Siirry sisältöön

Suomi elää luovuudesta -kampanjan vetoomus luovutettiin elinkeinoministeri Lintilälle

08.06.2021

Huippunimet vetosivat alan arvostuksen puolesta

Suomi elää luovuudesta” -kampanja luovutti tänään vetoomuksensa elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk). Yli 4 700 nimekästä luovan työn tekijää ja kansalaista vaati vetoomuksessa alan arvostuksen nostamista: luovat alat ovat Suomelle kestävä kasvun mahdollisuus ja kansainvälisesti merkittävä elinkeino.  Allekirjoittajat vetosivat ministeriin, että alaan kohdistuneet leikkaukset käännetään investoinneiksi ja että ala huomioidaan jatkossa tasavertaisesti suhteessa muihin elinkeinoihin.

Vetoomuksen luovutus työ- ja elinkeinoministeriössä

Kampanjan puolesta vetoomuksen luovuttivat kuvataiteilija Hannaleena Heiska, elokuvaohjaaja Virpi Suutari, musiikin tekijä Eicca Toppinen, Tekijänoikeusakatemian puheenjohtaja Anne Salomaa ja Lyhty – luovan työn tekijät ja yrittäjät -projektin edunvalvontajohtaja Lauri Kaira.

”Kampanjamme vetoaa, että luovat alat saavat vihdoin ansaitsemansa arvostuksen yhtenä Suomen kestävimmistä hyvinvoinnin lähteistä – nyt ja tulevaisuudessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että alat tulisi huomioida tasa-arvoisesti suhteessa muihin elinkeinoihin. Haemme tasa-arvoa sekä eri investointi-instrumenttien että myös tulevaisuuden kriisien ja poikkeustilojen tukirakenteiden osalta. Koronakurimus ei saa enää koskaan toistua,” kampanjan järjestäneen Tekijänoikeusakatemian puheenjohtaja Anne Salomaa kertoo.

”Luovat alat ovat sekä työllisyyden että BKT:n kannalta merkittävämpiä kuin monet perinteiset teollisuudenalat”, sanoo Lyhty-projektin Lauri Kaira.  ”Ne ovat selvästi suurempi työllistäjä kuin mm. kemianteollisuus, metsäteollisuus tai sähkö- ja elektroniikkateollisuus. Luovien alojen BKT-osuus suurempi kuin esimerkiksi paperiteollisuudella, ravintola- ja majoitusalalla, maataloudella tai tekstiiliteollisuudella.”

Ministeri kutsuu alan keskustelemaan tulevasta

”Tämä kampanja nostaa hyvin esiin luovien alojen merkityksen suomalaiselle hyvinvoinnille. Kustannustuen ja tapahtumatakuun kaltaiset tuet ovat tarkoitettu osaltaan helpottamaan alan ahdinkoa korona-aikana”, elinkeinoministeri Lintilä toteaa.

”On tärkeää ottaa opiksi ja katsoa myös eteenpäin. Jotta luovat alat pystytään huomioimaan tulevaisuudessa paremmin sekä kriisi- että normaaliaikoina, on hyvä lisätä vuoropuhelua valtion ja alan välillä.
Kutsun luovan alan edustajat työryhmään keskustelemaan luovien alojen elinkeinotoiminnan ja viennin edistämisestä. Alan tulevaisuutta on tarpeen miettiä muun muassa maabrändin, yrittäjyyden kehittämisen, rahoituksen ja tukien sekä kriisivarautumisen näkökulmista”, ministeri jatkaa.

”Kiitämme ministeriä tästä avauksesta ja halusta nostaa luovat alat tasa-arvoiseen asemaan. On tärkeää, että työryhmä pääsee pian vauhtiin ja tekemään konkreettisia tekoja alan potentiaalin lunastamiseksi koko Suomen tasolla,” sanoo Tekijänoikeusakatemian Anne Salomaa.

Kampanjan vetoomuksen allekirjoittajina toimivat luovan työn tekijät kaikilta kulttuurin alueilta. Allekirjoittajien joukossa on vaikuttava joukko tunnettuja kasvoja. Katso allekirjoittajat kampanjan sivuilta.

VETOOMUS

Luova työ tuo Suomeen vuosittain noin 8 miljardin euron lisäksi iloa, hyvinvointia ja uusia ideoita.
Lisäksi se on globaalisti tunnistettu kasvuala, joka tuo menestymisen edellytyksiä myös muille
aloille.

Vetoamme, arvoisa ministeri, että luovat alat saavat vihdoin ansaitsemansa arvostuksen yhtenä Suomen kestävimmistä hyvinvoinnin lähteistä – nyt ja tulevaisuudessa.

Tämä tarkoittaa käytännössä, että
• Luova ala huomioidaan tasa-arvoisesti suhteessa muihin elinkeinoihin eri investointi-instrumentteja
suunniteltaessa – myös kansainvälisen viennin osalta.
• Luovan alan vaikutusta yhteiskunnan arvonlisäykseen ja työllisyyteen mittaroidaan, arvioidaan
ja tutkitaan valtion tasolla tulevaisuudessa yhtä systemaattisesti kuin muidenkin elinkeinojen
osalta. Nyt näin ei ole.
• Luovan alan tekijät ja yrittäjät pidetään mukana tasa-arvoisessa asemassa elinkeinoelämän
investointi- tai tukirakenteissa myös tulevaisuuden kriisien ja poikkeustilojen kohdatessa.
Helsingissä 8.6.2021

Tekijänoikeusakatemia ry ja
Vetoomuksen allekirjoittajat eli suomalaiset luovan työn tekijät ja yrittäjät
(katso listaus cday.fi)
Jaa somessa