Siirry sisältöön

Äänikirjalupa

 • Äänikirja on kustantamon tuottama äänituotanto, jota jaetaan kuuntelijoille digitaalisten kanavien kautta.
 • Digitaalisia kanavia voivat olla mm. erilaiset lukuaikapalvelut (esim. Bookbeat, Storytel tai Nextory), kirjastojen äänikirjapalvelut tai ladattavia äänikirjoja tarjoavat palvelut.
 • Äänikirjalupa antaa oikeuden liittää musiikkia äänituotantoon ja oikeuden välittää äänituotantoa digitaalisissa kanavissa.
 • Äänikirjaluvan hankkimisesta ja käytön raportoinnista vastaa äänituotannosta vastaava kustantamo.
 • Äänikirjalupa ei kata mainoskäyttöä eikä äänitemusiikin käyttöä (levy tai muu tallenne).

Kenelle äänikirjalupa on tarkoitettu?

 • Äänikirjaluvan hankkimisesta ja käytön raportoinnista vastaa äänituotannosta vastaava kustantamo.

Mitä äänikirjalupa kattaa?

 • Äänikirjalupa antaa oikeuden liittää musiikkia äänituotantoon ja oikeuden välittää äänituotantoa digitaalisissa kanavissa.
 • Digitaalisia kanavia voivat olla mm. erilaiset lukuaikapalvelut (esim. Bookbeat, Storytel tai Nextory), kirjastojen äänikirjapalvelut tai ladattavia äänikirjoja tarjoavat palvelut.

Mitä äänikirjalupa ei kata?

 • Äänikirjalupa ei kata mainoskäyttöä esimerkiksi äänikirjojen tai lukuaikapalveluiden mainonnassa.
 • Äänikirjalupa ei kata äänitemusiikin käyttöä (levy tai muu tallenne). Äänitemusiikkiin käyttöön tarvitaan erillinen lupa äänitetuottajalta eli levy-yhtiöltä. Levy-yhtiöillä on äänitteen käyttöön erilaisia toimintamalleja ja hintoja, joista he päättävät itsenäisesti.

Mitä velvollisuuksia äänikirjalupaan kuuluu?

 • Äänikirjaluvan hankkimisesta vastaavan kustannusyhtiön tulee toimittaa Teostolle raportti kulloinkin voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.
 • Raportilta tulee ilmetä vähintään raportointijakson:
  • kunkin äänituotannon arvonlisäveroton liikevaihto.
  • kunkin äänituotannon kuuntelu-, lataus- ja lainausmäärä.
  • kunkin äänituotannon sisältämät teokset ja teoksien tekijätiedot.
  • kunkin äänituotantoon sisältyvän teoksen käytetty kesto ja äänituotannon kokonaiskesto.

Hinnat ja laskutus

 • Luvan korvausprosentti määräytyy kunkin äänituotannon musiikin osuuden perusteella. Musiikin osuus lasketaan kunkin äänituotannon kokonaiskeston ja musiikin keston perusteella.
 • Korvaus lasketaan kunkin äänituotannon arvonlisäverottomasta liikevaihdosta.
 • Äänikirjalupa laskutetaan kustantajilta kulloinkin voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

Hinnaston soveltaminen edellyttää Teoston kanssa tehtävää sopimusta.

 • Luvan korvausprosentti määräytyy kunkin äänituotannon musiikin osuuden perusteella. Musiikin osuus lasketaan kunkin äänituotannon kokonaiskeston ja musiikin keston perusteella.
 • Korvaus lasketaan kunkin äänituotannon arvonlisäverottomasta liikevaihdosta.
 • Vuotuinen vähimmäislaskutus on 225 € +alv.
Musiikin osuus (äänituotantokohtainen) Korvausprosentti

(Äänituotannon kesto yli 60 min.)

Korvausprosentti

(Äänituotannon kesto alle 60 min.)

max. 1% 1,00% 0,50%
yli 1% – 3% 1,50% 0,75%
yli 3% – 5% 2,00% 1,00%
yli 5% 3,00% 1,50%