Siirry sisältöön

Tilitystä koskevien reklamaatioiden yleiset periaatteet

Tasapuolisuus

 • Palvelemme kaikkia oikeudenomistajiemme tasavertaisesti samoilla säännöillä.

Kollektiivisuus

 • Kokonaisuuden kustannustehokkuus ratkaisee: esitysraporttien käsittelyresurssit käytetään niin, että mahdollisimman suuri osa korvauksista voidaan tilittää raportteihin perustuen. Raporttien käsittelyjärjestys on suurimmista tilitysarvoista pienempiin.

Nopeus

 • Kerätyt korvaukset pyritään tilittämään mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman hyvälaatuiseen dataan perustuen. Tämä on mahdollista vain silloin, kun annettuja aikatauluja noudatetaan.

Virheiden korjaaminen

 • Teoston toiminnasta johtuvat virheet korjataan aina, kun virhe havaitaan ja oikea tieto on saatavilla.

Yleiset käytännöt

 • Teoksen tietojen tulee olla kunnossa teoksen esitysajankohtana tai sen käytön hetkellä.
 • Teosilmoituksen on oltava tehtynä oikein tiedoin ja annetussa aikataulussa. Teosilmoitusten aikataulu
 • Jos teostiedoissa on virheitä Teostosta tai teosrekisteri ICE:stä johtuvista syistä, tiedot korjataan ja oikeudenomistaja on oikeutettu takautuviin tilityksiin siltä ajalta, jonka virhe on vaikuttanut hänen tilityksiinsä.
 • Tarkistamalla verkkopalvelun Omat teokset -listauksesta, että kaikki hänen teoksensa löytyvät teosrekisteristä.
  • Tietojen tarkistamiseksi oikeudenomistaja saa asiakastietoihinsa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen tiedon myös muiden tekemistä teosilmoituksista, jos hänet on mainittu teoksen yhtenä osapuolena.
 • Toimittamalla omalla vastuullaan oleva, tilityksiin tarvittava dokumentaatio – kuten teos- tai esitysilmoitus – ajoissa.
 • Pitämällä tilitysten maksamiseen tarvittavat asiakastietonsa ajantasaisina (tilinumero, verotiedot, sähköpostiosoite jne.).
 • Reklamaatioiden mahdollisimman tehokkaan käsittelyprosessin varmistamiseksi reklamaation voi tehdä ainoastaan verkkopalvelussamme.
  • Verkkopalvelusta näet myös reklamaatiosi käsittelyn etenemisen.
 • Teoksen on oltava Teoston hallinnoima ja sen käytön on oltava lisensoitu eli Teostolla on voimassa oleva lupatuote tai sopimus, joka kattaa teoksen käyttötilanteen.
 • Jos musiikin käyttäjä ei ole hankkinut tarvittavaa lupaa ja maksanut korvausta teoksen käytöstä ennen käyttötilannetta, Teosto pyrkii lisensoimaan käytön jälkikäteen.
  • Kun musiikin käyttäjä on hankkinut tarvittavan luvan ja maksanut korvauksen, se tilitetään oikeudenomistajille mahdollisimman pian.
  • Jos musiikin käyttäjä ei perintätoimista huolimatta maksa korvauksia, niitä ei voida tilittää.
 • Jos Teostolle ei ole toimitettu tietoja kaikista tietyssä esityksessä mukana olleista teoksista, eikä niitä pyynnöistä huolimatta saada musiikin esittäjältä tai käyttäjältä, esityksen korvaukset tilitetään
  • niille teoksille, joiden tiedot on toimitettu ajoissa tilitystä ja maksatusta varten sekä
  • niille teoksille, joiden puuttumisesta tietystä tilityksestä on reklamoitu ajoissa.
 • Uutta reklamointioikeutta puuttuneista korvauksista ei enää tämän jälkeen ole.

Reklamaatioihin liittyvät aikataulut

 • Reklamoida voi vain viimeisimmästä maksetusta tilityksestä, myöhässä tehtyjä reklamaatioita ei käsitellä.
 • Reklamoida voi vain sellaisista esityksistä, jotka ovat olleet tai joiden olisi pitänyt olla mukana kulloisessakin tilityksessä.
  • Osa esityskorvauksista ei vielä ole mukana neljännesvuosittaisissa tilityksissä, esim. online-tilitykset, orkesterikonsertit ja livekeikat ravintoloissa tilitetään ja maksetaan kerran vuodessa
 • Tarkista eri esitysten tilitysaikataulut Tilityskalenterista.

Poikkeus:

 • Teoston suora asiakas voi reklamoida tilityksestä kolmen vuoden kuluessa teoksen käyttövuoden päättymisestä siinä tapauksessa, jos hän ei ole saanut tilitystä lainkaan koko asiakkuutensa aikana.
 • Ulkomaisista esityksistä voi tehdä reklamaation vielä kolme vuotta esiintymisen tai esityksen jälkeen.
 • Sen jälkeen tehtyjä valvontapyyntöjä tai reklamaatioita ei enää käsitellä eikä niiden perusteella voida maksaa korvauksia.
 • Tilityksissä olleet virheet korjataan ja puuttuneet korvaukset maksetaan pääsääntöisesti kyseisen käyttöalueen seuraavassa tilityksessä.
  • Jos puuttunut summa on merkittävä, se korjataan ja maksetaan seuraavassa tilityksessä, vaikka kyseinen käyttöalue ei normaalin aikataulun mukaisesti olisi mukana seuraavassa tilityksessä.
 • Teosto ei pysty itse korjaamaan NMP:n ja NCB:n tilityksiä, vaan ainoastaan pyytämään em. toimijoilta virheen korjausta.
  • Pyrimme kuitenkin varmistamaan virheiden mahdollisimman nopean korjaamisen.

Reklamaatioiden tilitysaluekohtaiset käsittelyperiaatteet

TILITYSALUE JA TARKENNE REKLAMOINTIOIKEUDEN RAJOITTEET
Megakonsertit Ei rajoitteita.
Vakioehtoiset konsertit ja festivaalit (Tapahtumalupa): Suuret, keskisuuret, pienet Oikeudenomistajalla (tekijä tai kustantaja) ei ole reklamointioikeutta, jos hän on ollut itse esiintyjäroolissa, mutta laiminlyönyt esitysilmoituksen tekemisen. Jos esittäjä on joku muu, Teosto pyytää reklamaation saatuaan ensisijaisesti esittäjää tekemään puuttuvan esitysilmoituksen esiintyjän verkkopalvelussa. Jos tämä ei ole mahdollista, mutta laskutettu korvaus tapahtumasta on merkittävä, Teosto käsittelee reklamaation manuaalisesti (esimerkiksi pyytämällä tapahtuman musiikkitiedot tapahtumajärjestäjältä).

Keskisuuret ja pienet konsertit ja festivaalit:
Jos paperi- tai pdf-muodossa lähetettyjä musiikkitietolomakkeita (ohjelmailmoituksia) ei ehditä käsitellä ajoissa tilitysvalmistelun resurssikapeikosta johtuen,  käsittelemättä jääneistä esityksistä ei erillispäätöksellä ole reklamointioikeutta.

Orkesterikonsertit Oikeudenomistajalla (tekijä tai kustantaja) ei ole reklamointioikeutta, jos hän on ollut itse esiintyjäroolissa, mutta laiminlyönyt esitysilmoituksen tekemisen. Jos esittäjä on joku muu, Teosto pyytää reklamaation saatuaan ensisijaisesti esittäjää tekemään puuttuvan esitysilmoituksen esiintyjän verkkopalvelussa. Jos tämä ei ole mahdollista, mutta laskutettu korvaus tapahtumasta on merkittävä, Teosto käsittelee reklamaation manuaalisesti (esimerkiksi pyytämällä tapahtuman musiikkitiedot tapahtumajärjestäjältä).

Teosto saa suurimman osan esitysraporteista SUOSIO:n konserttikalenterista. Säveltäjän ja hänen kustantajansa tulee tarkistaa, että sävellyksen kaikki esitykset ovat mukana em. konserttikalenterissa.

Muut konsertit: Konservatoriot, Sibelius Akatemia, varuskunnat  Oikeudenomistajalla (tekijä tai kustantaja) ei ole reklamointioikeutta, jos hän on ollut itse esiintyjäroolissa, mutta laiminlyönyt esitysilmoituksen tekemisen. Jos esittäjä on joku muu, Teosto pyytää reklamaation saatuaan ensisijaisesti esittäjää tekemään puuttuvan esitysilmoituksen esiintyjän verkkopalvelussa. Jos tämä ei ole mahdollista, mutta laskutettu korvaus tapahtumasta on merkittävä, Teosto käsittelee reklamaation manuaalisesti (esimerkiksi pyytämällä tapahtuman musiikkitiedot tapahtumajärjestäjältä).
Muut konsertit: Musiikkiopistot Oikeudenomistajalla (tekijä tai kustantaja) ei ole reklamointioikeutta, jos hän on ollut itse esiintyjäroolissa, mutta laiminlyönyt esitysilmoituksen tekemisen. Jos esittäjä on joku muu, Teosto pyytää reklamaation saatuaan ensisijaisesti esittäjää tekemään puuttuvan esitysilmoituksen esiintyjän verkkopalvelussa. Jos tämä ei ole mahdollista, mutta laskutettu korvaus tapahtumasta on merkittävä, Teosto käsittelee reklamaation manuaalisesti (esimerkiksi pyytämällä tapahtuman musiikkitiedot tapahtumajärjestäjältä).

Alueen ohjelmailmoitukset käsitellään otantaan perustuen. Vain otantakuukausille osuvien esitysten ohjelmailmoitukset ja niiden musiikkitiedot käsitellään. Jos esitys ei ole ollut otantakuukautena, ei reklamointioikeutta ole. Otantakuukaudet ilmoitetaan kyseisen alueen tilityksen yhteydessä.

Muut konsertit: Seurakunnat, kunnat Oikeudenomistajalla (tekijä tai kustantaja) ei ole reklamointioikeutta, jos hän on ollut itse esiintyjäroolissa, mutta laiminlyönyt esitysilmoituksen tekemisen. Jos esittäjä on joku muu, Teosto pyytää reklamaation saatuaan ensisijaisesti esittäjää tekemään puuttuvan esitysilmoituksen esiintyjän verkkopalvelussa. Jos tämä ei ole mahdollista, mutta laskutettu korvaus tapahtumasta on merkittävä, Teosto käsittelee reklamaation manuaalisesti (esimerkiksi pyytämällä tapahtuman musiikkitiedot tapahtumajärjestäjältä).
Live- ja äänitemusiikki ravintoloissa ja muissa tapahtumissa: Live- ja DJ-keikat Oikeudenomistajalla (tekijä tai kustantaja) ei ole reklamointioikeutta, jos hän on ollut itse esiintyjäroolissa, mutta laiminlyönyt esitysilmoituksen tekemisen. Jos esittäjä on joku muu, Teosto pyytää reklamaation saatuaan ensisijaisesti esittäjää tekemään puuttuvan esitysilmoituksen esiintyjän verkkopalvelussa. Jos tämä ei ole mahdollista, mutta laskutettu korvaus tapahtumasta on merkittävä, Teosto käsittelee reklamaation manuaalisesti (esimerkiksi pyytämällä tapahtuman musiikkitiedot tapahtumajärjestäjältä).

Jos paperi- tai pdf-muodossa lähetettyjä musiikkitietolomakkeita (ohjelmailmoituksia) ei ehditä käsitellä ajoissa tilitysvalmistelun resurssikapeikosta johtuen,  käsittelemättä jääneistä esityksistä ei erillispäätöksellä ole reklamointioikeutta.

Live- ja äänitemusiikki ravintoloissa ja muissa tapahtumissa: Livestriimaus Oikeudenomistajalla (tekijä tai kustantaja) ei ole reklamointioikeutta, jos hän on ollut itse esiintyjäroolissa, mutta laiminlyönyt esitysilmoituksen tekemisen. Jos esittäjä on joku muu, Teosto pyytää reklamaation saatuaan ensisijaisesti esittäjää tekemään puuttuvan esitysilmoituksen esiintyjän verkkopalvelussa. Jos tämä ei ole mahdollista, mutta laskutettu korvaus tapahtumasta on merkittävä, Teosto käsittelee reklamaation manuaalisesti (esimerkiksi pyytämällä tapahtuman musiikkitiedot tapahtumajärjestäjältä).

Jos paperi- tai pdf-muodossa lähetettyjä musiikkitietolomakkeita (ohjelmailmoituksia) ei ehditä käsitellä ajoissa tilitysvalmistelun resurssikapeikosta johtuen,  käsittelemättä jääneistä esityksistä ei erillispäätöksellä ole reklamointioikeutta.

Näyttämöesitykset Oikeudenomistajalla (tekijä tai kustantaja) ei ole reklamointioikeutta, jos hän on ollut itse esiintyjäroolissa, mutta laiminlyönyt esitysilmoituksen tekemisen. Jos esittäjä on joku muu, Teosto pyytää reklamaation saatuaan ensisijaisesti esittäjää tekemään puuttuvan esitysilmoituksen esiintyjän verkkopalvelussa. Jos tämä ei ole mahdollista, mutta laskutettu korvaus tapahtumasta on merkittävä, Teosto käsittelee reklamaation manuaalisesti (esimerkiksi pyytämällä tapahtuman musiikkitiedot tapahtumajärjestäjältä).
Elokuvateatterit: Elokuvamusiikki, mainokset elokuvateatterissa Tiedot elokuvateatteriesityksistä saadaan keskitetysti Filmikamarilta ja elokuvissa käytetyn musiikin tiedot (cue sheetit) elokuvien tuotantoyhtiöiltä. Kaikki tiedot käsitellään. Elokuvateattereissa esitetyistä mainoksista ei saada tietoja, joten niistä ei ole reklamointioikeutta.
Taustamusiikki: Tapahtumat Tilitysalueella ei reklamointioikeutta. Korvaukset tilitetään tapahtuma-alueen raporttien perusteella.
Taustamusiikki: Radio Tilitysalueella ei reklamointioikeutta. Korvaukset tilitetään radio-alueen raporttien perusteella.
Taustamusiikki: Taustamusiikkipalvelut Tilitysalueen raporteille tehdään kustannustehokkuussyistä vain automaattikohdistus (kohdistustarkkuus n. 70 %). Jos reklamoitu esitys ei ole kohdistunut oikein automaattikäsittelyssä, ei reklamointioikeutta ole.
Tapahtumien tilitykset ulkomailta Jos lisensoineen ulkomaisen järjestön lupa ei sisällä raportointivelvollisuutta eikä järjestö toimita raportoitua tilitystä (vaan esim. könttäsumman), tilitykset tehdään ko. maasta tulleiden muiden tilitysten päälle eikä reklamointioikeutta ole. Oikeudenomistajia informoidaan mahdollisuuksien mukaan ulkomaisilta järjestöiltä saatujen tietojen mukaisesti eri järjestöjen toimintamalleista.

Jos käytön arvioitu arvo on alle CISAC:in suosittaman 20 euron rajan, ulkomaisilta järjestöiltä ei pyydetä lisätietoja eikä reklamaatiota käsitellä.

TILITYSALUE JA TARKENNE REKLAMOINTIOIKEUDEN RAJOITTEET
Radio Jos radiokanavan maksama esityskorvaus on vähäinen, kanavalla ei ole raportointivelvollisuutta eikä korvauksia voida tilittää teoskohtaisesti. Tässä tapauksessa korvaukset tilitetään muiden kaupallisten radiokanavien raporttien perustella niillä esitetyille teoksille eikä reklamointioikeutta ole.

Vaikka radiokanava raportoisi esittämänsä musiikin tiedot, mutta teoksen esitysten yhteenlaskettu arvo tilityskaudelta on vähäinen, korvaus tilitetään kuten yllä eikä reklamointioikeutta ole. Esityksen euromääräisen arvon raja vaihtelee Teoston tilitysvalmistelun resurssitilanteen mukaan: jos resurssitilanne on tiukka, rajaa nostetaan.

Jos paperi- tai pdf-muodossa lähetettyjä musiikkitietolomakkeita (ohjelmailmoituksia) ei ehditä käsitellä ajoissa tilitysvalmistelun resurssikapeikosta johtuen, käsittelemättä jääneistä esityksistä ei ole reklamointioikeutta.

Radiomainosten esityksistä ei toistaiseksi tilitetä esityskorvauksia, joten niistä ei voi tehdä reklamaatiota.

Televisio:

Yle TV1, Yle TV2, Yle Fem, Yle Teema, TV Finland, MTV3, Sub, AVA, Nelonen, JIM, LIV, TV5, Kutonen, FOX

Kansainvälisten av-tuotantojen tietojen tulee löytyä kansainvälisestä CISAVI-rekisteristä, broadcasterin tulee toimittaa kotimaisten tuotantojen tiedot musiikkitiedot mukaan lukien. Jos av-tuotannon tietoja ei löydy CISAVI:sta tai esityksen kaikkia tietoja ei ole toimitettu Teostoon eikä niitä pyynnöistä huolimatta saada, reklamointioikeutta ei ole ellei reklamoija pysty toimittamaan Teostolle tuotannon kaikkia musiikkitietoja (koko cue sheetiä).

Tv-mainosten musiikin reklamaatioissa on ilmoitettava mainoksen Spotgate-koodi.

Televisio:

Yle Areena AV, Ruutu

Ulkomaisten tuotantojen esitykset kohdistetaan kustannustehokkuussyistä vain automaattisesti. Kohdistusprosentti vaihtelee, mutta on pääsääntöisesti yli 50 %. Jos esitykset eivät kohdistu automaattisesti, niistä ei ole reklamointioikeutta.

Kansainvälisten av-tuotantojen tietojen tulee löytyä kansainvälisestä CISAVI-rekisteristä, broadcasterin tulee toimittaa kotimaisten tuotantojen tiedot musiikkitiedot mukaan lukien. Jos av-tuotannon tietoja ei löydy CISAVI:sta tai esityksen kaikkia tietoja ei ole toimitettu Teostoon eikä niitä pyynnöistä huolimatta saada, reklamointioikeutta ei ole ellei reklamoija pysty toimittamaan Teostolle tuotannon kaikkia musiikkitietoja (koko cue sheetiä).

Televisio:

Hero, Max, Junior, TLC, Frii, National Geographic

Esitykset kohdistetaan kustannustehokkuussyistä vain automaattisesti. Kohdistusprosentti vaihtelee kanavittain, mutta on pääsääntöisesti yli 50 %. Jos esitykset eivät kohdistu automaattisesti, niistä ei ole reklamointioikeutta.

Kansainvälisten av-tuotantojen tietojen tulee löytyä kansainvälisestä CISAVI-rekisteristä, broadcasterin tulee toimittaa kotimaisten tuotantojen tiedot musiikkitiedot mukaan lukien. Jos av-tuotannon tietoja ei löydy CISAVI:sta tai esityksen kaikkia tietoja ei ole toimitettu Teostoon eikä niitä pyynnöistä huolimatta saada, reklamointioikeutta ei ole ellei reklamoija pysty toimittamaan Teostolle tuotannon kaikkia musiikkitietoja (koko cue sheetiä).

Tv-mainosten musiikin reklamaatioissa on ilmoitettava mainoksen Spotgate-koodi.

Televisio: TV7 Esitykset kohdistetaan kustannustehokkuussyistä vain automaattisesti. Kohdistusprosentti vaihtelee, mutta on pääsääntöisesti yli 50 %. Jos esitykset eivät kohdistu automaattisesti, niistä ei ole reklamointioikeutta.
Televisio: CMore Kustannustehokkuussyistä kanavilla ei ole raportointivelvollisuutta, korvaukset tilitetään muiden kanavien raporttien mukaan. Ei reklamointioikeutta.
Tv- ja radiotilitykset ulkomailta Jos lisensoineen ulkomaisen järjestön lupa ei sisällä raportointivelvollisuutta eikä järjestö näin ollen toimita Teostolle teoskohtaista tilitystä (vaan esim. könttäsumman), tilitykset tehdään ko. maasta tulleiden muiden tilitysten päälle eikä reklamointioikeutta ole. Oikeudenomistajia informoidaan mahdollisuuksien mukaan ulkomaisilta järjestöiltä saatujen tietojen mukaisesti eri järjestöjen toimintamalleista.

Jos käytön arvioitu arvo on alle CISAC:in suosittaman 20 euron rajan, ulkomaisilta järjestöiltä ei pyydetä lisätietoja eikä reklamaatiota käsitellä.

Verkkotallennuspalvelut Tilitysalueella ei reklamaatio-oikeutta. Korvaukset tilitetään tv-alueen raporttien mukaan.
TILITYSALUE JA TARKENNE REKLAMOINTIOIKEUDEN RAJOITTEET
Verkkopalvelut (online):

Audio (sis. YouTube ja Facebook)

Reklamaatiot välitetään esitysraportit käsittelevälle NMP:lle, joka yleisten sääntöjen lisäksi noudattaa omia reklamointisääntöjään esimerkiksi aikataulua ja dokumentaatiota koskien. Mainosten musiikkitietoja ei käsitellä eikä niistä ole reklamointioikeutta.
Verkkopalvelut (online): VoD Kansainvälisten av-tuotantojen tietojen tulee löytyä kansainvälisestä CISAVI-rekisteristä, broadcasterin tulee toimittaa kotimaisten tuotantojen tiedot musiikkitiedot mukaan lukien.

Jos av-tuotannon tietoja ei löydy CISAVI:sta tai esityksen kaikkia tietoja ei ole toimitettu Teostoon eikä niitä pyynnöistä huolimatta saada, reklamointioikeutta ei ole ellei reklamoija pysty toimittamaan Teostolle tuotannon kaikkia musiikkitietoja (koko cue sheetiä).

Jos tuotantojen esitykset eivät kohdistu automaattikohdistuksessa tai niiden arvioitu laskutettava arvo on vähäinen, niitä ei käsitellä eikä niistä ei ole reklamointioikeutta.

Mainosten musiikkitietoja ei käsitellä eikä niistä ole reklamointioikeutta.

Online-tilitykset ulkomailta Jos lisensoineen ulkomaisen järjestön lupa ei sisällä raportointivelvollisuutta eikä järjestö toimita raportoitua tilitystä (vaan esim. könttäsumman), tilitykset tehdään ko. maasta tulleiden muiden tilitysten päälle eikä reklamointioikeutta ole. Oikeudenomistajia informoidaan mahdollisuuksien mukaan ulkomaisilta järjestöiltä saatujen tietojen mukaisesti eri järjestöjen toimintamalleista.

Jos käytön arvioitu arvo on alle CISAC:in suosittaman 20 euron rajan, ulkomaisilta järjestöiltä ei pyydetä lisätietoja eikä reklamaatiota käsitellä.

TILITYSALUE JA TARKENNE REKLAMOINTIOIKEUDEN RAJOITTEET
Ääni- ja kuvatallenteet Kansainvälisten av-tuotantojen tietojen tulee löytyä kansainvälisestä CISAVI-rekisteristä, broadcasterin tulee toimittaa kotimaisten tuotantojen tiedot musiikkitiedot mukaan lukien. Jos av-tuotannon tietoja ei löydy CISAVI:sta tai esityksen kaikkia tietoja ei ole toimitettu Teostoon eikä niitä pyynnöistä huolimatta saada, reklamointioikeutta ei ole ellei reklamoija pysty toimittamaan Teostolle tuotannon kaikkia musiikkitietoja (koko cue sheetiä).

Reklamaatiot välitetään NCB:lle, joka yleisten sääntöjen lisäksi noudattaa omia reklamointisääntöjään esimerkiksi aikataulua ja  dokumentaatiota koskien. Kopiokorvauksiin liittyvät reklamaatiot käsitellään Teostossa.

Synkronointi Reklamaatiot välitetään NCB:lle, joka yleisten sääntöjen lisäksi noudattaa omia reklamointisääntöjään esimerkiksi aikataulua ja  dokumentaatiota koskien.
Radio- ja televisiolähetykset:

Yle tallentaminen ja synkronointi

Kansainvälisten av-tuotantojen tietojen tulee löytyä kansainvälisestä CISAVI-rekisteristä, broadcasterin tulee toimittaa kotimaisten tuotantojen tiedot musiikkitiedot mukaan lukien. Jos av-tuotannon tietoja ei löydy CISAVI:sta tai esityksen kaikkia tietoja ei ole toimitettu Teostoon eikä niitä pyynnöistä huolimatta saada, korvaukset tilitetään niille teoksille, joiden tiedot on toimitettu ajoissa. Uutta reklamointioikeutta puuttuneista korvauksista ei enää tämän jälkeen ole.
Tallentaminen: Tilitykset ulkomailta Jos lisensoineen ulkomaisen järjestön lupa ei sisällä raportointivelvollisuutta, reklamaatio-oikeutta ei ole.

Jos reklamaatio koskee sellaista käyttöä/aluetta, josta emme saa raportoitua tilitystä (vaan esim. könttäsumman), ei reklamaatio-oikeutta ole, koska tilitykset tehdään ko. maasta tulleiden muiden tilitysten päälle. Oikeudenomistajia informoidaan ulkomaisilta järjestöiltä saatujen tietojen mukaisesti eri järjestöjen toimintamalleista.

Jos käytön  arvioitu arvo on merkittävä, pyydetään tilityksen tehneeltä taholta (NCB tai ulkomainen järjestö)  lisätietoja ja asia selvitetään.

Lainauskorvaus: Nuotit, äänitteet Kustannustehokkuussyistä tilitysalueella on käytössä vain automaattikohdistus, joka tehdään Helmet- ja Axiell-raporttien perusteella. Jos esitykset eivät kohdistu automaattikohdistuksessa, niistä ei ole reklamointioikeutta. Oikeudenomistajia informoidaan automaattikohdistuksen käytöstä.
Yksityisen kopioinnin hyvitys: Radio, äänitteet, tv Tilitysalueella ei reklamaatio-oikeutta. Korvaukset tilitetään NCB/NMP:n sekä tv- ja radioraporttien tilitysten mukaan.
Tukitilitys suomalaisen musiikin edistämiseen  Jotta reklamointioikeus on, teoksen tulee olla rekisteröity partituurimusiikiksi ja sille on täytynyt hakea ja saada tukitilitysstatus toimittamalla teoksen nuotit ohjelmistotoimikunnalle käsiteltäväksi. Teosta on lisäksi täytynyt esittää alueella, jonka esitykset ovat edellä mainittujen tilitysaluekohtaisten rajausten mukaisesti käsittelyn piirissä.

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!