Siirry sisältöön

Vuosikertomus 2018

Toimitusjohtajan esipuhe: Juhlaa ja isoja etappeja

Vuonna 2018 juhlimme Teoston 90-vuotista toimintaa ja suuntasimme järjestöämme kohti tulevaa.  

Maaliskuussa Teoston perustamispäivänä 7.3. julkaisimme verkossa historiakronikan, jonka kuvittamiin vaiheisiin suosittelen tutustumaan. Teoston vuosikymmenet kertovat paljon niin suomalaisen musiikin historiasta ja kuulijoiden suosikeista kuin kansainvälisten virtausten vaikutuksistakin sekä radion, television ja uudempien medioiden kehityksestä.  

Juhlavuotta vietimme yhdessä asiakkaidemme kanssa erilaisissa tapahtumissa ympäri Suomen. Toimme säveltäjyyttä ja sanoittajuutta ja musiikin tekijöiden työtä näkyväksi kaikille musiikin ystäville ja alan ammattilaisille. Tuotimme verkkoon Säv.San.Sov.-podcastsarjan, jossa tunnetut musiikintekijät kertovat työstään ja musiikkinsa synnystä.

Vuoden kohokohtiin lukeutuu Teosto 90 -tunnustuspalkintojen myöntäminen Musiikki&Media -tapahtuman yhteydessä pidetyssä gaalassa monipuolisille ja upeille musiikintekijöille Mariskalle sekä Risto Asikaiselle

Tilitykset kotimaisille oikeudenomistajille kasvoivat

Taloudellisesti vuosi oli kokonaisuutena hyvä Teoston oikeudenomistajille. Teoston liikevaihto ylitti 70 miljoonaa euroa toistamiseen järjestön toimintahistorian aikana.

Tilitykset kotimaisille oikeudenomistajille kasvoivat miljoona euroa (+ 3,7 %) vuodesta 2017. Maksettava korvauksien kokonaismäärä kuitenkin laski prosentin verran edellisvuoteen nähden lähinnä heikompien sijoitustuottojen vuoksi. Lähivuosina taloudelliseen tulokseen vaikuttavat voimakkaasti investointitarpeet palveluiden ja järjestelmien digitalisointiin.     

Pitkäaikaiset hankkeet etenivät

Vietimme juhlavuottamme tiiviisti työn merkeissä – tavoitteenamme on, että musiikin tekijöillä ja kustantajilla olisi entistä paremmat mahdollisuudet toimia ja menestyä ja että voimme nauttia monimuotoisesta musiikkikulttuurista jatkossakin.  

Viime vuoden lopulla päätimme yhdessä muiden Polaris-tekijänoikeusjärjestöjen, Tanskan Kodan ja Norjan Tonon kanssa, perustaa online-hubin huolehtimaan kansainvälisten online-musiikkipalveluiden lisensoinnista. Polaris online-hub on lisensointikeskittymä, joka tarjoaa kolmen maan järjestöjen käyttöluvat ns. yhdeltä luukulta Euroopan alueelle. Järjestely perustuu pari vuotta sitten voimaantulleeseen yhteishallinnointilakiin.

Ratkaisu musiikintekijöiden yhtiöiden verokohteluun tekijänoikeuskorvausten saajina saatiin vuosien edunvalvontatyön jälkeen. Valtiovarainministeri Petteri Orpolle luovutettiin syyskuussa musiikintekijöille räätälöity Verohallinnon ohje, jonka mukaisesti toimimalla Teoston maksamat tekijänoikeuskorvaukset on mahdollista tulouttaa omalle yhtiölle. Teoston, Verohallinnon ja valtiovarainministeriön yhteistyönä valmisteleman ohjeen myötä musiikin tekijöiden toimintaedellytykset ja verotuksellinen asema suhteessa muiden alojen yrittäjiin muuttuu tasa-arvoisemmaksi.

EU:n tekijänoikeusdirektiivin valmistelu eteni viime vuoden aikana Euroopan parlamentissa.  Monimutkainen ja laaja direktiiviluonnos ja etenkin sen artikla 13 (sittemmin artikla 17) herätti suuria tunteita ja laajaa keskustelua sisältöjen oikeuksien arvosta alustapalveluissa, kuten Facebookissa ja Googlen YouTubessa.

Tänä keväänä Euroopan parlamentti ja jäsenvaltioiden neuvosto hyväksyivät direktiivin. Sen myötä alustapalveluiden on otettava huomioon sisältöihin liittyvät tekijänoikeudet ja neuvoteltava korvauksista sisältöjen oikeudenhaltijoiden kanssa. Uudistus on musiikin tekijöille ja kustantajille merkittävä.

Teoston toiminnan perusteet uudistuvat

Monivuotinen Teoston asiakassopimusta koskeva keskustelu Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kanssa tuli viime vuoden lopulla päätökseensä. KKV:n vuonna 2014 aloittaman tutkinnan tavoitteena oli lisätä Teoston asiakkaina olevien oikeudenomistajien itsehallinnointimahdollisuuksia.

Annoimme loppusyksystä 2018 KKV:lle asiakassopimuksen joustojen lisäämisestä sitoumuksen, jonka virasto hyväksyi joulukuussa. KKV:n ratkaisun myötä käynnistimme asiakassopimuksen uudistushankkeen, ja sen tuloksena otimme käyttöön uuden asiakassopimuksen 18.3.2019 kaikille tekijä- ja kustantaja-asiakkaillemme.  

Uudistettu sopimus antaa musiikin tekijälle ja kustantajalle joustavan mahdollisuuden valita sopivimman tavan tekijänoikeuksien hallinnointiin eri käyttötilanteissa. Uudistus on herättänyt paitsi kiinnostusta, myös aiheellisia huolia muun muassa musiikin tekijöiden neuvotteluvoiman heikentymisestä musiikin käyttäjiin nähden. Haluan korostaa, että palvelemme Teostossa jatkossakin kaikkia musiikin tekijöitä ja kustantajia kuten tähänkin saakka – joustomahdollisuudet ovat olemassa vain niitä tarvitseville.   

Kohti vuotta 2019

Vuoden 2018 muutosten myötä aloitimme Teoston strategian uudistamisen tämän vuoden alussa. Monimutkaistuva toimintaympäristö ja muuttuvat liiketoimintalogiikat kannustavat meitä uudistamaan palveluitamme ja kehittämään toimialan verkostoja kotimaassa ja kansainvälisesti.

Haluamme investoida henkilöstömme osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin sekä toimintojemme kehittämiseen. Näin voimme tulevaisuudessa tarjota asiakkaitamme entistä paremmin hyödyttäviä uuden tason tekijänoikeuspalveluita.

Risto Salminen
Teoston toimitusjohtaja

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!