Siirry sisältöön

Ravintolan prossalupa, live

 • Antaa oikeuden live-musiikkitapahtumien järjestämiseen ja esittämiseen (artisti, bändi, orkesteri) keikoilla ja tapahtumissa. Ei kata konsertteja.
 • Lupa on tarkoitettu vakituisille esityspaikoille (esimerkiksi klubit, yökerhot, tanssilavat)
 • Useimmiten kannattavin vaihtoehto ravintoloille, joiden
  • asiakaspaikkamäärä (yleisökapasiteetti) on yli 1500 tai
  • asiakaspaikkamäärä on yli 200 asiakaspaikkaa ja tapahtumat ovat useimmiten maksuttomia.
 • Luvan hinta perustuu arvioituun vuosittaiseen tapahtumamäärään ja prosenttiosuuteen tapahtumien lipputuloista. Maksuttomissa tapahtumissa on kuulijakohtainen hinta.
 • Luvan hinta laskutetaan kuukausittain Teoston verkkopalvelussa ilmoitettujen ja vahvistettujen tapahtumatietojen (lipputulot ja/tai kuulijamäärä) mukaan.
 • Teostolle ilmoitettavista lipputuloista voi vähentää vain arvonlisäveron ja mahdollisen palvelumaksun (esimerkiksi toimitustapakulu, toimituskulu tai tilausmaksu), jonka loppuasiakas näkee ostoksessaan ja lippukauppa veloittaa suoraan loppuasiakkaalta. Muita vähennyksiä ilmoitettavista lipputuloista ei saa tehdä. 

Tiedot ilmoitetaan kuukausittain

 • Tiedot on ilmoitettava ja vahvistettava kuukausittain viimeistään 15. päivä. Jos tietoja ei ilmoiteta ja vahvisteta jonkun kuukauden osalta, lähetämme kyseisen kuukauden tapahtumista arviolaskun.
 • Luvassa on tasauslaskutusmekanismi. Tasauslaskutus tehdään kunkin vuoden jälkeen toteutuneen tapahtumamäärän mukaan. Lue lisätiedot alta Luvan tasauslaskutus -kohdasta.
 • Luvan irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Kenelle lupa on tarkoitettu?

Lupa on tarkoitettu toimijoille, jotka järjestävät livemusiikin tapahtumia hallinnoimassaan vakituisessa esityspaikassa (esimerkiksi ravintolassa tai tanssilavalla), jonka yleisökapasiteetti on yli 1500 henkeä. Tapahtuman järjestäjä voi olla yritys, yhdistys tai yksityishenkilö.

Lupa voi olla myös vaihtoehtoinen lupa kiinteähintaiselle luvalle kaikissa niissä vakituisissa esityspaikoissa, joiden yleisökapasiteetti on yli 200 henkeä. Prossalupa voi olla kiinteähintaista lupaa edullisempi vaihtoehto silloin, jos järjestettävät tapahtumat ovat pääsääntöisesti pääsymaksuttomia tai jos tapahtumien pääsylipun hinta on alhainen ja/tai kävijämäärä oletettavasti melko pieni.

Mitä lupa kattaa?

Lupa kattaa elävän musiikin julkisen esittämisen keikoilla, tansseissa, laulu- ja soittoilloissa ja vastaavissa tapahtumissa, joissa esiintyy bändi, orkesteri, artisti ja/tai soittaja.

Tapahtuma voi olla tarkoitettu yleisölle ja/tai tapahtuman järjestäjän omalle henkilökunnalle ja se voi olla pääsymaksullinen tai maksuton. Lupa kattaa myös taustamusiikin soittamisen tapahtumatilassa ennen varsinaisen tapahtuman alkua, loppua tai sen väliajoilla.

Jos samassa tapahtumassa on useita livemusiikkia esittäviä esiintyjiä, yksi lupa kattaa kaikkien esiintyjien esiintymisen. Lupa on kuitenkin toimipaikkakohtainen: jos sinulla on useita ravintoloita tai tanssipaikkoja, joissa järjestät livemusiikin tapahtumia, sinun on hankittava jokaiselle eri toimipaikalle oma lupa.

Lupaan sisältyy kuukausittainen tapahtumatietojen ilmoittaminen ja vahvistaminen Teoston verkkopalvelussa. Tapahtumatietojen ilmoittaminen ja vahvistaminen vuoden jokaiselta kuukaudelta on tärkeää, sillä se vaikuttaa luvan hintaan.

Miten luvan hinta muodostuu ja mitä se maksaa?

Luvan hintaan vaikuttaa vuoden aikana järjestettävien tapahtumien kokonaismäärä. Hinta on kategorian mukainen prosenttiosuus kunkin tapahtuman pääsylipputuloista ja pääsymaksuttomissa tilaisuuksissa kuulijakohtainen hinta. Tapahtumilla on kuitenkin aina hinnaston mukainen minimihinta, jota sovelletaan, jos prosenttiosuus tapahtuman lipputuloista on minimihintaa alhaisempi. Prosentit ja minimihinnat näet hinnastosta.

Prossaluvan hintaan vaikuttaa myös oma aktiivisuutesi. Kun ilmoitat ja vahvistat Teoston verkkopalvelussa kuukausittain viimeistään 15. päivä järjestämiesi tapahtumien tiedot (päivämäärät, esiintyjät, lipputulo- tai kuulijamäärät), saat oikeelliset, todelliseen tapahtumien määrään perustuvat laskut sekä 3 % vuosialennuksen luvan hinnasta.

Voit vähentää Teostolle ilmoitettavista lipputuloista vain arvonlisäveron ja mahdollisen palvelumaksun (esimerkiksi toimitustapakulu, toimituskulu tai tilausmaksu), jonka loppuasiakas näkee ostoksessaan ja lippukauppa veloittaa suoraan loppuasiakkaalta. Muita vähennyksiä ilmoitettavista lipputuloista ei saa tehdä.

Jos et ilmoita toteutuneiden tapahtumien tietoja kuukausittain aikataulun mukaisesti vuoden jokaisena kuukautena, saat ilmoittamattomien ja vahvistamattomien kuukausien tapahtumista arviolaskun, jonka loppusummaan on lisätty ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntimaksuna + 20 %.

HUOM! Ilmoitukset on tehtävä myös niiltä kuukausilta, jolloin et ole järjestänyt tapahtumia. Klikkaa verkkopalvelussa kyseisten kuukausien kohdalla Ei tapahtumia tässä kuussa -nappia.

Arviolaskun muodostuminen

Luvan hankintahetkellä arvioimasi koko vuoden tapahtumamäärä jaetaan aluksi tasaisesti vuoden kaikille kuukausille. Eri kuukausille jaettujen tapahtumien lukumäärä muuttuu sitä mukaa, kun ilmoitat ja vahvistat toteutuneita tapahtumia verkkopalvelussamme.

Jos ei ilmoita ja vahvista jollekin kuukaudelle mitään tietoja tai et ilmoita tietoja ajoissa, saat kuukauden tapahtumista arviolaskun, joka määräytyy seuraavalla laskutavalla: kuukaudelle arvioitu tapahtumien määrä x arvioitu lipunhinta x esityspaikan maksimiyleisökapasiteetti x luvan ostohetkellä arvioidun tapahtumamäärän mukainen korvausprosentti.

Mikäli arviolaskun saatuasi ilmoitat ja vahvistat tapahtumien todelliset tiedot, arviolasku hyvitetään seuraavassa laskussasi. 

Miten ja koska lupa maksetaan?

Laskutamme tällä luvalla järjestettyjen tapahtumien musiikinkäytön kerran kuussa.

Jos olet saanut arviolaskuja, voit oikaista ne ilmoittamalla tapahtumatiedot arviolaskun saamisen jälkeenkin, jolloin ne hyvitetään seuraavassa laskussasi. Tapahtumatietoja on mahdollisuus ilmoittaa ja oikaista aina seuraavan vuoden tammikuuhun saakka, mutta jos et ilmoita tietoja viimeistään silloin, arviolaskut jäävät voimaan. Yhdenkin kuukauden tapahtumatietojen ilmoittamatta jättäminen johtaa kuitenkin vuosialennuksen menettämiseen.

Tasauslaskutus

Vuoden päätyttyä luvan ostohetkellä arvioimaasi tapahtumien määrää ja ilmoittamiesi toteutuneitten tapahtumien määrää verrataan toisiinsa. Jos arvioimasi tapahtumamäärä ja ilmoittamasi ja vahvistamasi toteutunut tapahtumamäärä poikkeavat toisistaan niin paljon, että luvan kokokategoria ja sen myötä tapahtumakohtainen hinta muuttuu, saat tapahtumakohtaisesta hintamuutoksesta menneen vuoden osalta tasauslaskun (joko hyvitys- tai lisälasku).

Kuinka kauan lupa on voimassa?

Tehtyäsi sopimuksen Teoston kanssa lupa on voimassa toistaiseksi eli kunnes irtisanot sen. Luvan irtisanomisaika on yksi kuukausi.

 

Ravintolan prossalupa, live 2024 Tapahtumien määrä vuodessa, hinta/tapahtuma
Tapahtuma XS
10-40 kpl
S
41-70 kpl
M
71-200 kpl
L
yli 200 kpl
Pääsymaksullinen,
% lipputuloista
3,70 % 3,50 % 3,30 % 3,20 %
Pääsymaksuton,
€/kuulija
17, 18 snt 17, 18 snt 17, 18 snt 17, 18 snt
Minimihinta/tapahtuma 30,05 € 28,57 € 26,98 € 25,61 €
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Ilmoita ja vahvista tiedot vuoden jokaiselta kuukaudelta viimeistään 15. päivä. Jos et ole järjestänyt tapahtumia, ilmoita Ei tapahtumia. Jos et tee ilmoitusta jonkun kuukauden osalta, saat kyseisen kuukauden tapahtumista arviolaskun. Katso lisätietoja Ohje arviolaskun oikaisemiseen -kohdasta.
Luvassa on niin sanottu tasauslaskutusmekanismi. Jos arvioimasi tapahtumamäärä ja ilmoittamasi tapahtumamäärä poikkeavat toisistaan niin paljon, että luvan kokokategoria ja sen myötä tapahtumakohtainen hinta muuttuu, saat tapahtumakohtaisesta hintamuutoksesta menneen vuoden osalta tasauslaskun (joko hyvitys- tai lisälasku). Lue lisätietoa alta löytyvästä Luvan tasauslaskutus -kohdasta.

Elävä musiikki tapahtumassa, käyttötapakohtaiset erityisehdot

Näissä käyttötapakohtaisissa erityisehdoissa tapahtumalla tarkoitetaan Asiakkaan kulloinkin järjestämää sellaista elävän musiikin tapahtumaa, jossa musiikin esittäminen on tapahtuman pääasiallinen sisältö tai merkitys ja joka sisältää teosten julkista esittämistä tapahtumassa läsnä olevalle yleisölle (”Tapahtuma”).

Asiakkaan järjestämänä tällaista tapahtumaa pidetään myös silloin, kun Asiakas järjestää tapahtuman yhdessä tai muutoin toimii yhteistyössä tapahtuman järjestämiseksi Musiikin käyttäjän tai muun kolmannen osapuolen kanssa.

Käyttöluvan sisältö

Lupa kattaa

 • musiikin julkisen esittämisen elävänä musiikkina Tapahtumassa, joka järjestetään ilmoitetussa vakituisessa esityspaikassa tai jonka Asiakas järjestää muussa esityspaikassa. Tapahtumassa voidaan esittää elävää musiikkia orkesterin, solistin tai muun esiintyjän soittamana tai laulamana.
 • musiikin julkisen esittämisen Tapahtumassa, joka on tarkoitettu Asiakkaan henkilökunnalle.
 • musiikin vähäisen julkisen esittämisen mekaanisena taustamusiikkina elävän musiikin välittömässä yhteydessä (kuten tauko- tai väliaikamusiikki) samassa esitystilassa. Käytettävien tallenteiden tulee olla laillisesti valmistettuja luvan tarkoitukseen käytettäviksi.

Lupa ei siten kata

 • muuta taustamusiikkia asiakastiloissa, taustamusiikkia ravintola-, kahvila- tai muussa vastaavassa toiminnassa taikka muissakaan yhteyksissä tai tiloissa.
 • konsertteja, musiikin tallentamista, eikä ilman Teoston erillistä suostumusta esitystilanteita mahdollisesti edeltävää musiikin välittämistä yleisölle.

Hinnat ja laskutus

Luvasta maksettava korvaus määräytyy Teoston kulloinkin voimassa olevan elävän musiikin hinnaston mukaisesti

 1. asiakkaan ilmoittamien esityspaikan yleisökapasiteetin
 2. tapahtumien lukumäärän
 3. tapahtuman lipputulojen tai kuulijamäärän taikka muun Teoston Asiakkaalle ilmoittaman korvausperusteen mukaisesti.

Asiakas ilmoittaa etukäteen Teostolle edellä mainituissa korvausperusteissa tapahtuvista muutoksista.

Yleisökapasiteetilla tarkoitetaan esityspaikkaan enintään mahtuvaa asiakas- tai yleisömäärää (1 asp = 1 asiakas/m2 tai viranomaisen ilmoittama maksimimäärä).

Asiakkaan ilmoitusvelvollisuus

Teostolla on oikeus velvoittaa Asiakas toimittamaan Teostolle Tapahtumaan, esityspaikkaan, korvausperusteisiin, teosten käyttöön tai käyttöyhteyteen liittyviä tai muita sellaisia tietoja. Teosto ilmoittaa Asiakkaalle tällaisista velvollisuuksista tai niitä koskevista muutoksista.

Arviolaskutus

Teostolla on oikeus arvioida Tapahtuman perusteella Asiakkaan Teostolle maksettavat tekijänoikeuskorvaukset, mikäli Asiakas laiminlyö toimittaa Teostolle sen Asiakkaalta pyytämät tiedot, tai Asiakkaan Teostolle ilmoittamat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia.

Ehtojen soveltamisjärjestys

Näiden käyttötapakohtaisten erityisehtojen lisäksi sovelletaan Teoston yleisiä sopimusehtoja. Sopimusehtojen soveltamisjärjestys on seuraava:

1. Käyttötapakohtaiset erityisehdot
2. Teoston yleiset sopimusehdot.

Tapahtumatietojen ilmoittaminen: Ravintolan prossalupa, live

Luvan ostohetkellä arvioit koko vuoden aikana järjestettävien livemusiikkitapahtumien lukumäärän. Tapahtumakohtainen korvausprosentti eli luvan hinta määräytyy tapahtumien vuosittaisen kokonaismäärän mukaan. Tapahtumilla on kuitenkin aina hinnaston mukainen minimihinta, jota sovelletaan, jos prosenttiosuus tapahtuman lipputuloista on minimihintaa alhaisempi. Prosentit ja minimihinnat näet hinnastosta.

Tapahtumatietojen ilmoittaminen

Prossaluvalla järjestetyistä tapahtumista ilmoitat ja vahvistat tapahtumatiedot kuukausittain. Tiedot ilmoitetaan Teoston verkkopalvelussa aina viimeistään seuraavan kuukauden 15. päivänä. Käyttäjätunnukset verkkopalveluun voit hakea ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Ilmoitettavia tietoja ovat:

 • Tapahtuman päivämäärä
 • Tapahtuman nimi tai esiintyjän/esiintyjien nimet
 • Tapahtuman maksullisuus: pääsymaksullinen tai pääsymaksuton

Jos tapahtuma on pääsymaksullinen, ilmoita:

 • Yksittäisen pääsylipun verollinen hinta
 • Myytyjen pääsylippujen määrä ja ilmaiskävijöiden määrä
 • Verottomat pääsylipputulot (kokonaislipputulot)

Voit vähentää Teostolle ilmoitettavista lipputuloista vain arvonlisäveron ja mahdollisen palvelumaksun, jonka lippukauppa veloittaa suoraan loppuasiakkaalta. Muita vähennyksiä ilmoitettavista lipputuloista ei saa tehdä.

Jos tapahtuma on pääsymaksuton, ilmoita tapahtuman yleisömäärä.

Voit ilmoittaa kaikki saman esityspaikan eri tiloissa ja mahdollisesti eri musiikinkäyttöluvilla järjestetyt tapahtumat samalla kertaa. Voit myös vahvistaa tapahtumatietoja etukäteen: esimerkiksi vain kesäisin toimivista esityspaikoista voi hyvissä ajoin ilmoittaa ja vahvistaa ne kuukaudet, jolloin toimintaa ja tapahtumia ei ole.

HUOM! Ilmoitukset on tehtävä myös niiltä kuukausilta, jolloin et ole järjestänyt tapahtumia. Klikkaa verkkopalvelussa kyseisten kuukausien kohdalla Ei tapahtumia tässä kuussa -nappia. Jos et järjestä vuoden aikana yhtään tapahtumaa vaikka lupasi on voimassa, et saa luvasta laskua, jos käyt ilmoittamassa ja vahvistamassa jokaiselle kuukaudelle Ei tapahtumia tässä kuussa.

Hinnat ja laskutus

Prossaluvalla järjestetyt tapahtumat laskutetaan kerran kuukaudessa ilmoitustesi perusteella.

Jos et ilmoita tapahtumatietoja ajoissa, saat kuukauden tapahtumista arviolaskun, joka määräytyy seuraavalla laskutavalla: kuukaudelle arvioitu tapahtumamäärä x arvioitu lipunhinta x esityspaikan maksimiyleisökapasiteetti x luvan ostohetkellä arvioidun tapahtumamäärän mukainen korvausprosentti.

Mikäli arviolaskun saatuasi ilmoitat ja vahvistat tapahtumien todelliset tiedot, arviolasku hyvitetään seuraavassa laskussasi.

Vuoden päätyttyä luvan ostohetkellä arvioimaasi tapahtumien määrää ja ilmoittamiesi toteutuneitten tapahtumien määrää verrataan toisiinsa. Jos arvioimasi tapahtumamäärä ja ilmoittamasi ja vahvistamasi toteutunut tapahtumamäärä poikkeavat toisistaan niin paljon, että luvan kokokategoria ja sen myötä tapahtumakohtainen hinta muuttuu, saat tapahtumakohtaisesta hintamuutoksesta menneen vuoden osalta tasauslaskun (joko hyvitys- tai lisälasku).

Jos ilmoitat kaikkien kuukausien tiedot ajoissa, saat 3 %:n esityspaikka-ja lupakohtaisen vuosialennuksen. Vuoden tapahtumatietoja voit ilmoittaa ja vahvistaa aina seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään saakka, sen jälkeen teemme tasauslaskutuksen.

Prossaluvalla järjestetyt tapahtumat laskutetaan kerran kuukaudessa ilmoitustesi perusteella.

Jos et ilmoita tapahtumatietoja ajoissa, saat kuukauden tapahtumista arviolaskun, joka määräytyy seuraavalla laskutavalla: kuukaudelle arvioitu tapahtumamäärä x arvioitu lipunhinta x esityspaikan maksimiyleisökapasiteetti x luvan ostohetkellä arvioidun tapahtumamäärän mukainen korvausprosentti.

Miten oikaisen laskun ja saan hyvityksen laiminlyöntimaksuun?

Jos vielä arviolaskun saatuasikin ilmoitat ja vahvistat järjestämiesi tapahtumien musiikinkäyttöä koskevat tiedot, oikaisemme arviolaskun ja hyvitämme myös laiminlyöntimaksun seuraavassa laskussasi.

Ilmoita ja vahvista järjestämiesi tapahtumien tiedot verkkopalvelussamme kirjautumalla käyttäjätunnuksillasi verkkopalveluumme osoitteessa extranet.teosto.fi tai klikkaamalla Teosto.fi-sivuston oikean yläreunan Asioi verkossa -linkkiä.

Minulla ei vielä ole verkkopalvelutunnuksia–miten saan ne?

Jos et ole vielä hakenut käyttäjätunnuksia verkkopalveluumme, saat ne ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Jos et ole järjestänyt tapahtumaa, josta sait arviolaskun

Jos et ole järjestänyt tapahtumaa, josta olet saanut arviolaskun, ota yhteyttä asiakaspalveluumme, niin poistamme tapahtuman tiedoistasi ja hyvitämme arviolaskun.

Säästä rahaa ilmoittamalla tiedot ajoissa!

Ilmoittamalla järjestämiesi tapahtumien tiedot kuukausittain saat täsmälliset, tekemiisi ilmoituksiin perustuvat laskut. Lisäksi saat 3 %:n lupatuotekohtaisen vuosialennuksen, kun ilmoitat kaikkien kuukausien tapahtumatiedot ajoissa.

Tapahtumatiedot ilmoitetaan verkkopalvelussa aina sviimeistään euraavan kuukauden 15. päivänä, esimerkiksi tammikuussa järjestettyjen tapahtumien tiedot ilmoitetaan viimeistään 15. helmikuuta.

HUOM! Ilmoitukset on tehtävä myös niiltä kuukausilta, jolloin et ole järjestänyt tapahtumia. Klikkaa verkkopalvelussa kyseisten kuukausien kohdalla Ei tapahtumia tässä kuussa -nappia.

Tasauslaskutus vuoden päätyttyä

Luvan hinnoittelu perustuu esityspaikan yleisökapasiteettiin ja vuoden aikana järjestettyjen tapahtumien lukumäärään. Kun hankit luvan, annoit meille arvion koko vuoden aikana järjestämiesi tapahtumien lukumäärästä. Musiikinkäyttölupasi tapahtumakohtainen hinta määräytyi antamasi arvion mukaan (hinnaston hintakategoriat XS-L).

Luvan ehtojen mukaisesti olet ilmoittanut ja vahvistanut meille tiedot järjestämistäsi tapahtumista (esimerkiksi tapahtumamäärä, esiintyjä, lipputulotiedot) kuukausittain verkkopalvelussamme.

Vuoden päätyttyä tarkistamme seuraavan vuoden tammikuussa, täsmäsikö luvan hankintahetkellä antamasi arvio tapahtumien määrästä meille kuukausittain ilmoittamasi tapahtumamäärän kanssa. Lopullinen tapahtumakohtainen hinta määräytyy meille ilmoittamiesi tapahtumien lukumäärän mukaan.

Jos arvioimasi tapahtumamäärä ja ilmoittamasi ja vahvistamasi toteutunut tapahtumamäärä poikkeavat toisistaan niin paljon, että luvan hintakategoria ja sen myötä tapahtumakohtainen hinta muuttuu, saat tapahtumakohtaisesta hintamuutoksesta menneen vuoden osalta tasauslaskun (joko hyvitys- tai lisälasku).

Vuoden tapahtumatietoja voit ilmoittaa ja vahvistaa aina seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään saakka, sen jälkeen teemme tasauslaskutuksen.

Jos et ole ilmoittanut ja vahvistanut vuoden kaikkien kuukausien tapahtumatietoja

Jos et ole ilmoittanut ja vahvistanut yhden tai useamman kuukauden tapahtumatietoja, vaan olet yhden tai useamman arviolaskun, arviolaskutettu tapahtumamäärä jää kyseisen kuukauden osalta voimaan, kun koko vuoden toteutuneiden tapahtumien määrä lasketaan.

Arviolaskutetuilta kuukausilta peritty tapahtumatietojen ilmoittamisen laiminlyöntimaksu jää myös voimaan.

Jos järjestit alle kymmenen tapahtumaa

Jos järjestit vuoden aikana vähemmän kuin kymmenen tapahtumaa, järjestämäsi tapahtumat laskutetaan vuoden tasauslaskutuksessa seuraavasti

 • Pääsymaksulliset tapahtumat 4 % lipputuloista/tapahtuma tai vähintään 57,26 €/tapahtuma
 • Pääsymaksuttomat tapahtumat 57,26 €/tapahtuma (2023)
 • Pääsymaksuttomat tapahtumat 60,01 €/tapahtuma (2024)

Alkavan vuoden korvausprosentti

Alkavan vuoden korvausprosentti määräytyy edellisenä vuonna voimaan jääneiden (joko ilmoittamiesi ja vahvistamiesi tai arviolaskutettujen) tapahtumien lukumäärän mukaisen hinnastokategorian (XS-L) mukaan aina tammikuussa.

Tarvittaessa voit muuttaa lupasi tapahtumamäärää ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.