotitalouksien vapaa-ajasta. Myös Teoston ulkomailta kerätyt esityskorvaukset kasvoivat 13 %, ollen 3,8 miljoonaa euroa. Arvioimme koronapandemian vaikutusten näkyvän ulkomaan tuloissa vuoden 2021 aikana.

Toiminnan sopeuttamisen vuosi

Korvauskertymän äkillinen ja merkittävä pudotus johti myös Teoston toiminnallisen rakenteen arviointiin ja toimintakulujemme sopeuttamismahdollisuuksien selvittämiseen. Luovuimme omistuksestamme uudenlaista tietojenvaihtopalvelua kehittävään Mind Your Rights Oy:hyn.

Toteutimme lisäksi loppuvuonna koko henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut, joiden perusteella tehtiin ratkaisuja sekä lyhyen aikavälin sopeuttamistoimiksi että pidemmän aikavälin rakenteellisiksi muutoksiksi. Kokonaisuutena onnistuimme vähentämään toimintakulujamme vuonna 2020 noin 9,6 % edellisvuoteen nähden.

Oikeudenomistajillemme maksettujen tilitysten määrä säilyi vuoden 2019 tasolla, noin 51,5 miljoonassa eurossa. Sulkutoimien vaikutus tekijänoikeuskorvausten tilityksiin näkyy vuoden 2021 aikana.

Aktiivista vaikuttamista ja edunvalvontaa

Muutimme edunvalvontatyömme painotuksia pikaisesti, kun kulttuurikenttä ajautui hallituksen asettamien koronarajoitusten takia ahdinkoon. Teimme tiivistä yhteistyötä muiden musiikki- ja kulttuurialojen toimijoiden kanssa edunvalvonnassa, ja annoimme mm. huhtikuussa hallitukselle musiikkialan ehdotuksen kriisi- ja elvytyspaketiksi.

Koronapandemia nosti esiin myös taiteilijoiden työttömyysturvaan liittyvät ongelmat. Luovutimme sosiaali- ja terveysministeriölle adressin asian korjaamiseksi yhdessä 20 muun järjestön kanssa. Työmme luovan työn tekijöiden työttömyys- ja sosiaaliturvan korjaamiseksi jatkuu edelleen.

Koronaan liittyvän vaikuttamistyön lisäksi edunvalvonnallinen pääprioriteetti oli musiikin tekijöiden ja musiikkikustantajien näkökulmien edistäminen tekijänoikeusdirektiivin valmistelu- ja toimeenpanoprosessissa.

Teosto jakoi koronatukea yli puoli miljoonaa euroa joulukuussa 2020.

Teoston kevätkokous hyväksyi enintään miljoonan euron koronatuen jakamisen pandemian vaikutusten lieventämiseksi. Hakemuksia meille saapui yli 1000 ja tukea myönnettiin yli puoli miljoonaa euroa. Koronapandemian pitkittymisen vuoksi Teoston jäsenkokous päätti myös 12.4.2021 koronatuen jakamisesta myös vuodelle 2021.

Teoston kevätkokous hyväksyi myös 150 000 euron lisätuen maksamisen Musiikin edistämissäätiölle säätiön jakamaa koronaerillistukea varten. Lisäksi jatkoimme Teosto-rahaston säätiöintiä koskevaa hanketta, jossa hahmotellaan tulevaisuuden edistämistoiminnan suuntaviivoja.

Kehittämishankkeita ja toimialayhteistyön vahvistamista

Jatkoimme viime vuonna asiointipalveluidemme digitalisointia verkkopalveluhankkeessa. Selvitimme myös yhdessä tanskalaisen tekijänoikeusjärjestö Kodan kanssa tulevaisuuden tilitys- ja raportointijärjestelmän uudistamista. Henkilöstömme kasvatti puolestaan osaamistaan Teosto Akatemia -koulutusohjelman puitteissa.

Musiikkialan yhteistyön kehittäminen otti askeleita eteenpäin viime keväänä, kun allekirjoitimme vuokrasopimuksen uusista toimitiloista Espoon Keilaniemessä. Musiikin Satamaksi nimettyyn kokonaisuuteen muuttivat huhtikuun 2021 alusta alkaen lisäksemme Gramex ry, GT Musiikkiluvat Oy, Suomen Säveltäjät ry, Suomen Musiikintekijät ry, Suomen Musiikkikustantajat ry, Musiikkituottajat IFPI ry, Music Finland ry ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry.

Muutto mahdollistaa monen toimijan välisen yhteistyön kehittämisen entistä paremmin. Teostolle muutto uusiin toimitiloihin tuo myös merkittäviä vuosittaisia kustannussäästöjä.

Tulevaisuuden näkymät

Haluan kiittää henkilökuntaamme nopeasta reagoinnista muuttuneisiin tilanteisiin sekä sitoutumisesta ja venymisestä poikkeuksellisena vuonna 2020. Kiitän myös oikeudenomistajiamme luottamuksesta toimintaamme kohtaan, sekä musiikin käyttäjäasiakkaitamme yhteistyöstä poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Vuonna 2021 jatkamme systemaattista kehitystyötä palveluidemme jatkuvaksi parantamiseksi ja digitaalisten järjestelmien ajanmukaistamiseksi. Tekijänoikeusdirektiivin kansallisessa lainsäädäntötyössä tavoittelemme oikeudenhaltijoidemme oikeudet ja neuvotteluaseman turvaavaa tasapainoista sääntelyä. Teemme myös parhaamme yhdessä muun musiikkialan kanssa, jotta yhteiskunta avautuisi mahdollisimman pian koronakriisin jälkeen ja mahdollistaisi ansainnan musiikin ammattilaisille.

On keskeistä, että kaikki käytettävissä olevat keinot musiikkialan toiminnan palauttamiseksi otetaan käyttöön ja alan elpymistä tuetaan myös valtiovallan taholta.

Risto Salminen
toimitusjohtaja

Lue lisää:

Vuoden 2020 avainluvut

Tilinpäätös 2020

Avoimuusraportti 2020

Vastuullisuus Teostossa

Aiemmat vuosikatsaukset

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!