Siirry sisältöön

Tekijänoikeuslain uudistus ja tekijänoikeusdirektiivin 17. artikla – vuosikymmenen merkittävin lakihanke

EU:n uutta tekijänoikeusdirektiiviä toimeenpannaan parhaillaan Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. Uudistuksen myötä vanhentunut tekijänoikeuslaki päivitetään nykyaikaan. Lakimuutoksia on valmisteltu Suomessa vuodesta 2019 asti. Uudistettu tekijänoikeuslaki hyväksyttiin eduskunnassa 27.2.2023.

Direktiivi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (ns. DSM-direktiivi) hyväksyttiin EU:ssa 15.4.2019. Jäsenmaille annettiin kaksi vuotta aikaa viedä direktiivi kansalliseen lainsäädäntöön. ​Valmistelusta on vastannut opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) virkamiestyöryhmä.

Esitysluonnos saapui lausunnolle 27.9.2021 ja lausuntoaika päättyi 31.10.2021. Lausunnoissaan sekä Teosto että monet muut alan toimijat totesivat, että esitysluonnos sisältää erityisesti arvokuilukysymyksen osalta niin merkittäviä ongelmia, että se tulee valmistella kokonaan uudelleen. Lue lausunnosta lisää täältä.

Lausuntokierroksen pohjalta esitykseen tehtiin muutoksia. Lakiesitys annettiin eduskunnalle 13.4.2022. Laki hyväksyttiin eduskunnassa 27.2.2023 ja se tulee voimaan 3.4.2023.

Toimeenpanon eteneminen Suomessa
2019-2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää avoimia työpajoja sidosryhmille direktiivin eri osa-alueista. Vuosi 2020 käytetään pitkälti lakiesityksen valmisteluun ministeriössä. Lakiuudistusta esiteltiin OKM:n avoimessa kuulemistilaisuudessa 21.12.2020.

Kevät-kesä 2021

Sidosryhmät antavat ministeriölle palautetta lain alustavasta rakenteesta. Lakihankkeen valmistelu OKM:ssä jatkuu. Euroopan komission ohjeistus artikla 17 soveltamisesta ilmestyy. Määräaika direktiivin toimeenpanolle umpeutui maanantaina 7.6.2021.

Syksy 2021

Lakiesitys lausunnolle OKM:stä syyskuun lopulla. Laajaan, yli 200-sivuiseen esitykseen perehtyminen. Sidosryhmät toimittavat lausuntonsa ministeriölle 31.10.2021 mennessä. Lausuntopalaute on poikkeuksellisen laaja, noin 1 800 sivua. Lausunnot ovat ministeriön mukaan myös poikkeuksellisen kriittisiä. Useassa lausunnossa esitetään lain uudelleenvalmistelua.

2022-2023

Hallituksen esitys tekijänoikeuslaista annettiin eduskunnalle huhtikuussa 2022. Esitys käsiteltiin sivistysvaliokunnassa, jolle perustuslakivaliokunta, liikenne- ja viestintävaliokunta, talousvaliokunta sekä perustuslakivaliokunta antoivat lausuntonsa. Käsittely jatkui syksyllä 2022 ja alkuvuodesta 2023. Laki hyväksyttiin 27.2.2023 ja se tulee voimaan 3.4.2023.

TAVOITTEENA VAHVISTAA TEKIJÄN ASEMAA

Luovat alat muodostavat 4,4 % Euroopan bruttokansantuotteesta ja työllistävät 7,6 miljoonaa ihmistä, joten EU:n tekijänoikeusdirektiivi (DSM) koskettaa yrityksiä ja luovan alan ammattilaisia EU-maissa laajasti.

Erityisen kiinnostava on direktiivin 17. artikla, jossa käsitellään alustapalveluita (direktiivin kielellä ’verkkosisällönjakopalvelu’) ja miten ne voivat hyödyntää tekijänoikeudella suojattua aineistoa, kuten musiikkia.

Kasvava osa musiikin kulutuksesta tapahtuu alustapalveluissa, kuten YouTube, Facebook ja TikTok, joihin kuluttajat lataavat teoksia toisten saataville. Tähän asti näillä alustoilla ei ole ollut velvollisuutta maksaa sisällöistä tekijänoikeuskorvauksia tekijöille. Tätä ongelmaa on kutsuttu arvokuiluksi.

Direktiivin mukaan alustoilla on tulevaisuudessa vastuu välittämistään sisällöistä sekä velvollisuus hankkia lupa teosten käyttöön
Näin direktiivi vahvistaa musiikin tekijöiden neuvotteluasemaa suhteessa ylikansallisiin alustapalveluihin
Samalla tavoitteena on lainsäädännön harmonisointi EU:ssa ja siten oikeusvarmuuden lisääminen.

Direktiivin kuvaus Euroopan unionin virallisessa lehdessä (suomen kielellä, pdf)

Miten tekijänoikeusdirektiivi (DSM) tulisi Suomessa saattaa voimaan?

Pidämme tärkeänä, että direktiivi saatetaan voimaan mahdollisimman pitkälle sen sanamuotoja seuraten. Teoston näkemyksen mukaan Suomen esityksen 6 a luku on kokonaisuutena toimiva ja toteuttaa direktiivin artiklan 17 tarkoituksen EU:n jäsenvaltioiden yleisen linjan mukaisesti.

Tavoitteena on, että

  • Jatkossa alustapalvelut solmivat sopimukset luovien sisältöjen käytöstä ja maksavat sisältöjen alkuperäisille tekijöille asianmukaiset tekijänoikeuskorvaukset
  • alustapalvelut huolehtivat yhteistyössä sisältöjen tekijöiden kanssa luvattomien sisältöjen poistamisesta
  • Luovien sisältöjen hyödyntäminen EU:n sisämarkkinoilla harmonisoidaan. Luovat sisällöt eivät noudata kansallisvaltioiden rajoja ja sääntelyn tulisi olla yhdenmukaista eri EU-maissa.
  • Näin luodaan reilummat sisämarkkinat, joilla myös luovan työn tekijät voivat elää ja menestyä työllään, yrittäjät voivat investoida ja tuottaa uutta sisältöä kuulijoiden ja katsojien iloksi

Tekijänoikeusdirektiivistä keskusteltiin kesällä 2021 SuomiAreenassa

Kesän 2021 SuomiAreenassa käytiin luovan alan ja päättäjien välistä vuoropuhelua EU:n tekijänoikeusdirektiivistä ja Suomen tekijänoikeuslain uudistuksesta. Katso alta tiivistelmä keskustelusta:

Tämän sisällön tarkastelu edellyttää evästeiden hyväksyntää.

Lue myös keskustelusta kertova uutinen: Lainsäädännön valuviat korjattava – tekijöille turvattava oikeus päättää teostensa käytöstä digitaalisilla alustoilla

Lisätietoa:

Vappu Aura
viestintä-, markkinointi- yhteiskuntasuhdejohtaja

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!