Siirry sisältöön

Musiikintekijät voivat vastedes tulouttaa Teosto-korvaukset omalle yhtiölleen

28.09.2018

Musiikintekijät voivat lokakuun alusta alkaen tulouttaa Teoston maksamat tekijänoikeuskorvaukset omalle yhtiölleen, jolloin Teosto-korvaukset verotetaan yhtiön elinkeinotulona. Uudistus mahdollistaa sen, että musiikintekijät voivat toimia yrittäjinä vastaavalla tavalla kuin muidenkin alojen toimijat.    

Tavoitteena on ollut saattaa musiikintekijöiden verokohtelu tasa-arvoiseksi muiden yrittäjien kanssa. Tilanteen korjaaminen on ollut yksi nykyisen hallituksen tavoitteista, ja se on myös kirjattu hallitusohjelmaan.

”Uudistus on merkittävä ammattimaisesti toimiville musiikintekijöille, joille Teoston maksamat tekijänoikeuskorvaukset ovat olennainen osa kokonaistuloista. Aiemmin tekijänoikeuskorvauksia on verotettu pääosin henkilökohtaisella verokortilla. Tämä on hankaloittanut pitkän tähtäimen suunnitelmien tekemistä, koska musiikintekijöiden saamien korvausten määrä voi vaihdella suurestikin vuosittain. Uudistus parantaa musiikintekijöiden toimintaedellytyksiä yrittäjinä ja mahdollistaa pitkäjänteiset investoinnit oman toiminnan kasvattamiseksi ja kehittämiseksi”, kertoo vt. toimitusjohtaja Risto Salminen Teostosta.

Uusi vero-ohje luovutettiin ministeri Orpolle

Uudistuksen keskiössä on musiikintekijöille räätälöity Verohallinnon ohje, joka on valmisteltu Teoston, valtiovarainministeriön ja Verohallinnon yhteistyönä. Teoston ja Verohallinnon edustajat luovuttivat ohjeen valtiovarainministeri Petteri Orpolle perjantaina 28. syyskuuta. Ministeri pitää uudistusta tärkeänä keinona edistää yrittäjyyttä luovalla alalla ja tukea alan kasvua.

”Nyt tehty uudistus tukee musiikkialan yrittäjyyttä ja luovien alojen kasvua. Musiikintekijöillä pitää olla samat edellytykset yhtiömallisen liiketoiminnan harjoittamiseen kuin muillakin aloilla”, ministeri Orpo sanoo.

Uudistus käyttöön lokakuun alussa

Musiikintekijät voivat ottaa uuden toimintamallin käyttöön 1. lokakuuta, ja ensimmäiset Teoston kautta maksettavat korvaukset on mahdollista tulouttaa omalle yhtiölleen joulukuun 2018 tilityksessä.

Lue lisää:

Teosto-korvausten maksaminen yhtiölle

Verohallinnon ohje

Jaa somessa