Siirry sisältöön

Musiikintekijäjärjestöt: Tekijänoikeustulot sosiaaliturvan piiriin

10.07.2017

Musiikintekijöitä, säveltäjiä ja sanoittajia edustavat Teosto, Suomen Säveltäjät ja Suomen Musiikintekijät ry esittävät tekijänoikeustulojen tuomista sosiaaliturvan piiriin. Nykytilanteessa tekijänoikeustulot eivät kerrytä eläkettä, mutta ne otetaan vähentävänä tekijänä huomioon esimerkiksi soviteltua päivärahaa laskettaessa. Eläkekertymän lisäksi tekijänoikeustulojen huomiotta jättäminen vaikuttaa esimerkiksi vanhempainpäivärahan määrään.

– Tekijänoikeustulot ovat monelle musiikintekijälle tärkeä tulonlähde, mutta toisin kuin palkka- tai muusta tulosta, siitä ei kerry eläkettä eikä sosiaaliturvaa. Tämä voi vähentää työn tekoa ja yrittäjyyttä luovalla alalla, josta kuitenkin myös toivotaan Suomelle uutta kasvuvalttia, sanoo Teoston yhteiskuntasuhteiden päällikkö Riikka Railimo.

Musiikintekijäjärjestöt ovat selvittäneet tekijänoikeustulojen ja sosiaaliturvan suhdetta sekä kehittämisvaihtoehtoja tilaamalla aiheesta raportin. Professori Pauli Rautiaisen ja VTM Iiris Annalan laatima raportti ”Tekijänoikeustuloja saavien taiteilijoiden asema sosiaalivakuutuksessa” esittää, että tekijänoikeustulojen lisääminen sosiaaliturvan piiriin voisi osaltaan auttaa taitelijoiden toimeentulon turvaamisessa sairauden, vanhemmuuden tai eläkkeen varalta.

Yrittäjien eläketurvan kehittämisessä ratkaisu myös taiteilijoiden sosiaaliturvaongelmiin

Teosto, Suomen Säveltäjät ja Musiikintekijät ehdottavat yrittäjien eläketurvan (YEL) kehittämistä ratkaisuksi luovien alojen sosiaaliturvaan liittyviin ongelmiin. Luovien alojen itsensätyöllistäjien sosiaaliturvakysymykset ovat järjestöjen mukaan samankaltaisia kuin monien muidenkin pienyrittäjien ja itsensätyöllistäjien ongelmat. Siksi ratkaisua voisi hakea yrittäjien eläkevakuutusta kehittämällä.

– Haluamme nostaa YEL:n kehittämisen yhdeksi vaihtoehdoksi musiikintekijöiden sosiaaliturvakysymyksiä ratkaistaessa. Yrittäjien eläketurvan hyvä puoli on sen joustavuus ja moni luovan alan tekijä toimii jo osittain sen piirissä, Suomen Musiikintekijät ry:n puheenjohtaja Kaija Kärkinen sanoo.

Järjestöjen mukaan YEL:a on kuitenkin kehitettävä, jotta se ottaa huomioon tiettyjä luovien alojen erityispiirteitä, joista tärkeimpiä ovat yritystoiminnan koko ja tulonmuodostuksen epätasaisuus.

– Moni freelancer ja itsensätyöllistäjä pyörittää pientä liiketoimintaa, josta vain osa saattaa lukeutua YEL:n piiriin. Esimerkiksi YEL:n vakuutettavan tulon alarajaa laskemalla ja YEL:n keskeytysrajoituksia muuttamalla järjestelmästä tehtäisiin joustava niin taiteilijoille kuin monille muille itsensätyöllistäjille, Kärkinen sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama luovien alojen asemaa pohtinut työryhmä esitti huhtikuussa, että ei-työsuhteisen taiteilijan kaikki eläkevakuuttaminen tulee siirtää maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) piiriin. Musiikintekijöiden mukaan taiteilijoiden sosiaaliturvan siirto kokonaan MYEL:n piiriin ei välttämättä ole musiikintekijöille paras vaihtoehto, varsinkaan jos tekijänoikeustulot huomioitaisiin eläkevakuutuksessa. Asiaa on käsitelty myös Rautiaisen ja Annalan raportissa.

– Kun asiaa lähdetään nyt selvittämään tulisi samalla selvittää myös YEL:n muuttamisen reunaehdot ja mahdollisuudet. Tällainen työ on onneksi jo sosiaali- ja terveysministeriössä käynnissä ja toivomme, että siitä saadaan konkreettisia esityksiä mahdollisimman nopeasti, Teoston Riikka Railimo sanoo.

Tutustu selvitykseen verkossa: Tekijänoikeustuloja saavien taiteilijoiden asema sosiaalivakuutuksessa

LISÄTIETOJA:

Riikka Railimo, Teosto, yhteiskuntasuhteiden ja EU-asioiden päällikkö, riikka.railimo@teosto.fi

Teosto, Suomen Säveltäjät ja Suomen Musiikintekijät ry tilasivat professori Pauli Rautiaiselta ja VTM Iiris Annalalta selvityksen tekijänoikeustulojen ja sosiaaliturvan suhteesta sekä kehittämisvaihtoehdoista. Pauli Rautiainen on Itä-Suomen yliopiston valtiosääntöoikeuden professori ja yksi hänen asiantuntemusalueistaan on kulttuuripolitiikka, erityisesti yleinen taiteilijapolitiikka ja taiderahoitus sekä teatteri- ja kuvataidepolitiikka. Hän on mukana mm. Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Arts Equal -tutkimushankkeessa.

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon musiikintekijöiden järjestö. Teosto edustaa 30 000:ta kotimaista ja lähes kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikinkustantajaa.  Tavoitteenamme on, että Suomessa on hyvät edellytykset työskennellä luovalla alalla ja tehdä musiikkia ammattimaisesti.

Suomen Säveltäjät ry on taidemusiikin säveltäjien yhdistys, joka edistää suomalaista luovaa säveltaidetta, valvoo ja tukee säveltäjien taiteellisia, ammatillisia ja taloudellisia etuja sekä yhteiskunnallista arvostusta.

Suomen Musiikintekijät ry on ammattimaisesti toimivien musiikintekijöiden yhdistys, joka edistää suomalaisten säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien taloudellisia ja ammatillisia etuja, yhteiskunnallista arvostusta sekä yhteisöllisyyttä.

Jaa somessa