Siirry sisältöön

Suomen Olympiakomitean sopimus

 • Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun saakka.
 • Sopimus kattaa musiikin käytön Suomen Olympiakomitea ry:n, sen lajiliittojen sekä lajiliittoihin kuuluvien urheiluseurojen, piirien ja alueiden toimintassa alla olevin rajauksin.
 • Sopimus kattaa myös muut sopimukseen sitoutuneet urheiluliitot ja aluejärjestöt oman toimintansa osalta
 • Sopimukseen sitoutuneiden lajiliittojen, urheiluseurojen, piirien ja alueiden ei tarvitse erikseen hakea Teostolta lupaa tai maksaa korvausta sopimuksen piiriin kuuluvasta musiikinkäytöstä
 • Huom! Ei kata kaikkea musiikinkäyttöä
  • Mm. musiikin käyttö netissä ja somessa ei kuulu tämän sopimuksen piiriin, vaan siihen tarvitaan erillinen lupa.
  • Tarkista erityisesti tapahtumien osalta lisälupien tarve tämän sopimuksen sisältöä havainnollistavasta erittelystä (alempana tällä sivulla).
 • Lajiliitot, urheiluseurat, piirit, alueet ja muut yhteisöt hankkivat itse mahdollisesti tarvitsemansa lisäluvat musiikin käyttöön
 • Tarkemmat tiedot sopimuksen piiriin kuuluvista yhteisöistä Olympiakomitean nettisivuilta

Mitä sopimus kattaa, ja mihin tarvitaan erillinen lupa?

Alla oleva listaus on varsinaista sopimusta havainnollistava erittely erilaisista musiikin käyttötarkoituksista, ei varsinainen sopimus.

Lisäluvan tarvitset aina, jos käytät taustamusiikkia harjoittaessasi liike- tai elinkeinotoimintaa esimerkiksi kahvilassa, myymälässä, liikuntatilassa tms. tai kun käytät musiikkia siten, että musiikki identifioituu toimintaasi esimerkiksi seurasi vakituisena kannustuslauluna.

Kun tarvitset johonkin tapahtumaan tai tilaisuuteen lisäluvan, tai sinulla on kysyttävää musiikin käytöstä, ota yhteyttä Teoston asiakaspalveluun.

Epäselvissä tilanteissa sovelletaan aina varsinaista sopimusta. Jos sinulla on kysyttävää varsinaisesta sopimuksesta, otathan yhteyttä Olympiakomitean Rainer Anttilaan (rainer.anttila@olympiakomitea.fi) tai Teoston Anne Varikseen (anne.varis@teosto.fi)

Sopimus kattaa nämä käyttötarkoitukset Näihin tarvitset erillisen luvan
 • Liikunta- tai urheilusuorituksen tukeminen harjoituksissa, tunneilla, kursseilla, liikuntapäivillä, leireillä tms.
 • Kyse on liike- tai elinkeinotoiminnasta, kuten yrityksille tai yhteisöille tarjottavista liikuntapalveluista.
 • Esim. ohjatuille tunneille osallistuu muita kuin sopimukseen sitoutuneiden järjestöjen tai yhdistysten jäseniä.
Sopimus kattaa nämä käyttötarkoitukset Näihin tarvitset erillisen luvan
 • Kansallinen tai kansainvälinen kilpailu, ottelu tai turnaus tms.
 • Sisältää myös musiikki-intensiivisten lajien musiikin käytön pl. draamallisen kokonaisuuden muodostavat koreografiset teokset, joihin musiikki on sävelletty kyseistä teosta varten.
 • Massaliikuntatapahtuma, kuten hiihto- ja hölkkätapahtuma tms.
 • Tapahtumaan osallistuu yhteensä yli 15 000 katsojaa tai osallistujaa. Yhdeksi tapahtumaksi katsotaan myös useasta tilaisuudesta muodostuva kokonaisuus, esim. turnaus, jolla on yhteinen ohjelma, markkinointi ja järjestäjä.
 • Tapahtumaan sisältyy konsertti tai muuta elävää musiikkia (poislukien Maamme-laulu tmv.).
 • Tapahtuman sisältö on draamallisen kokonaisuuden muodostava koreografinen teos, johon musiikki on sävelletty kyseistä teosta varten.
 • Musiikkia esitetään tapahtumassa tai tapahtuman oheistoiminnassa, joka on sopimuksen ulkopuolisen tahon (esimerkiksi kaupallisen yrityksen) järjestämää.
Sopimus kattaa nämä käyttötarkoitukset Näihin tarvitset erillisen luvan
 • Musiikin esittäminen leiriläisille ja heidän lähipiirilleen leirialueella, esim. leiri- tai turnausdiskossa, tai muussa vastaavassa tapahtumassa, kun osallistujien määrä on enintään 200.
 • Lähipiirinä pidetään osallistujien ohjaajia ja huoltajia.
 • Tapahtuman osallistujien määrä on yli 200.
 • Musiikkia esitetään myös ulkopuolisille, esim. yleisölle avoimissa maksullisissa tai maksuttomissa tansseissa, illanvietossa, juhlassa jne.
 • Musiikin esittäminen on tapahtuman pääasia (esim. konsertti, tanssit).
 • Tapahtumassa on ammattimaisia musiikin esittäjiä, kuten ammattimainen DJ, ammattimainen bändi tai ammattimainen solisti.
Sopimus kattaa nämä käyttötarkoitukset Näihin tarvitset erillisen luvan
 • Musiikin esittäminen jäsenille ja heidän lähipiirilleen esim. joukkueen tai seuran pikkujouluissa ja vuosijuhlissa, tai muussa vastaavassa tapahtumassa, kun osallistujien määrä on enintään 200.
 • Lähipiirinä pidetään osallistujien ohjaajia ja huoltajia.
 • Tapahtuman osallistujien määrä on yli 200.
 • Musiikkia esitetään myös ulkopuolisille, esim. yleisölle avoimissa maksullisissa tai maksuttomissa tansseissa, illanvietossa, juhlassa jne.
 • Musiikin esittäminen on tapahtuman pääasia (esim. konsertti, tanssit).
 • Tapahtumassa on ammattimaisia musiikin esittäjiä, kuten ammattimainen DJ, ammattimainen bändi tai ammattimainen solisti.
Sopimus kattaa nämä käyttötarkoitukset Näihin tarvitset erillisen luvan
 • Musiikin esittäminen myyjäisissä ja kirpputoreilla, kun osallistujien määrä on enintään 200.
 • Tapahtuman osallistujien määrä on yli 200.
 • Tapahtumaan on pääsy-, ohjelma- tai muu vastaava maksu.
 • Tapahtumassa on ammattimaisia musiikin esittäjiä, kuten ammattimainen DJ, ammattimainen bändi tai ammattimainen solisti.
Sopimus kattaa nämä käyttötarkoitukset Näihin tarvitset erillisen luvan
 • Musiikin käyttäminen suorituksen tukena lajiesittelyssä, liikuntanäytöksessä, liikunnan edistämistapahtumassa tai muussa vastaavassa tapahtumassa.
 • Suoritus, jonka tukena musiikkia esitetään, on tapahtuman pääasia (esimerkiksi jää-, liikunta- tai tanssishow).
 • Tapahtumaan sisältyy konsertti.
 • Tapahtuman sisältö on draamallisen kokonaisuuden muodostava koreografinen teos, johon musiikki on sävelletty kyseistä teosta varten.
 • Esittelyssä tai näytöksessä on kaupallisia elementtejä kuten yritystuotteiden esittelyä.
Sopimus kattaa nämä käyttötarkoitukset Näihin tarvitset erillisen luvan
 • Enintään 28 musiikkikappaleen tallentaminen kalenterivuodessa cd-levylle, tietokoneelle, muistitikulle tms. tallennusalustalle.
 • Kappalemäärä on per toimintayksikkö (lajiliitto, seura, joukkue).
 • Mikäli teosten vuosittainen tallennusmäärä (28 kpl/kalenterivuosi) ylittyy.
 • Jos liikunnanohjaaja tekee tallenteen käytettäväksi esim. tanssi- ja liikuntatunneilla.

Jos kaipaat lisätietoa internetissä ja sosiaalisessa mediassa käytettävästä musiikista, katso alla olevasta infograafista, millaisen lisäluvan tarvitset.