Siirry sisältöön

Musiikkiala julkisti teesit tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

17.01.2018

Suomalaiset musiikkialan toimijat ovat koonneet kuusi teesiä tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi toimialalla.

Perusteet teeseille luotiin Musiikki & Media -tapahtuman yhteydessä Tampereella lokakuussa 2017. Musiikkialan ammattilaisista koostunut työryhmä on työstänyt teesit lopulliseen muotoonsa. Hankkeen koordinoi Music Finland. Myös Teosto on allekirjoittanut teesit.

Osoitteesta musiikkiala.fi/yhdenvertainenmusiikkiala/ löytyvillä teeseillä pyritään edistämään toimialan yhteistä, tasa-arvoista tulevaisuutta. Sivulla on myös päivittyvä lista teesit jo allekirjoittaneista toimijoista ja linkki, jonka kautta organisaatiot voivat lisätä oman allekirjoituksensa mukaan.

Allekirjoittavat yritykset ja organisaatiot sitoutuvat tekemään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä noudattamaan sitä. Toimijat sitoutuvat edistämään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta aktiivisesti viestinnässä, rekrytoinnissa ja palkkauksessa, hallinnossa ja johdossa sekä taiteellisessa päätöksenteossa. Myös lapsilla ja nuorilla tulee olla oikeus valita musiikillinen polkunsa ilman ennakkoasenteita, taustastaan ja sukupuolestaan riippumatta.

Vuonna 2017 Music Finland tilasi Suomen musiikkialan sukupuolijakaumia työ- ja luottamustehtävissä kartoittavan esiselvityksen taustatiedoksi työpajaan, jossa luotiin perusteet teeseille. Selvitys osoittaa, että erityisesti suomalaisten musiikkialan yritysten ja yhdistysten hallitusten jäsenet sekä ylintä päätäntävaltaa käyttävät johtajat ovat pääosin miehiä.

Kannustamme kaikkia suomalaisia musiikkialan yrityksiä ja yhteisöjä allekirjoittamaan ja jakamaan teesit osoitteessa musiikkiala.fi/yhdenvertainenmusiikkiala/

Jaa somessa