Siirry sisältöön

Musiikkialan menetykset koronasta kasvavat 232 miljoonaan, vaikutukset jatkuvat pitkälle ensi vuoteen

04.11.2020

Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi vuonna 2020 musiikkialan talouteen ja toimeentuloedellytyksiin. Music Finland on julkaissut äskettäin tuoreen musiikkialan tilannekuvan, jonka mukaan menetykset nousevat tältä vuodelta peräti 232 miljoonaan euroon.

Koronatilanne on pitkälti katkaissut kokonaan elävän musiikin tapahtumien järjestämisen ja vaikuttanut monin muinkin tavoin musiikkialan ja musiikin käyttäjien taloustilanteeseen. Music Finlandin on koonnut tilannekuva-analyysinsa eri musiikkialan järjestöiltä ja toimijoilta saamiensa lukujen perusteella. Ensimmäinen tilannekuva ilmestyi toukokuussa ja toinen elokuussa 2020.

Musiikkialan arvosta katoaa kolmannes

Syksyllä 2020 on arvioitavissa, että musiikkialan tulonmenetykset tulevat nousemaan yli 230 miljoonaan euroon. Tämä tarkoittaa noin kolmanneksen arvonlaskua Suomen musiikkialalle (vuonna 2019 musiikkialan kokonaisarvo oli 988 milj. eur). Luvussa on huomioitu opetus- ja kulttuuriministeriöiden ja säätiöiden alalle jakamat koronatuet – ilman niitä tulonmenetykset olisivat noin 250 miljoonaa euroa.

Suorimmin korona on iskenyt elävän musiikin kenttään, joka muodostaa noin puolet koko musiikkialan arvosta. Elävän musiikin tulonmenetysten arvioidaan olevan jopa 75 prosenttia, noin 237 miljoonaa euroa, josta valtaosa tulee elävän musiikin yksityissektorilta.

Elävän musiikin sektorilla on myös suuria kerrannaisvaikutuksia alalle, koska tulovirroista muodostuu myös osa tekijänoikeuskorvauksista ja ne tukevat merkittävästi myös levymyyntiä. Lisäksi elävällä musiikilla on laajat välilliset vaikutukset aluetalouteen ja muuhun yritystoimintaan.  Esimerkiksi ohjelmatoimistoille, muusikoille ja managereille ja tapahtumien tekniselle henkilökunnalle aiheutuvien tappioiden arvioidaan nousevan yli 100 miljoonaan euroon.

Vaikutukset jatkuvat pitkälle ensi vuoteen

Teoston keräämiin tekijänoikeuskorvauksiin koronatilanne aiheuttaa tänä vuonna noin 14 prosentin laskun. Vuonna 2019 Teoston kautta kulki 72,1 miljoonan euron arvosta tekijänoikeuskorvauksia, joista 62,7 miljoonaa Teosto keräsi suoraan.  Suurimmat tulonmenetykset koituvat tapahtumista eli konserteista, muusta elävästä musiikista sekä laivoilla esitettävästä musiikista. Myös elokuvista ja taustamusiikista kerättävät korvaukset tulevat laskemaan merkittävästi. Kaupallisen radion ja television laskeva mainosmyynti laskee tältä sektorilta saatavia korvauksia. Yhteensä tekijänoikeuskorvaukset tulevat vuonna 2020 pienenemään arviolta 12,9 miljoonaa euroa.

Elävän musiikin tilannetta vaikeuttaa edelleen se, että koronarajoitusten voidaan olettaa jatkuvan myös kevätkauden 2021. Myös tekijänoikeuskorvausten osalta vaikutukset jatkuvat tuleville vuosille, jolloin ne näkyvät merkittävästi mm. kansainvälisissä korvauksissa.

Tilanteen vaikutusta suomalaiseen musiikkivientiin on myös selvitetty maaliskuussa, kesäkuussa ja lokakuussa 2020 alalle tehdyillä kyselyillä. Ennusteen mukaan musiikkiviennin lakkaaminen kokonaan suurimmaksi osaksi vuotta tarkoittaisi noin 20 miljoonan euron tulonmenetyksiä.

Arvio musiikkialan tulonmenetyksistä, lokakuu 2020

(milj. eur)Vertailuluku 2020Vaikutus %
Elävä musiikki-237512,2-46%
Tekijänoikeudet-12,998,6-13%
Äänitteet-588,9-6%
Yksityinen ja julkinen tuki17,2
Päällekkäisyydet huomioiden yhteensä-232,2988-32%

Lue lisää Music Finlandin uutisesta

Jaa somessa