Siirry sisältöön

Vuosi 2022: historiallinen vuosi lukujen valossa

Toimitusjohtaja Risto Salmisen esipuhe

Vuosi 2022 oli musiikkimarkkinan nopean palautumisen vuosi. Vaikka koronarajoitukset värittivätkin alkuvuotta, Teoston keräämät korvaukset ylsivät ensimmäistä kertaa toimintahistoriamme aikana yli 80 miljoonaan euroon – kokonaiskertymä kasvoi 15,1 prosenttia 80,7 miljoonaan euroon (2021: 70,1 M€).

Kokonaiskertymästä Teoston suoraan keräämiä korvauksia on ennätykselliset 72,8 miljoonaa euroa (2021: 62,3 M€). Monipuolisen ja tehokkaan kumppaniverkostomme kautta kerättyjen sekä lainauskorvauksen ja yksityisen kopioinnin hyvityksen kokonaismäärä oli 7,9 miljoonaa euroa. Teoston toiminnan kuluprosentti putosi edellisvuoden 13,7 prosentista ennätyksellisen alhaiselle tasolle 12,6 prosenttiin.

Teoston tärkein tehtävä on toimia ammattimaisten musiikin tekijöiden eduksi. Tässä missiossamme onnistuimme siis mainiosti: hyvien korvaustuottojen myötä kokonaisjako Teoston tekijä- ja kustantaja-asiakkaille nousi peräti 16 prosenttia yltäen uuteen ennätykseensä 70,3 miljoonaan euroon. (2021: 60,8 me).

Teoston strategia vuoteen 2025

Teoston keväällä 2022 uudistetun vision mukaisesti kasvatamme musiikin kulttuurista ja kaupallista merkitystä. Uusi strategia tähtää viiteen tavoitteeseen, joista kaksi on luonteeltaan strategisia mahdollistajia. 

Teoston strategia 2022-2025

Teoston digitalisaatiomatka jatkuu

Keskeinen osa strategiaamme on laadukkaiden ja modernien digitaalisten palveluiden rakentaminen. Vuonna 2022 jatkoimme palveluidemme ja prosessiemme digitalisointia, jotta voimme tarjota korkealaatuisia työvälineitä asioiden hoitamiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.

Syksyllä 2022 aloittamamme tilitys- ja raportointijärjestelmien uudistamishanke turvaa valmistuttuaan ydintoimintojemme jatkuvuuden ja vastaa tulevaisuuden digitaalisen ympäristön vaatimuksiin. Vuodesta 2018 saakka valmisteltu iso uudistus toteutetaan seuraavan 2–3 vuoden aikana yhteistyössä toimittajamme, irlantilaisen Spanish Point Technologies Ltd:n kanssa.

Vuonna 2018 aloitettu Teoston verkkoasioinnin palveluiden uudistuksen projektivaiheen työ päättyi loppusyksystä, jonka jälkeen aloitimme kustantajien verkkopalvelun uudistamisen. Toteutimme myös useita pienempiä digitalisaatiohankkeita.

Kohti eduskuntavaaleja – kulttuurilla on tulevaisuus

Poliittinen päätöksenteko ja lainsäädäntötyö asettavat puitteet luovien alojen toimintaympäristön kehitykselle. Vuonna 2022 teimme vaikuttamistyötä eduskuntavaaleja ajatellen ja hallitusohjelmatavoitteiden puolesta yhdessä jäsenjärjestöjemme Suomen Musiikintekijöiden, Suomen Säveltäjien ja Suomen musiikkikustantajien kanssa. Tämän musiikin luovan alkutuotannon yhteistyön tulokset voidaan arvioida toteutuvia hallitusohjelmakirjauksia vasten.

Haluamme olla yhteisö, johon musiikin ammattimaiset tekijät ja kustantajat jatkossakin luottavat ja jonka edustamaa musiikkia yritykset ja organisaatiot käyttävät. Tänä vuonna 95 vuotta täyttänyt Teosto on aktiivisempi ja kehittää palveluitaan enemmän kuin koskaan missiomme viitoittamalla tavalla  – ammattimaisen musiikin tekijän menestykseksi.   

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!