Siirry sisältöön

Tarkennus Teoston Musiikki kunnan toiminnassa -musiikinkäyttöluvan soveltamiseen

11.01.2018

Mitä Teoston ja Kuntaliiton neuvottelema musiikinkäyttösopimus kattaa tapahtumien osalta?

Kuntien ja kaupunkien musiikkitapahtumat ovat viime vuosien aikana kasvaneet ja muuttaneet muotoaan. Monet tapahtumat ovat konsertteja tai festivaaleja, joissa musiikki on keskeisin tai ainoa osa sisältöä ja joihin myydään markkinahintaisia pääsylippuja. Kunta tai kaupunki on usein perustanut tapahtumien järjestämistä varten oman yhtiön tai tapahtumien tuottamiseen ja käytännön järjestelyihin osallistuu tai niistä vastaa kokonaan kunnan tai kaupungin ulkopuolinen toimija. Myös erilaiset tapahtumien palveluita tai muita järjestelyitä koskevat yhteistyö- ja sponsorointisopimukset ovat yleistyneet.
 
Em. syistä johtuen on aiheellista tarkentaa, mitä Teoston ja Kuntaliiton neuvottelema Musiikki kunnan toiminnassa -musiikinkäyttölupa kattaa ja millaiseen toimintaan tarvitaan erillinen musiikinkäyttölupa.
 

Teoston ja Kuntaliiton neuvottelema musiikinkäyttösopimus kattaa vain kunnan kokonaan itse tuottamat ja järjestämät tapahtumat

Teoston ja Kuntaliiton neuvotteleman sopimuksen tarkoitus on mahdollistaa kunnan itse tuottamien ja järjestämien tapahtumien musiikin käyttö vaivattomasti ja kustannustehokkaasti. 
 
Sopimus kattaa sekä elävän musiikin että tallennetun musiikin (esimerkiksi levyltä tai digitaalisesta tiedostosta soitettava musiikki) julkisen esittämisen kunnan tai kaupungin tapahtumissa silloin, kun
kunta järjestää ja tuottaa tapahtuman kokonaan itse ja 
kunta saa yksin tapahtuman mahdolliset lipputulot. 
 
Musiikin käyttö tapahtumassa ei kuulu Teoston ja Kuntaliiton tekemän sopimuksen piiriin, vaan musiikin käyttöön ja korvauksiin sovelletaan Teoston Tapahtumaluvan ehtoja ja hinnastoa silloin, kun
tapahtuma järjestetään tai tuotetaan joiltain osin yhteistyössä kunnan ulkopuolisen tahon kanssa 
tapahtuman järjestämisestä tai tuotannosta vastaa kunnan perustama erillinen yhtiö.
 

Tapahtumat, joihin kuntien on hankittava erillinen Teoston Tapahtumalupa

Kunta tarvitsee musiikinkäyttöön erillisen uvan, jos musiikkia sisältävän tapahtuman tuottaa tai järjestää osittain tai kokonaan kunnan ulkopuolinen taho eli tapahtuma on yhteistuotanto. Kuntien ja tapahtuman muiden järjestäjien tulee sopia keskenään, kuka luvan hankkii. Erillinen lupa voi olla Teoston Tapahtumalupa tai oikeudenomistajien itse myöntämä musiikinkäyttölupa. Teoston lisäksi myös musiikin oikeudenomistajilla eli säveltäjillä, sanoittajilla ja musiikkikustantajilla on niin halutessaan mahdollisuus itse myöntää lupa musiikkinsa käyttöön eli itsehallinnoida oman musiikkinsa oikeuksia tietyissä käyttötilanteissa. Tässä tapauksessa oikeudenomistajat itse myös hinnoittelevat ja laskuttavat korvaukset musiikkinsa käytöstä. 
   

Teoston Tapahtumalupa tai oikeudenomistajien erillinen lupa tarvitaan, kun 

Kunnan hallitsemissa tiloissa järjestetään konsertti tai musiikkia sisältävä tapahtuma, jossa tapahtuman järjestäjä tai tuottaja on muu kuin kunta.
Kunta tuottaa tai järjestää konsertin tai musiikkia sisältävän tapahtuman yhteistyössä ulkopuolisen tahon kanssa. Ulkopuolisia tahoja ovat esimerkiksi 
o Kunnan liikelaitos tai kunnan kokonaan tai osittain omistama yhtiö (esim. kunnalliset kehitysyhtiöt, yhtiöitetyt sairaanhoitopalvelut, kuntakonserniin kuuluvat yhtiöt).
o Kunnan toiminnassa mukana oleva erillinen yhdistys tai vastaava tukiorganisaatio (järjestö, yhdistys tai seura, myös koulujen ja oppilaitosten vanhempainyhdistys tai tukiyhdistys).
Tapahtumalla on kunnan ulkopuolisia yhteistyökumppaneita tai sponsoreita, joiden kanssa tehdyillä yhteistyösopimuksilla katetaan osa tapahtuman kuluista ja kunta saa 
o Rahallista tukea tapahtuman järjestämiseen esimerkiksi näkyvyyttä tai pääsylippuja vastaan.
o Sisältöä tai palveluita muiden rahoittamana esimerkiksi näkyvyyttä tai pääsylippuja vastaan (Esiintyjän teille tarjosi…, Kahvit teille tarjosi… jne.)
 

Kaikilla toimijoilla samat säännöt samanlaiseen toimintaan

Konsertteja, festivaaleja ja muita pääasiallisesti musiikin ympärille rakennettuja tapahtumia järjestävät useat erilaiset toimijat. Määräävän markkina-asemansa vuoksi Teoston on kohdeltava kaikkia tapahtumajärjestäjinä markkinoilla toimivia erilaisia tahoja samalla tavalla.
 
Jos kunnat järjestävät musiikkitapahtumia muuten kuin peruspalveluihinsa liittyen tai yhteistyössä erillisten organisaatioiden tai yhtiöiden kanssa, tapahtumat kilpailevat samoilla markkinoilla, missä kaupalliset tapahtumajärjestäjät toimivat. Siksi Teoston on silloin sovellettava samoja musiikinkäytön ehtoja kaikkiin toimijoihin. 
 

Musiikin julkinen esittäminen kuntien muussa toiminnassa 

Tapahtumien lisäksi Teoston ja Kuntaliiton tekemä sopimus kattaa musiikin käytön erilaisissa kuntien lakisääteisissä peruspalveluissa ja rajoitetusti myös musiikin tallentamisen tiettyihin käyttötarkoituksiin.  Katso lisätietoja ja esimerkkejä Musiikki kunnan toiminnassa -esitteestä
 
Jos sinulla on kysyttävää sopimukseen liittyen, otathan meihin yhteyttä – autamme mielellämme!
 
Anne Varis
tuotepäällikkö
anne.varis(at)teosto.fi, p. 09 6810 1205
 
Lasse Fast
Liiketoimintapäällikkö, julkinen esittäminen
lasse.fast(at)teosto.fi, p. 09 6810 1238
 
Jaa somessa