Siirry sisältöön

Kysymyksiä ja vastauksia: Teoston haastehakemus markkinaoikeuteen

12.03.2018

Teosto on lähettänyt markkinaoikeuteen haastehakemuksen MTV:lle. Mistä on kyse?

Teosto ja MTV ovat neuvotelleet sopimuksista musiikin käytöstä MTV:n maksuttomissa ja maksullisissa audiovisuaalisissa palveluissa ja musiikin käytöstä perittävistä korvauksista. MTV on kieltäytynyt maksamasta Teoston hinnaston mukaisia korvauksia.

Teoston tulee noudattaa yhdenmukaisia hinnoitteluperiaatteita kaikkiin samassa asemassa oleviin toimijoihin. Teosto hakee nyt vahvistusta markkinaoikeudelta hinnoittelunsa kohtuullisuudesta ja MTV:ltä saamatta jääneitä korvauksia.

Mitä erimielisyys tarkalleen ottaen koskee?

Erimielisyys koskee musiikkisisältöjen tekijänoikeuskorvauksia maksuttomissa ja maksullisissa audiovisuaalisissa palveluissa. 

Millaisista rahasummista erimielisyydessä on kyse?

Summa on merkittävä.

Kuinka kauan tilanne on ollut auki?

Erimielisyys koskee vuoden 2017 korvauksia.

Mihin MTV perustaa arvionsa Teoston hinnoittelun kohtuuttomuudesta?

MTV ei ole kommentoinut tarkemmin perusteita.

Miten Teosto perustelee omaa hinnoitteluaan?

Hintatasomme määräytyy markkinoilla käytävissä neuvotteluissa. Nykyinen hintataso on muotoutunut pitkällä aikavälillä alan toimijoiden kanssa käytyjen neuvottelujen ja tehtyjen sopimusten myötä, ja hinnat ovat käytössä muiden alan toimijoiden kanssa. MTV kyseenalaistaa markkinoilla muodostuneen hinnan.

Millainen Teoston av-hinnoittelumalli on?

Otimme 1.1.2017 käyttöön uuden av-hinnaston, joka on käytössä edelleen. Hinnaston uudistaminen ei muuttanut hintatasoja vaan hinnoittelun perusteita.

Muutimme 1.1.2017 hinnoitteluamme siten, että luovuimme jakelukanavakohtaisista hinnoista ja siirryimme liiketoiminnan luonteen huomioivaan hinnoitteluun, joka on teknologianeutraali. Hinnoittelussamme keskeistä on se, ovatko sisällöt kuluttajan vastaanotettavissa maksuttomina vai maksullisina.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) antoi näkemyksensä Teoston hinnoitteluun joulukuussa 2017. Miksi tämä ei ratkaissut avoinna olevaa asiaa?

Teoston näkemys on, että KKV:n päätös on ratkaissut Teoston av-hinnoittelua koskevat avoimet kysymykset. MTV näkee asian toisin.  

Liittyykö Teoston haastehakemus Kopioston haastehakemukseen kaapelikanavien edelleenlähettämisestä?

Ei liity.

Millainen vaikutus tilanteella on Teoston oikeudenomistajille maksettaviin tilityksiin?

Teosto maksaa tilityksen normaalisti siltä osin kuin MTV on niitä maksanut. Mikäli MTV maksaa myöhemmin loput Teoston hinnaston mukaisista korvauksista, ne tilitetään oikeudenomistajille jälkikäteen.

Miten prosessi oikeudessa etenee? Milloin asiaan saadaan päätös?

Tuomioistuinprosessin aikataulua on aina haastava arvioida, koska aikatauluun vaikuttaa moni tekijä. Parhaimmassa tapauksessa markkinaoikeuden ratkaisu on odotettavissa alkuvuodesta 2019.

Jaa somessa