Siirry sisältöön

Tekijänoikeusdirektiivi avataan uudelleen käsittelyyn

05.07.2018

EU:n tekijänoikeusuudistuksesta äänestettiin tänään parlamentin täysistunnossa. Äänestyksessä oli kyse direktiivistä, joka turvaisi luovan alan tekijöiden toimintaedellytykset digitaalisessa toimintaympäristössä. Äänestyksen myötä direktiivi avataan vielä yksityiskohtaisempaan käsittelyyn.

Direktiiviehdotuksen keskeisimpiä tavoitteita on ns. arvokuiluongelman ratkaiseminen. Kyse on ilmiöstä, jossa internetin alustapalvelut, kuten YouTube, rakentavat liiketoimintansa luovien sisältöjen, etenkin musiikin ja videoiden, vapaan saatavuuden varaan, mutta eivät maksa tekijänoikeuskorvauksia oikeudenhaltijoille lainkaan tai aineistojen todellisen hyödyntämisen mukaisesti.

Teoston yhteiskuntasuhteiden ja EU-asioiden päällikkö Riikka Railimon mukaan tekijänoikeussääntelyä tulisi päivittää nykypäivään arvokuiluongelman ratkaisemiseksi. Musiikkia ja muita sisältöjä on jaossa ja kulutetaan ennen kaikkea digitaalisissa kanavissa ja alustoilla.

”Luovan työn tekijät tarvitsevat palkkansa myös digitalouden aikakaudella. Teostossa näemme, että olisi todella tärkeää luoda reilummat ja kestävämmät luovan alan markkinat, joilla musiikintekijät voivat menestyä elinkeinotoiminnassaan ja yrittäjät investoida ja tuottaa uutta sisältöä kuulijoiden ja katsojien iloksi.”

Tekijänoikeusdirektiivi on herättänyt paljon keskustelua ja etenkin 13. artikla, joka käsittelee Teostollekin tärkeää tavoitetta ns. arvokuilun poistamista, on jakanut mielipiteitä.

”On totta, että säänneltävä kysymys on monimutkainen ja sen ratkaisemisessa on huomioitava monia, osaksi ristiriitaisiakin intressejä. Teoston tahtotila asiassa on kuitenkin selkeä: arvonsiirrosta johtuva ongelma on merkittävä ja se pitää ratkaista.”

MITEN VALMISTELU ETENEE EU:SSA?

Seuraavaksi direktiivi tuodaan Euroopan parlamentin täysistuntokäsittelyyn. Käsittelyn tarkka aikataulu selviää myöhemmin, oletettavasti syksyllä. Parlamentin kannanmuodostuksen jälkeen  direktiivi etenee kolmikantaneuvotteluihin eli parlamentin, komission ja neuvoston yhteiskäsittelyyn ja DSM-direktiivin lopullinen sisältö vahvistetaan loppuvuoden 2018 aikana. Tämän jälkeen on vuorossa direktiivistä aiheutuvien muutosten tekeminen Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. Muutokset astunevat voimaan viimeistään vuonna 2020

Lisätietoja:

Riikka Railimo, yhteiskuntasuhteiden ja EU-asioiden päällikkö,
puh. 040 504 35 21,  etunimi.sukunimi@teosto.fi

Lue lisää aiheesta:

EU:n tekijänoikeusuudistus herättää keskustelua

Transfer of Value – Gesac

Jaa somessa