Siirry sisältöön

Musiikilla positiivinen vaikutus myyntiin ja asiakkaiden viihtymiseen

02.05.2013

Teosto toteutti loppuvuodesta 2012 joukon taustamusiikkitutkimuksia, joilla selvitettiin yritysten musiikinkäyttöä osana liiketoimintaa sekä kuluttajien ajatuksia musiikista palveluiden osana. Tutkimuksissa ilmeni, että musiikin käytöllä on yrityksen liiketoiminnalle positiivinen vaikutus, kunhan musiikkia ja sen käyttöä on mietitty.

”Radio on tutkimuksemme mukaan yrityksille tärkein taustamusiikin lähde. Radion käyttäminen taustamusiikkina ja oikeanlaisen radiokanavan valinta onkin helpoin tapa miettiä musiikkia osana omaa liiketoimintaa. Yrityksissä kannattaa kuitenkin miettiä, kenelle musiikkia soitetaan, asiakkaille vai omalle henkilökunnalle ja tehdä musiikkivalinnat tämän mukaisesti”, Teoston tutkimuspäällikkö Ano Sirppiniemi vinkkaa.

Tutkimuksen mukaan käytetyimmät radiokanavat taustamusiikkikäytössä olivat Radio Nova (33%), Radio Suomi, Iskelmä, Suomipop ja NRJ.

Tutkimukseen vastanneista yrityksistä suurin osa ei kiinnitä juurikaan huomiota taustamusiikin valintaan lukuun ottamatta ravintoloita ja vaatekauppoja.

”Mielenkiintoista ja yritysten kannalta huomion arvoista on se, että asiakkaat tuntuvat kokevan musiikin roolin tärkeämmäksi kuin yritykset. Lähes puolet asiakkaista arvioi, että viihtyisi esimerkiksi tavarataloissa joko jonkin verran tai selvästi huonommin, jos siellä ei soisi musiikki. Ravintoloissa luku oli luonnollisesti vielä suurempi, ja esimerkiksi yökerhojen asiakkaista yli kolmannes ei käyttäisi palveluita lainkaan ilman musiikkia”, Sirppiniemi kertoo.

Tutkimuksen mukaan erityisesti baareissa ja yökerhoissa musiikki voi ratkaista ostopäätöksen. Asiakkaat myös pitävät tärkeänä, että baareissa ja yökerhoissa soitettu musiikki vastaa omaa musiikkimakua. Musiikilla yleisesti koetaan olevan myönteinen vaikutus viihtyvyyteen, paikasta ja palvelusta huolimatta. Nuoremmille vastaajille ja miehille palveluissa soiva musiikki oli tutkimuksen perusteella erityisen tärkeää.

”Yritysten ja asiakkaiden näkemys siitä, mikä on tärkeintä taustamusiikissa, poikkeavat toisistaan. Yleisesti ottaen asiakkaiden mielestä tärkeintä on, että musiikin äänenvoimakkuus sopii paikkaan ja tilanteeseen. Esimerkiksi kahviloissa pidettiin tärkeänä, että musiikki ei häiritse keskustelua muiden kanssa. Merkitystä on myös sillä, että musiikki miellyttää kuulijaa, vaikka ei täysin istuisikaan omaan musiikkimakuun. Etenkin pienillä yrityksillä taustamusiikki on kuitenkin usein valittu henkilökunnan, ei niinkään asiakkaiden musiikkimieltymysten näkökulmasta”, Sirppiniemi summaa.

Erillisellä tutkimuksella selvitettiin lisäksi taustamusiikin ja mainonnan yhteisvaikutusta tuotteiden myyntiin. Teoston yhdessä Tokmannin ja Audience Firstin kanssa toteuttaman tutkimuksen mukaan kohdistetun taustamusiikin ja myymälämainonnan yhdistelmällä voidaan myös lisätä myyntiä. Taustamusiikkiin ja myymälämainontaan kiinnitetään tutkimuksen mukaan huomiota, ja erityisesti alle 45-vuotiaat asiakkaat arvioivat, että taustamusiikilla on vaikutusta ostopäätökseen.

”Tutkimuksessa ilmeni, että tavarataloasiakkaiden musiikkimauissa on eroja esimerkiksi pääkaupunkiseudun ja Itä-Suomen välillä. Yli puolet vastaajista, paikkakunnasta riippumatta, kertoi kuuntelevansa kotimaista pop- ja rock-musiikkia. Pääkaupunkiseudulla kuunnellaan kuitenkin enemmän ulkomaista pop- ja rockmusiikkia, klassista, jazzia ja blues-, soul-, RnB- ja dance-musiikkia kuin Itä-Suomessa”, Sirppiniemi kertoo.

Jaa somessa