Siirry sisältöön

Tietosuojalauseke TOP 20 – Future Hitmakers -kurssi

Top 20 Future Hitmakers -kurssi on Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y.:n, Suomen Musiikkikustantajat ry:n, Music Finland ry:n ja Suomen Musiikintekijät ry:n yhteistyössä järjestämä intensiivikurssi nuorille musiikintekijöille.

Teosto, Suomen Musiikkikustantajat, Music Finland ja Suomen Musiikintekijät ry ovat sitoutuneet suojaamaan kurssille osallistuvien ja osallistuneiden yksityisyyttä ja käsittelemään heidän henkilötietojaan kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin mm.:

 • mihin voit ottaa yhteyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyvissä asioissa
 • millaisia tietoja keräämme ja mistä saamme tiedot
 • mihin tarkoitukseen tietoja käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste
 • kuinka kauan tietoja säilytetään
 • mihin tietoja luovutetaan ja siirretään
 • millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on

Rekisterinpitäjät ja yhteystiedot

Teosto, Suomen Musiikkikustantajat, Music Finland ja Suomen Musiikintekijät ry ovat yhteisrekisterinpitäjiä tässä tietosuojalausekkeessa kuvamaamassamme henkilötietojen käsittelyssä, ja määrittelevät yhdessä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Henkilötietojesi käsittelyyn liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä kehen tahansa rekisterinpitäjään alla olevien yhteystietojen kautta:

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y. (y-tunnus: 0117040-7)
Urho Kekkosen katu 2 C, 00100 Helsinki
puh. (09) 681 011, faksi (09) 677 134,
sähköposti: jani.jalonen@teosto.fi

Suomen Musiikkikustantajat ry (y-tunnus: 0306051-9)
Urho Kekkosen katu 2 C, 00100 Helsinki
puh. (09) 5860 870, faksi (09) 5860 8755,
sähköposti: minna.auvinen@musiikkikustantajat.fi

Music Finland ry (y-tunnus: 2502166-8)
Urho Kekkosen katu 2 C, 6. krs, 00100 Helsinki.
puh. (0)40 704 8631, sähköposti: visa-matti.uimonen@musicfinland.fi

Suomen Musiikintekijät ry (y-tunnus: 0201096-6)
Urho Kekkosen katu 2 C, 00100 Helsinki
puh. (09) 407 991, sähköposti: toimisto@musiikintekijat.fi

Mitä tietoja käsittelemme ja mistä keräämme tiedot

Käsittelemme Top 20 -kurssin yhteydessä niitä tietoja, jotka annat osallistumishakemuksessasi, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut yhteystiedot, syntymäaika sekä kokemus- ja taustatiedot. Tiedot vastaanottaa Music Finland, joka välittää antamasi tiedot muille rekisterinpitäjille.

Saamme käsittelemämme henkilötiedot hakijalta itseltään kurssille hakemisen yhteydessä sekä mahdollisesti kurssin aikana. Emme kerää hakijoiden/osallistujien tietoja muista lähteistä.

Lisäksi Teoston verkkosivuston käyttäjistä kerätään tietoa evästeiden avulla Teoston evästekäytännössä tarkemmin kuvatulla tavalla. Evästeillä kerättyjä tietoja ei kuitenkaan yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin.

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Yhteisrekisterinpitäjinä käsittelemme henkilötietojasi samoihin tarkoituksiin ja samoilla tavoin. Käsittelemme henkilötietojasi:

 • Top 20 -kurssin valintaprosessin ja kurssin toteuttamiseen
 • Kurssiin liittyvään viestintään ja yhteydenpitoon
 • Valintaprosessin ja kurssin jälkeiseen viestintään, kuten uutiskirjeiden tai sähköisten julkaisujen toimittamiseen, ellet ole kieltänyt tällaista viestintää (ks. kohta ”Rekisteröidyn oikeudet”)

Henkilötietojesi käsittely Top 20 -kurssiin liittyen edellä kuvatuissa tarkoituksissa perustuu oikeutettuun etuun. Ilman henkilötietojen käsittelyä emme voi suorittaa valintaa, pitää sinuun yhteyttä kurssin aikana emmekä viestiä kanssasi ajankohtaisista asioista, joista oletamme sinun olevan kiinnostunut.

Jos liityt yhden tai useamman järjestävän tahon jäseneksi/asiakkaaksi, siirretään tietosi kyseisen järjestön/järjestöjen järjestelmiin.

Tietojen säilytysaika

Käsittelemme tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Pääasialliset säilyttämisajan määrittämiskriteerit ovat seuraavat:

 • Osallistumishakemuksia koskevia tietoja säilytämme pääsääntöisesti 12 kuukautta
 • Kurssille valittujen henkilöiden tietoja säilytämme pääsääntöisesti 3 vuotta
 • Voimme lisäksi säilyttää kurssille hakeneiden ja osallistuneiden yhteystietoja viestinnän lähettämistä varten (ml. sähköpostitse) niin kauan kuin henkilö ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta viestintää (ks. kohta ”Rekisteröidyn oikeudet”). Mikäli käytät kielto-oikeuttasi, säilytämme tarpeelliset yhteystietosi, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.

Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Emme pääsääntöisesti luovuta tietojasi kolmansille osapuolille. Voimme kuitenkin luovuttaa ja siirtää henkilötietojasi alla kuvatulla tavalla:

 • Luovutukset rekisterinpitäjien välillä: Voimme luovuttaa henkilötietojasi rekisterinpitäjien välillä siltä osin kuin on tarpeen tässä tietosuojalausekkeessa kuvatun käsittelyn mahdollistamiseksi.
 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisille viranomaisille kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
 • Suostumus: Voimme suostumuksesi perusteella luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille. Pyydämme tällaiset suostumukset erikseen.
 • Yritysjärjestelyt: Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa järjestelyn osapuolille.
 • Oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille, jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Alihankkijat: Käytämme henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme ja lukuumme. Olemme sopimusjärjestelyin huolehtineet siitä, että alihankkija käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Luovutukset ja siirrot EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on tiettyjä lainsäädäntöön perustuva oikeuksia vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Voit käyttää näitä oikeuksiasi suhteessa kuhunkin rekisterinpitäjään ja kutakin rekisterinpitäjää vastaan.

Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit tällä hetkellä vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”) lainsäädännön mukaisilla perusteilla.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai muilla erikseen tarjotuin keinoin, kuten painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä edellä mainittuihin yhteystietoihin. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista tehtyjen toimenpiteiden lainmukaisuuteen.
 • Tietojen siirtäminen: Voit myös halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
 • Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin vastustamisoikeus: Voit milloin tahansa kieltää tietojesi käsittelyn suoramarkkinointia sekä siihen liittyvää profilointia varten painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä edellä mainittuihin yhteystietoihin. Koska emme ei varsinaisesti harjoita suoramarkkinointia, lähettämämme viestinnän osalta vastustamisoikeus koskee sellaista viestintää, jota toteutamme oikeutetun edun perusteella.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella.  Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
 • Valitusoikeus: Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi. Valvontaviranomaisen yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi.
Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!