Siirry sisältöön

Radiot: musiikin esitystietojen raportointi

24.06.2019

Tilitämme radioissa soitetun musiikin esityskorvaukset esitettyjen teosten säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja kustantajille. Jotta voimme jakaa korvaukset oikein ja ohjata ne oikeille saajille tarvitsemme radiokanavilta tarkat tiedot niiden esittämästä musiikista. Radioiden tulee toimittaa musiikkitiedot meille Teostoon kalenterikuukausittain aina seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä.

Musiikkitiedot toimitetaan kalenterikuukausittain aina seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä sähköpostilla osoitteeseen radio.raportit@teosto.fiSoitettujen kappaleiden lisäksi radioiden tulee raportoida myös kanavatunnuksissa ja jingelissä käytetty musiikki. Käymme radioiden kanssa läpi raporteissa ilmoitettavat tiedot ja raportoinnin yksityiskohdat samalla, kun teemme sopimuksen musiikinkäytöstä. 

Maksamme  radioilta kerätyt esityskorvaukset musiikin tekijöille ja kustantajille neljä kertaa vuodessa: maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Jotta voimme maksaa korvaukset ajoissa, on tärkeää, että saamme radioilta musiikkitiedot sovitussa aikataulussa.

Raportointiohje

  • Järjestelmä lukee ainoastaan isoja kirjaimia, joten kirjoitathan kaikki kirjaimet versaalein.
  • Käytä Windows 1252 tai ISO 8859-1 -merkistöä.
  • Lähetyksen alku: positiot 11-12 jätetään tyhjiksi ja Lähetyksen loppu: positiot 17 – 18 jätetään tyhjiksi.
  • Aikaväli 0600 – 2400 on päivälähetystä.
  • Aikaväli 0000 – 0600 on yölähetystä. 

Tieto
Pakolliset tiedot merkitty*

Merkkimäärä
(max 460)

Positiot

Selite/esimerkki

1. Lähetyspäivämäärä (vvkkpp)* 6 1 – 6 Vuosi, kuukausi, päivä/190624
2. Lähetyksen alkuaika (ttmm)* 6

7 – 12

Tunnit ja minuutit neljällä numerolla, esim. 0730. 
Kentän positiot 11-12 tyhjiä
3. Lähetyksen loppuaika (ttmm) 6 13 – 18 Tunnit ja minuutit neljällä numerolla, esim. 0830.

Kentän positiot 17-18 tyhjiä

4. Esitysryhmätunnus* 4 19 – 22 Teostosta saatu lähetysaseman numerotunnus
5. Teoksen nimi 50 23 – 72 Kirjoita teoksen nimi kokonaan, myös artikkelit (The, a jne.). Jos teoksella ei ole nimeä, kirjoita Teosnimeä ei ilmoitettu.
6. Apukenttä 2 73 – 74 Kenttään kirjoitetaan 00
7.  Kesto (mmss)* 4 75 – 78 Teoksen soitettu kesto minuutit ja sekunnit, esim. 0245
8. Soittokerrat* 4 79 – 82 Lukumäärä nelinumeroisena, esim. 0001
9. Oikeudenomistaja 1 30 83 – 112 Tekijä nimi muodossa SUKUNIMI välilyönti ETUNIMI. Jos tekijäksi on merkitty trad. tai tekijä ei ole tiedossa merkitään viiva -.
10. Oikeudenomistaja 2 30 113 – 142 Kts. kohta 9.
11. Oikeudenomistaja 3 30 143 – 172 Kts. kohta 9.
12. Oikeudenomistaja 4 30 173 – 202 Kts. kohta 9.
13. Oikeudenomistaja 5 30 203 – 232 Kts. kohta 9. Jos tekijöitä on vähemmän kuin viisi, jätä tarpeettomat kentät tyhjiksi. Jos tekijöitä on enemmän kuin viisi, merkitse loput tekijät kohtaan 26.
14. Maakoodi 1 233 Jos säveltäjä on suomalainen, kirjoita kenttään numero 1. Muussa tapauksessa jätä kenttä tyhjäksi.
15. Esittäjä 25 234 – 258 Esittäjän nimi kirjoitetaan siinä muodossa, kuin se on äänitteessä.
16. Levymerkki 20 259 278 Esim. SCANDIA. Jos tietoa ei ole, jätä kenttä tyhjäksi.
17. Levykoodi 15

279 – 293

Levykoodi = kataloginumero, esim. SLP 658.
18. Sivu 1 294 Fyysisen levyn puoli. Esim. LP A=1, B=2, CD1=1, CD2=2 jne.
19. Ura 2 295 – 296 Kappaleen järjestysnumero äänitteellä. Esim. CD:n kolmas kappale on ura 3.
20. Tallennusmaa  3 297 – 299 Maa, jossa kappale on äänitetty. Kotimaisten kohdalla aina SF.
21. Laji 1 300 Äänite = 1, live-esitys = 2
22. Tunnus- ja jinglemusiikin tunniste 1 301 Tunnus- ja jinglemusiikin tunniste T.
23. Gramex: Ohjelman nimi 63 302 364 Gramexin tarvitsema tieto.
24. Gramex: Tallennusvuosi 4 365 – 368 Gramexin tarvitsema tieto.
25. Gramex: ISRC-koodi 12 369 – 380 Gramexin tarvitsema tieto.
26. Huomautuksia 79 381 – 459 Mahdolliset lisätiedot.
27. Käsittelykoodi 1 460 Kirjoita kenttään numero 1.

 

Jaa somessa