Siirry sisältöön

EU:n tekijänoikeusdirektiivi hyväksytty: parannus sisällöntekijöiden neuvotteluasemaan

26.03.2019

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään luoville aloille tärkeän tekijänoikeusdirektiivin. Äänestykseen osallistuivat kaikkien 28 EU-maan paikalla olleet edustajat ja enemmistö heistä puolsi musiikintekijöiden kannalta tärkeää uudistusta koskien alustapalveluita ja niiden tapaa hyödyntää erilaisia sisältöjä.

Tekijänoikeuslainsäädännön uudistus liittyy laajempaan EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämistyöhön.

Tekijänoikeusuudistusta koskevan äänestyksen tulos on luoville aloille ja etenkin musiikkialalle suuri. Verkossa toimivien alustapalveluiden tulee jatkossa hankkia asianmukaiset tekijänoikeusluvat tarjotessaan yleisölle kuluttajien lataamia muiden tekemiä sisältöjä. Tällä hetkellä erilaiset alustapalvelut hyödyntävät muiden tekemiä sisältöjä ja saavat niiden avulla mainostuloja. Palvelut tekevät liiketoimintaa, mutta eivät maksa sisältöjen alkuperäisille tekijöille mitään tai maksavat vähän tai vain osasta sisältöjä. 

Nyt päätetyn muutoksen tavoitteena on tuoda sääntely nykyaikaan ja määrittää pelisääntöjä isojen alustojen toimintaan koskien media-alan kustantajia, musiikintekijöitä ja muita sisällöntuottajia.

Käytännössä tuleva muutos tarkoittaa, että alustapalveluita kannustetaan hankkimaan lisenssejä oikeuksien haltijoilta sisällön blokkaamisen sijaan. Muutos merkitsee myös oikeusvarmuutta kuluttajille, jotka lataavat ja jakavat erilaisia sisältöjä alustoilla.

Helpotuksia start up -yrityksille

Direktiiviä on käsitelty EU:n toimielimissä jo vuosia ja tekstiä muotoiltu useaan otteeseen. Lopullinen ehdotus määrittelee, että direktiivin velvoitteet koskevat ennen kaikkea suuria, voittoa tavoittelevia, kaupallisia alustapalveluja, jotka aktiivisesti kuratoivat ja ehdottavat sisältöä käyttäjilleen.  Start up -yritykset huomioitiin kevyemmillä velvoitteilla: direktiivin soveltamisala ottaa huomioon palvelun koon, yleisön määrän ja liiketoiminnan tyypin.

Digitaalista sisämarkkinaa koskevan direktiivin yhtenä tärkeänä tavoitteena on luoda reilu kilpailuympäristö, jossa pienilläkin yrittäjillä on mahdollisuus menestyä ja kilpailla isompien yritysten, kuten alustapalveluiden kanssa. 

Hyväksytty direktiivi ei vaikuta kuluttajien tapaan käyttää internetiä, vaan fokuksessa on yritysten toiminta, ansaintalogiikat ja miten alustapalveluiden rooli määritellään lainsäädännössä. Meemejä voi siis julkaista myös jatkossa ja ei-kaupalliset palvelut, kuten verkossa toimivat tietosanakirjat, jatkavat toimintaansa.

Miksi uudistus on tärkeä?

Tekijänoikeusuudistuksella on vaikutusta siihen,

• millaisesta musiikin käytöstä maksetaan tekijänoikeuskorvauksia musiikintekijöille
• millä perusteilla Teosto neuvottelee jatkossa alustapalveluiden kanssa oikeudenhaltijoiden puolesta.

Miten valmistelu jatkuu?

Tekijänoikeuslainsäädäntöä uudistetaan osana EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa (Digital Single Market, DSM-direktiivi). 

Seuraavaksi Euroopan unionin neuvosto äänestää parlamentin hyväksymästä tekstistä. Tämän jälkeen on vuorossa direktiivin mukaisten muutosten täytäntöönpano Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. Näin ollen direktiivi astuu voimaan EU:n jäsenvaltioissa viimeistään vuonna 2021.

LUE LISÄÄ:

Eurooppalaiset start up -yritykset puoltavat direktiiviä (artikkeli englanniksi)

EU:n tekijänoikeusuudistus – mistä on kyse?

Jaa somessa