Siirry sisältöön

Ravintolan prossalupa, live

Entinen Elävä musiikki: ELMU Prossa -lupa. Luvan nimi vaihtui 1.1.2021, mutta lupaan ei tullut mitään muita muutoksia.

 • Antaa oikeuden live-musiikin esittämiseen (artisti, bändi, orkesteri) keikoilla ja tapahtumissa, ei kata konsertteja
 • Vakituisille esityspaikoille (klubit, yökerhot, tanssilavat jne.)
 • Yli 1500 asiakaspaikkaa TAI yli 200 asiakaspaikkaa, jos tapahtumat useimmiten maksuttomia
 • Hinta prosenttiosuus lipputuloista, maksuttomissa tapahtumissa per kuulija
 • Tapahtuma- ja laskutustiedot raportoidaan Teostolle kuukausittain
 • Maksetaan kuukausittain

Kenelle lupa on tarkoitettu, kuka sen tarvitsee?

Lupa on tarkoitettu toimijoille, jotka järjestävät elävän musiikin tapahtumia säännöllisesti samassa, vakituisessa esityspaikassa (esimerkiksi ravintolassa tai tanssilavalla), jonka yleisökapasiteetti on yli 1500 henkeä. Tapahtuman järjestäjä voi olla yritys, yhdistys tai yksityishenkilö.

Lupa voi olla myös vaihtoehtoinen lupa kiinteähintaiselle luvalle kaikissa niissä vakituisissa esityspaikoissa, joiden yleisökapasiteetti on yli 200 henkeä. Prossalupa voi olla kiinteähintaista lupaa edullisempi vaihtoehto silloin, jos järjestettävät tapahtumat ovat pääsääntöisesti pääsymaksuttomia tai jos tapahtumien pääsylipun hinta on alhainen ja/tai kävijämäärä oletettavasti melko pieni.

Mitä lupa kattaa?

Lupa kattaa elävän musiikin julkisen esittämisen keikoilla, tansseissa, laulu- ja soittoilloissa ja vastaavissa tapahtumissa, joissa esiintyy bändi, orkesteri, laulaja ja/tai soittaja. Tapahtuma voi olla tarkoitettu yleisölle ja/tai tapahtuman järjestäjän omalle henkilökunnalle ja se voi olla pääsymaksullinen tai maksuton.  Lupa kattaa myös taustamusiikin soittamisen tapahtumatilassa ennen varsinaisen tapahtuman alkua, loppua tai sen väliajoilla. Taustamusiikki voi olla elävää musiikkia tai levymusiikkia.

Jos samassa tapahtumassa on useita elävää musiikkia esittäviä esiintyjiä, yksi lupa kattaa kaikkien esiintyjien esiintymisen. Lupa on kuitenkin toimipaikkakohtainen: jos sinulla on useita ravintoloita tai tanssipaikkoja, joissa järjestät elävän musiikin tapahtumia, sinun on hankittava jokaiselle eri toimipaikalle oma lupa.

Lupaan sisältyy kuukausittainen tapahtuma- ja laskutustietojen ilmoittaminen  Teoston verkkopalvelussa.

Kuinka kauan lupa on voimassa?

Tehtyäsi sopimuksen Teoston kanssa lupa on voimassa toistaiseksi eli kunnes irtisanot sen. Luvan irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Miten luvan hinta muodostuu ja mitä se maksaa?

Luvan hintaan vaikuttaa vuoden aikana järjestettävien elävän musiikin tapahtumien kokonaismäärä. Hinta on tapahtumamäärän mukaan vaihtuva prosenttiosuus pääsylipputuloista ja pääsymaksuttomissa tilaisuuksissa tapahtumamäärän mukaan vaihtuva kuulijakohtainen hinta. Luvalla on kuitenkin aina minimihinta, joka määräytyy esityspaikan vuosittaisen tapahtumamäärän mukaan.

Prossaluvan hintaan vaikuttaa myös oma aktiivisuutesi. Kun ilmoitat ja vahvistat Teoston verkkopalvelussa kuukausittain sovitun aikataulun mukaan järjestämiesi tapahtumien tiedot (päivämäärät, esiintyjät, lipputulo- tai kuulijamäärätiedot), saat oikeelliset, todelliseen tapahtumien määrään perustuvat laskut sekä 3 % vuosialennuksen luvan hinnasta.

Jos et ilmoita toteutuneiden tapahtumien tietoja kuukausittain aikataulun mukaisesti, saat kuukauden tapahtumista arviolaskun.

Miten ja koska lupa maksetaan?

Laskutamme tällä luvalla järjestettyjen tapahtumien musiikinkäytön kerran kuussa.

Jos olet saanut arviolaskuja, voit oikaista ne ilmoittamalla tapahtumatiedot arviolaskun saamisen jälkeenkin, jolloin ne hyvitetään seuraavassa laskussasi. Tapahtumatietoja on mahdollisuus ilmoittaa ja oikaista aina seuraavan vuoden tammikuuhun saakka, mutta jos et ilmoita tietoja viimeistään silloin, arviolaskut jäävät voimaan. Yhdenkin kuukauden tapahtumatietojen ilmoittamatta jättäminen johtaa kuitenkin vuosialennuksen menettämiseen.

Vuoden päätyttyä luvan ostohetkellä arvioimaasi tapahtumien kokonaismäärää ja ilmoittamiesi toteutuneitten tapahtumien määrää verrataan toisiinsa. Jos ne eroavat toisistaan merkittävästi, poikkeamat oikaistaan hyvitys- tai lisälaskulla.

 

Ravintolan prossalupa, live Tapahtumien määrä vuodessa, hinta/tapahtuma
XS 10-40 kpl S 41-70 kpl M 71-200 kpl L yli 200 kpl
Pääsymaksullinen tapahtuma, % lipputuloista 3,70 % 3,50 % 3,30 % 3,20 %
Pääsymaksuton tapahtuma, €/kuulija 15,69 snt 15,69 snt 15,69 snt 15,69 snt
Minimihinta 27,45 e 26,10 e 24,65 e 23,40 e
Hintoihin lisätään arvonlisävero 10 %.
Jos laiminlyöt tapahtumatietojen ilmoitusvelvollisuuden, saat arviolaskun, jossa käytetään seuraavaa laskukaavaa: esityspaikan maksimi-yleisökapasiteetti x arvioitu lipunhinta x luvan ostohetkellä arvioidun tapahtumamäärän mukainen, tässä hinnastossa oleva korvausprosentti.
Elävä musiikki tapahtumassa 2020: ELMU Prossa
Tapahtumien määrä vuodessa, hinta/tapahtuma
Tapahtuma XS 10-40 kpl S 41-70 kpl M 71-200 kpl L yli 200 kpl
Pääsymaksullinen, % lipputuloista 3,70 % 3,50 % 3,30 % 3,20 %
Pääsymaksuton, €/kuulija 15,46 snt 15,46 snt 15,46 snt 15,46 snt
Minimihinta 27,04 e 25,71 e 24,29 e 23,05 e
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Jos laiminlyöt tapahtumatietojen ilmoitusvelvollisuuden, saat arviolaskun, jossa käytetään seuraavaa laskukaavaa: esityspaikan maksimi-yleisökapasiteetti x arvioitu lipunhinta x luvan ostohetkellä arvioidun tapahtumamäärän mukainen, tässä hinnastossa oleva korvausprosentti.

Elävä musiikki tapahtumassa, käyttötapakohtaiset erityisehdot

Näissä käyttötapakohtaisissa erityisehdoissa tapahtumalla tarkoitetaan Asiakkaan kulloinkin järjestämää sellaista elävän musiikin tapahtumaa, jossa musiikin esittäminen on tapahtuman pääasiallinen sisältö tai merkitys ja joka sisältää teosten julkista esittämistä tapahtumassa läsnä olevalle yleisölle (”Tapahtuma”).

Asiakkaan järjestämänä tällaista tapahtumaa pidetään myös silloin, kun Asiakas järjestää tapahtuman yhdessä tai muutoin toimii yhteistyössä tapahtuman järjestämiseksi Musiikin käyttäjän tai muun kolmannen osapuolen kanssa.

Käyttöluvan sisältö

Lupa kattaa musiikin julkisen esittä- misen elävänä musiikkina Tapahtumassa, joka järjestetään ilmoitetussa vakituisessa esityspaikassa tai jonka Asiakas järjestää muussa esityspaikassa. Tapahtumassa voidaan esittää elävää musiikkia orkesterin, solistin tai muun esiintyjän soittamana tai laulamana. Lupa kattaa myös musiikin julkisen esittämisen Tapahtumassa, joka on tarkoitettu Asiakkaan henkilökunnalle. Lupa kattaa lisäksi musiikin vähäisen julkisen esittämisen mekaanisena taustamusiikkina elävän musiikin välittömässä yhteydessä (kuten tauko- tai väliaikamusiikki) samassa esitystilassa. Käytettävien tallenteiden tulee olla laillisesti valmistettuja luvan tarkoitukseen käytettäviksi.

Lupa ei siten kata muuta taustamusiikkia asiakastiloissa, taustamusiikkia ravintola-, kahvila- tai muussa vastaavassa toiminnassa taikka muissakaan yhteyksissä tai tiloissa. Lupa ei myöskään kata konsertteja, musiikin tallentamista, eikä ilman Teoston erillistä suostumusta esitystilanteita mahdollisesti edeltävää musiikin välittämistä yleisölle.

Hinnat ja laskutus

Luvasta maksettava korvaus määräytyy Teoston kulloinkin voimassa olevan elävän musiikin hinnaston mukaisesti Asiakkaan ilmoittamien esityspaikan yleisökapasiteetin, Tapahtumien lukumäärän, Tapahtuman lipputulojen tai kuulijamäärän taikka muun Teoston Asiakkaalle ilmoittaman korvausperusteen mukaisesti. Asiakas ilmoittaa etukäteen Teostolle edellä mainituissa korvausperusteissa tapahtuvista muutoksista.

Yleisökapasiteetilla tarkoitetaan esityspaikkaan enintään mahtuvaa asiakas- tai yleisömäärää (1 asp = 1 asiakas/m2 tai viranomaisen ilmoittama maksimimäärä).

Asiakkaan ilmoitusvelvollisuus

Teostolla on oikeus velvoittaa Asiakas toimittamaan Teostolle Tapahtumaan, esityspaikkaan, korvausperusteisiin, teosten käyttöön tai käyttöyhteyteen liittyviä tai muita sellaisia tietoja. Teosto ilmoittaa Asiakkaalle tällaisista velvollisuuksista tai niitä koskevista muutoksista.

Arviolaskutus

Teostolla on oikeus arvioida Tapahtuman perusteella Asiakkaan Teostolle maksettavat tekijänoikeuskorvaukset, mikäli Asiakas laiminlyö toimittaa Teostolle sen Asiakkaalta pyytämät tiedot, tai Asiakkaan Teostolle ilmoittamat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia.

Ehtojen soveltamisjärjestys

Näiden käyttötapakohtaisten erityisehtojen lisäksi sovelletaan Teoston yleisiä sopimusehtoja. Sopimusehtojen soveltamisjärjestys on seuraava:

1. käyttötapakohtaiset erityisehdot
2. Teoston yleiset sopimusehdot.

Tapahtumatietojen ilmoittaminen: Ravintolan prossalupa, live

Luvan ostohetkellä arvioit koko vuoden aikana järjestettävien elävän musiikin tapahtumien lukumäärän. Tapahtumakohtainen korvausprosentti eli luvan hinta määräytyy tapahtumien vuosittaisen kokonaismäärän mukaan. Tapahtumilla on kuitenkin minimihinta: jos järjestät vuoden aikana alle 10 tapahtumaa, maksat vähintään vaoimassa olevan hinnaston mukaisen minimihinnan.

Tapahtumatietojen ilmoittaminen

Prossaluvalla järjestetyistä tapahtumista ilmoitat ja vahvistat tapahtumatiedot kuukausittain. Tiedot ilmoitetaan Teoston verkkopalvelussa aina seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Käyttäjätunnukset verkkopalveluun voit hakea ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. 

Ilmoitettavia tietoja ovat:

 • Tapahtuman päivämäärä
 • Tapahtuman nimitai esiintyjän/esiintyjien nimet
 • Tapahtuman maksullisuus: pääsymaksullinen tai pääsymaksuton

Jos tapahtuma on pääsymaksullinen, ilmoita

 • yksittäisen pääsylipun verollinen hinta
 • myytyjen pääsylippujen määrä ja ilmaiskävijöiden määrä
 • verottomat pääsylipputulot(kokonaislipputulot)

Jos tapahtuma on pääsymaksuton, ilmoita tapahtuman yleisömäärä.

Voit ilmoittaa kaikki saman esityspaikan eri tiloissa ja mahdollisesti eri musiikinkäyttöluvilla järjestetyt tapahtumat samalla lomakkeella.Voit myös vahvistaa tapahtumatietoja etukäteen: esimerkiksi vain kesäisin toimivista esityspaikoista voi hyvissä ajoin ilmoittaa ja vahvistaa ne kuukaudet, jolloin toimintaa ja tapahtumia ei ole.

Hinnat ja laskutus

Prossaluvalla järjestetyt tapahtumat laskutetaan kerran kuukaudessa ilmoitustesi perusteella. Mikäli et ilmoita tapahtumatietoja ajoissa, saat kuukauden tapahtumista arviolaskun, joka määräytyy seuraavalla laskutavalla: arvioitu lipunhinta x esityspaikan maksimiyleisökapasiteetti x luvan ostohetkellä arvioidun tapahtumamäärän mukainen korvausprosentti. Mikäli arviolaskun saatuasi ilmoitat ja vahvistat tapahtumien todelliset tiedot, arviolasku hyvitetään seuraavassa laskussasi.

Vuoden tapahtumatietoja voit ilmoittaa ja vahvistaa aina seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään saakka.

Vuoden päätyttyä luvan ostohetkellä arvioimaasi tapahtumien määrää ja ilmoittamiesi toteutuneitten tapahtumien määrää verrataan toisiinsa. Jos arvioitu tapahtumien määrä poikkeaa järjestettyjen tapahtumien määrästä niin paljon, että hinta kategoria muuttuu, saat tasauslaskun (hyvitys tai lisälasku).

Jos ilmoitat kaikkien kuukausien tiedot ajoissa, saat 3 %:n esityspaikka-ja tuotekohtaisen vuosialennuksen.

Miten oikaisen laskun ja saan hyvityksen laiminlyöntimaksuun?

Jos vielä arviolaskun saatuasikin ilmoitat ja vahvistat järjestämiesi tapahtumien musiikinkäyttöä koskevat tiedot, oikaisemme arviolaskun ja hyvitämme myös laiminlyöntimaksun seuraavassa laskussasi. Ilmoita ja vahvista järjestämiesi tapahtumien tiedot verkkopalvelussamme seuraavasti:

 • Kirjaudu käyttäjätunnuksillasi verkkopalveluun osoitteessa extranet.teosto.fi tai klikkaamalla sivun oikean yläreunan Kirjaudu sisään-linkkiä.
 • Ilmoita tapahtumatiedot verkkopalvelussa annettujen ohjeiden mukaan.

Minulla ei vielä ole verkkopalvelutunnuksia – miten saan ne?

Jos et ole vielä hakenut käyttäjätunnuksia verkkopalveluumme, saat ne ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Jos et ole järjestänyt tapahtumaa, josta sait arviolaskun

Jos et ole järjestänyt tapahtumaa, josta olet saanut arviolaskun, ota yhteyttä asiakaspalveluumme, niin poistamme tapahtuman tiedoistasi ja hyvitämme arviolaskun.

Säästä rahaa ilmoittamalla tiedot ajoissa!

Ilmoittamalla järjestämiesi tapahtumien tiedot kuukausittain saat täsmälliset, tekemiisi ilmoituksiin perustuvat laskut. Lisäksi saat 3 %:n lupatuotekohtaisen vuosialennuksen, kun ilmoitat kaikkien kuukausien tapahtumatiedot ajoissa.

Tapahtumatiedot ilmoitetaan verkkopalvelussa aina seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä, esim. tammikuussa järjestettyjen tapahtumien tiedot ilmoitetaan viimeistään 15. helmikuuta. HUOM! Ilmoitukset on tehtävä myös niiltä kuukausilta, jolloin et ole järjestänyt tapahtumia. Klikkaa verkkopalvelussa kyseisten kuukausien kohdalla Ei tapahtumia tässä kuussa -nappia.

Ravintolan musiikinkäyttölupien tasauslaskutus vuoden lopussa

Elävän musiikin musiikinkäyttölupien (Ravintolan kiinteä lupa, live ja Ravintolan prossalupa, live) hinnoittelu perustuu esityspaikkojen yleisökapasiteettiin ja vuoden aikana järjestettyjen tapahtumien lukumäärään.

Kun hankit luvan, annoit meille arvion koko vuoden aikana järjestämiesi tapahtumien lukumäärästä. Musiikinkäyttölupasi tapahtumakohtainen hinta määräytyi antamasi arvion mukaan (hinnaston kategoriat XS-L). Musiikinkäyttölupien ehtojen mukaisesti olet ilmoittanut meille tiedot järjestämistäsi tapahtumista (tapahtumamäärä, esiintyjä, lipputulotiedot) kuukausittain verkkopalvelussamme.

Vuoden päätyttyä tarkistamme seuraavan vuoden tammikuussa, täsmäsikö luvan hankintahetkellä antamasi arvio tapahtumien määrästä meille kuukausittain ilmoittamasi tapahtumamäärän kanssa. Lopullinen tapahtumakohtainen hinta määräytyy meille ilmoittamiesi tapahtumien lukumäärän mukaan. Jos arvioimasi tapahtumamäärä ja ilmoittamasi tapahtumamäärä poikkeavat toisistaan niin paljon, että luvan tapahtumakohtainen hinta muuttuu, teemme menneestä vuodesta tasauslaskun.

Jos olet ilmoittanut ja vahvistanut vuoden kaikkien kuukausien tapahtumatiedot

Laskemme seuraavan vuoden tammikuun puolivälissä montako tapahtumaa olet ilmoittanut ja vahvistanut järjestäneesi. Lopullinen tapahtumakohtainen hinta (kiinteähintaiset luvat) tai korvausprosentti (prossaluvat) määräytyy vahvistamasi tapahtumamäärän mukaisten hinnastokategorioiden (XS-L) mukaan.

 • Jos arvioimasi tapahtumamäärä ja ilmoittamasi ja vahvistamasi tapahtumamäärä poikkeavat toisistaan niin paljon, että tapahtumien hintakategoria ja sen myötä tapahtumakohtainen hinta muuttuvat, saat edeltävältä vuodelta tasauslaskun (joko hyvitys- tai lisälasku).
 • Jos olet vahvistanut kunkin kuukauden tapahtumatiedot ajoissa saat 3 % alennuksen koko vuoden laskusta
 • Vuoden minimilaskutus on vähintään asiakaspaikkamääräsi mukaan määritetty 10 tapahtuman hinta
 • Tarkemman erittelyn tasauksista löydät verkkopalvelusta Laskutustiedot-osiosta
 •  Seuraavan vuoden arvioiduksi tapahtumien lukumääräksi kirjataan edeltävän vuoden aikana järjestämiesi tapahtumien lukumäärä ja laskutus tehdään sen mukaisella hintakategorialla.
 • Alkavan vuoden tapahtumakohtainen hinta (kiinteähintaiset luvat) tai korvausprosentti (prossaluvat) määräytyy edellisenä vuonna vahvistamasi tapahtumamäärän ja lupien hinnastokategorioiden (XS-L) mukaan aina tammikuussa.

Jos et ole ilmoittanut ja vahvistanut vuoden kaikkien kuukausien tapahtumatietoja

Laskemme tammikuussa montako tapahtumaa olet ilmoittanut ja vahvistanut järjestäneesi edellisenä vuonna.

Jos et ole ilmoittanut ja vahvistanut yhden tai useamman kuukauden tapahtumamäärää, vaan se on arviolaskutettu, arviolaskun tapahtumamäärä jää kyseisen kuukauden osalta voimaan, kun koko vuoden tapahtumamäärä lasketaan.

Lopullinen tapahtumakohtainen hinta (kiinteähintaiset luvat) tai korvausprosentti (prossaluvat) määräytyy koko vuoden tapahtumamäärän mukaisten hinnastokategorioiden (XS-L) mukaan.

 • Jos koko vuoden tapahtumamäärä ja jo laskutettu tapahtumamäärä poikkeavat toisistaan niin paljon, että tapahtumien hintakategoria ja sen myötä tapahtumakohtainen hinta muuttuvat, saat vuodelta tasauslaskun (joko hyvitys- tai lisälasku).
 • Arviolaskutetuilta kuukausilta peritty tapahtumatietojen ilmoittamisen laiminlyöntimaksu jää voimaan
 • Vuoden minimilaskutus on vähintään asiakaspaikkamääräsi mukaan määritetty 10 tapahtuman hinta
 • Tarkemman erittelyn tasauksista löydät verkkopalvelusta Laskutustiedot-osiosta
 • Alkavan vuoden tapahtumakohtainen hinta (kiinteähintaiset luvat) tai korvausprosentti (prossaluvat) määräytyy edellisenä vuonna vahvistamasi tapahtumamäärän ja lupien hinnastokategorioiden (XS-L) mukaan aina tammikuussa.

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!

Evästeet Teoston verkkosivustolla

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi tai muulle laitteellesi ja tallentaa tietoa käynnistäsi Verkkosivustolla. Evästeiden avulla Teosto parantaa palveluidensa käytettävyyttä.

Evästeillä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin, mutta jotkut evästeillä kerättävät tiedot saattavat olla välillisesti yhdistettävissä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin.

Lue lisää tietosuojalausekkeestamme ja evästeselosteestamme.

Evästekategoriat
Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustomme saatavuuden varmistamiseksi. Ne esimerkiksi lataavat osan verkkosivustomme toiminnoista etukäteen nopeuttaakseen verkkosivuston latautumista. Välttämättömiä evästeitä käytetään myös valitsemiesi asetusten määrittämiseen ja muistamiseen. Voit kieltää välttämättömien evästeiden käytön selainasetuksissasi, mutta huomioithan, etteivät verkkosivuston kaikki toiminnot ja osat sen jälkeen toimi välttämättä kunnolla.
Lisätietoja evästeistä

Analytiikkaevästeet

Käytämme analytiikkaevästeitä kehittääksemme verkkosivustomme toimintaa. Analytiikkaevästeillä kerätään tietoa muun muassa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme ja miten he navigoivat verkkosivuston eri välilehtien välillä. Tietoja käytetään lähtökohtaisesti anonyymissä muodossa.
Lisätietoa: tietosuojalauseke ja evästeseloste

Toiminnalliset evästeet

Toiminnallisten evästeiden avulla voimme tarjota verkkosivustollamme erilaisia toimintoja, kuten soittolistoja ja reaaliaikaisen chatin. Jos kiellät toiminnallisten evästeiden käytön, osa tai kaikki näistä toiminnoista ei välttämättä toimi oikein.
Lisätietoa evästeistä

Markkinointievästeet

Markkinointievästeet auttavat meitä räätälöimään markkinointia ja tarjoamaan verkkosivustomme käyttäjille tulevaisuudessa yksilöllisempiä palveluita. Keräämme markkinointievästeiden avulla tietoja esimerkiksi käyttäjän käyttäytymisestä ja mieltymyksistä verkkosivustollamme.
Lisätietoa evästeistä

Käytämme sivustolla omia ja kolmannen osapuolten evästeitä sivuston välttämättömiin toimintoihin, analyyseihin ja seurataksemme palveluiden käyttöä sekä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen ja yksilöllisempien palveluiden tarjoamiseksi. Voit hyväksyä kaikki evästeet painamalla ”hyväksy kaikki” tai muokata evästeasetuksia painamalla ”vaihda evästeasetuksia”. Lue lisää evästeistämme.