Siirry sisältöön

Hallitus esittää yksityisen kopioinnin hyvitystä budjettirahoitteiseksi

28.11.2014

Hallitus esittää tekijänoikeuslakiin muutosta. Jatkossa valtio maksaisi tekijöille hyvitystä teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön. Hyvitys maksettaisiin valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta. Määräraha olisi määrältään sellainen, että sitä voidaan pitää kohtuullisen suuruisena hyvityksenä teosten kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön.

Samalla kumottaisiin voimassa olevat tekijänoikeuslain säännökset maksusta (hyvitysmaksu), jota kerätään yksityiseen kappaleen valmistamiseen käytettävien tallennusalustojen valmistamisen tai maahantuonnin yhteydessä.

Hallitus on esittänyt valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen täydennyksenä 11 miljoonan euron määrärahaa yksityisen kopioinnin hyvityksen järjestämiseen. Korvaustaso on huomattava parannus nykytilaan: vuonna 2014 korvauskertymä on painumassa 5 miljoonaan euroon.

Esitys liittyy vuoden 2015 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu lainmuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015.

Käytännössä esitys tarkoittaisi nykymuotoisesta hyvitysmaksujärjestelmästä luopumista. Vallitseva tapa rahoittaa kohtuullinen hyvitys on laitemaksu, ja tästä on vain muutamia poikkeuksia. Muun muassa Ruotsissa hyvitysmaksun piiriin kuuluvaa laitekantaa on vastikään laajennettu.

Suomessa päätöksen hyvitysmaksun piiriin kuuluvista laitteista ja maksun suuruudesta on tehnyt valtioneuvosto. Päätöksen tuottojen jakamisesta tekee opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoa hallituksen esityksestä

Jaa somessa