Siirry sisältöön

Musiikki näyttämöteoksissa

Teatterit ja muut draamallisia näyttämöesityksiä järjestävät toimijat hakevat musiikin käyttöluvat useimmiten musiikin kustantajilta. Tältä sivulta löydät tietoa näyttämö- ja tanssiteatteria koskevan musiikin oikeuksien hallinnoista ja miten voit kustantajana itsehallinnoida musiikkia.

Kun tietty musiikin käyttöön liittyvä kriteeristö täyttyy, on alkuperäisten suurten oikeuksien teosten eli musikaalien, oopperoiden, operettien ja balettien musiikinkäyttöluvat on kysyttävä kustantajilta. Kriteerit määrittelevät myöskin, milloin pienten oikeuksien teoksien (ns. liitemusiikki) osalta lupa on kysyttävä kustantajilta.

Kriteerien täyttyessä lupa itsehallinnoinnissa olevien teosten käyttöön on kysyttävä ja saatava kustantajalta jo ennen produktion tuotantoa.

Teoston hallinnoima lupa kattaa musiikin julkisen esittämisen näyttämöesityksessä vain silloin, kun
A) musiikkia koskevat kriteerit näyttämö- ja tanssiteatteriteoksissa eivät täyty tai
B) vaikka kriteerit täyttyvät, kustantaja tai musiikintekijä ei itsehallinnoi näyttämöteokseen liitettäviä teoksia, vaan on valtuuttanut Teoston hallinnoimaan musiikkiaan.

Musiikkia koskevat kriteerit näyttämö- ja tanssiteatteriteoksissa:

Jos näyttämöteos täyttää alla mainitut, pohjoismaisella tasolla sovitut kriteerit, teatterit kysyvät kustantajilta etukäteen luvan myös pienten oikeuksien teoksista (ns. liitemusiikki) kootun näyttämöteoksen musiikinkäyttöön.

Jos tanssiteatteriteos täyttää alla mainitut, pohjoismaisella tasolla sovitut kriteerit, teatterit kysyvät etukäteen kustantajilta luvan myös pienten oikeuksien teoksista (ns. liitemusiikki) kootun tanssiteatteriteoksen musiikinkäyttöön.

Lisätietoa:

Kriteerien täyttyessä ulkomaisen kustantajan hallinnoiman musiikin käyttöön on aina kysyttävä lupa kustantajalta, joka määrittelee musiikin käytön hinnan ja muut käyttöehdot tai kieltää musiikin käytön.

Teosto ei voi antaa lupaa ulkomaisen kustantajan omistaman musiikin käyttöön tai laskuttaa sen käyttöä, jos yllä mainitut kriteerit täyttyvät.

Kotimaisten kustantajien omistaman musiikin oikeuksia näyttämöteoksissa hallinnoi
–    kustantaja itse, jos on kyse suurista oikeuksista tai yllä mainitut kriteerit liitemusiikin osalta täyttyvät ja kustantaja on ilmoittanut hallinnoivansa itse musiikin käyttöä näyttämöteoksissa
–    Teosto, jos yllä mainitut kriteerit eivät liitemusiikin osalta täyty tai jos kotimainen kustantaja on valtuuttanut Teoston hoitamaan musiikin käytön hallinnoinnin liitemusiikin osalta.

Listaus kotimaisista kustantajista, jotka hallinnoivat itse näyttämöteokseen liittyvän musiikin oikeuksia löytyy täältä. Jos musiikkiteos, jota teatteri haluaa käyttää on itsehallinnoinnin piirissä, teatteri neuvottelee sen käyttöluvasta ja ehdoista sekä hinnasta suoraan kustantajan kanssa jo produktion suunnitteluvaiheessa. Kustantaja myös laskuttaa teoksen käytön.

Jos yllä mainitut kriteerit musiikin käytöstä eivät täyty, teatteri ilmoittaa käyttämänsä musiikin Teostoon, joka laskuttaa sen voimassa olevan hinnastonsa mukaan.

Samoin toimitaan niiden musiikkiteosten osalta, joiden kotimainen kustantaja ei ole Suomen Musiikkikustantajat ry:n nettisivuilla olevalla itsehallinnointilistalla sekä ns. manus-musiikin (tekijöiden itsensä omistama musiikki) osalta.

Lisätietoa Teoston musiikin käyttöluvista: Hanki lupa -sivu.

Jos haluat ottaa teoksesi itsehallinnointiin näyttämöteosten osalta, ilmoita meille siitä kirjallisesti valmiilla lomakkeella. Palauta lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen omateosto@teosto.fi

Muistathan, että itsehallinnoinnissa olevien teosten osalta
• neuvottelet itse musiikin käytön ehdoista ja hinnasta
• laskutat musiikin käytön ja hoidat mahdolliset perintätoimet
• hoidat mahdolliset erimielisyydet musiikin käyttäjän kanssa neuvottelemalla tai tuomioistuimessa.

Huomioithan myös, että näyttämöteoksissa käytetyn musiikin itsehallinnointi koskee koko repertoaariasi: yksittäisten teosten itsehallinnointi ei ole mahdollista.

Musiikin tekijä päättää, missä taidelajissa musiikkia voi käyttää

Tekijänoikeuslaki antaa tekijälle yksinoikeuden määrätä teoksensa käyttämisestä toisessa taidelajissa. Säveltäjällä, sanoittajalla tai näiden valtuuttamalla kustantajalla on toisin sanoen oikeus päättää siitä, saako heidän omistamaansa teosta käyttää musikaalissa tai koreografisessa tanssiteoksessa.

Jos oikeudenhaltija antaa luvan teoksensa käyttöön, hän voi määritellä teoksen käytön hinnan ja muut käyttöehdot. Oikeudenhaltijalla on myös oikeus kieltää teoksensa käyttö.

Palvelut musiikkikustantajille
Yhteystiedot
Usein kysyttyä
Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!