Siirry sisältöön

Kysymyksiä ja vastauksia: Teoston ja MTV:n välinen erimielisyys AV-sisältöjen hinnoittelusta

30.01.2020

Päivitetty 28.6.2022

Mistä on kyse?

Teosto noudattaa av-sisältöjen hinnoittelussaan vuoden 2017 alussa voimaan tullutta, kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksymää hinnastoa. Sama julkinen hinnasto on käytössä kaikilla alan toimijoilla Suomessa.

MTV:llä ja Teostolla on jo useita vuosia ollut erimielisyys koskien musiikkisisältöjen tekijänoikeuskorvauksia MTV:n audiovisuaalisissa palveluissa. MTV on kieltäytynyt maksamasta Teoston hinnaston mukaisia korvauksia vuodesta 2017 alkaen koska se pitää Teoston hinnaston mukaista hinnoittelua kohtuuttomana. Teosto on ollut pakotettu hakemaan säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille kuuluvia, hinnaston mukaisia korvauksia oikeusteitse markkinaoikeudesta.

Millaisista rahasummista erimielisyydessä puhutaan?

Kyse on yhteensä useista miljoonista euroista. Vuonna 2019 markkinaoikeus velvoitti MTV:tä maksamaan musiikin oikeudenomistajille kuuluvia korvauksia 1,7 miljoonaa euroa.

Kuinka kauan tilanne on jatkunut?

Erimielisyydet ovat jatkuneet vuodesta 2017, kun Teosto otti käyttöön uuden hinnastonsa.

Eikö erimielisyyksiin ole saatu mitään ratkaisuja?

Markkinaoikeus vahvisti 29.11.2019 päätöksessään Teoston hinnoittelun kohtuullisuuden maksuttoman tv:n osalta. MTV velvoitettiin maksamaan Teostolle vuosien 2017 ja 2018 osalta maksamatta jääneitä korvauksia 1,7 miljoonaa euroa ja korvaamaan lisäksi Teosto ry:n oikeudenkäyntikuluja. ​Päätös on luettavissa kokonaisuudessaan markkinaoikeuden sivuilta.

Sekä Teosto että MTV hakivat valituslupaa korkeimpaan oikeuteen, koska markkinaoikeuden päätös jätti useita keskeisiä kysymyksiä avoimeksi. Valituslupaa ei kuitenkaan saatu ja markkinaoikeuden päätös jäi voimaan.

Teosto on tammikuussa 2022 jättänyt uuden haastehakemuksen markkinaoikeudelle koskien musiikinkäyttökorvausten hinnoittelua maksullisen tv:n ja Video On Demand -palvelujen alueella. Uudella hakemuksella Teosto hakee vahvistusta hinnoittelunsa lainmukaisuudelle ja mediayhtiö MTV:lle velvoitetta suorittaa musiikin tekijänoikeuskorvaukset myös tältä puolelta täysimääräisesti.

Mitä tähän mennessä annetut päätökset tarkoittavat?

Markkinaoikeuden marraskuussa 2019 antama päätös on selkeästi vahvistanut Teoston maksuttomien tv-kanavien hinnoittelumekanismin. Olemme tilittäneet saadut korvaukset edelleen musiikin tekijöille; säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille.

Koska päätöksessä jäi edelleen asioita avoimeksi, se ei kuitenkaan takaa markkinarauhaa. Teoston tavoitteena on tasapuoliset ja vakaat olosuhteet kaikille markkinoilla toimiville musiikin käyttäjille. Tästä syystä Teosto on haki asiasta valituslupaa korkeimpaan oikeuteen. Kun sitä ei saatu, Teosto on päättänyt hakea markkinaoikeudelta uutta ratkaisua maksullisten kanavien osalta.

Korkeimmalta oikeudelta tuli ratkaisu kesäkuussa 2022. Mitä tämä asia koski?

Sekä Teosto että MTV hakivat markkinaoikeuden 2019 antamaan ratkaisuun muutosta korkeimmalta oikeudelta, koska markkinaoikeuden päätös jätti useita keskeisiä kysymyksiä avoimeksi. Valituslupaa ei kuitenkaan saatu ja markkinaoikeuden päätös jäi voimaan. Korkein oikeus otti käsiteltäväkseen ainoastaan kysymyksen koskien perusteettoman edun palautusta siltä osin kuin MTV:n lineaarisesta maksullisesta televisiosta maksamat korvaukset ylittivät markkinaoikeuden vahvistaman, Ruotsin tekijänoikeusjärjestö STIM:n vuosina 2018 ja 2018 perimän hintatason.

Korkein oikeus antoi 27.6.2022 asiassa ratkaisun, jolla se hyväksyi MTV:n vaatimuksen perusteettoman edun palauttamisesta ja velvoitti Teoston palauttamaan sanotun erotuksen vuosilta 2017 ja 2018, yhteensä n. 300 000 euroa.  Korkein oikeus toteaa ratkaisussaan, että palauttamisvaatimusten hyväksymisestä huolimatta Teosto on edelleen voittanut asian markkinaoikeudessa sekä määrällisesti että asian käsittelyn kannalta merkittävimmiltä osin.

Miten Teosto perustelee omaa hinnoitteluaan?

Teosto on noudattanut nykyistä maksullisten ja maksuttomien tv-palvelujen hinnoittelua vuodesta 2017 saakka. Tuolloin luovuimme jakelukanavakohtaisista hinnoista ja siirryimme liiketoiminnan luonteen huomioivaan hinnoitteluun, joka on teknologianeutraali. Yhdistimme mm. lineaariset televisiopalvelut ja on demand -palvelut samaan hinnastoon. Nykyisin Teostolla on kaksi televisiopalvelujen hinnastoa: maksuttomien palvelujen hinnasto ja maksullisten palvelujen hinnasto.

Nykyinen hintataso on muotoutunut pitkällä aikavälillä markkinoilla; alan toimijoiden kanssa käytyjen neuvottelujen ja tehtyjen sopimusten myötä. Teosto on myös teettänyt ulkopuolisella asiantuntijataholla vertailukelpoisen raportin, jonka johtopäätös on, että Teoston hinnoittelu on eurooppalaista keskitasoa sekä maksuttomien että maksullisten kanavien osalta. Vakaa käsityksemme on, että hinnoittelumme on kohtuullinen kaikissa hinnastoissamme. 

Myös kilpailu- ja kuluttajavirasto on kannanotossaan todennut, ettei se näe perusteita puuttua Teoston hinnoitteluun. Sama hinnasto on käytössä kaikkien alan toimijoiden kanssa. Teoston tulee noudattaa yhdenmukaisia hinnoitteluperiaatteita kaikkiin samanlaisessa asemassa oleviin toimijoihin.

Millainen vaikutus tilanteella on Teoston oikeudenomistajille maksettaviin tilityksiin?

Teosto on maksanut oikeudenomistajille tilitykset normaalisti siltä osin kuin MTV on niitä maksanut. Myös jälkikäteen oikeuden päätöksellä saadut korvaukset on tilitettu edelleen musiikin tekijöille ja kustantajille. Lisätilitystä saivat ne teokset, jotka olivat olleet mukana MTV:n vuoden 2017 ja 2018 tilityksissä. Korvausten maksaminen viivästyi niin kauan, kun Teoston valitushakemus korkeimpaan oikeuteen oli vireillä.

MTV on kuitenkin edelleen kieltäytynyt maksamasta hinnaston mukaista korvausta musiikin käytöstä maksullisissa tv-palveluissaan ja Video On Demand -palveluissaan. Näistä palveluista oikeudenomistajilla on siis yhä korvauksia saamatta.

Miten prosessi nyt etenee?

Teosto on tammikuussa 2022 jättänyt haastehakemuksen markkinaoikeudelle koskien musiikinkäyttökorvausten hinnoittelua maksullisen tv:n ja Video On Demand -palvelujen alueella. Uudella hakemuksella Teosto hakee vahvistusta hinnoittelunsa lainmukaisuudelle ja mediayhtiö MTV:lle velvoitetta suorittaa musiikin tekijänoikeuskorvaukset myös tältä puolelta täysimääräisesti. Asia on parhaillaan markkinaoikeuden ratkaistavana.

Jaa somessa