Siirry sisältöön

Tekijänoikeusjärjestöjen vetoomus

12.06.2013

Tähän mennessä vetoomuksen on allekirjoittanut yli 350 eurooppalaista musiikin tekijää. Allekirjoittajia ovat mm. Jean-Michel Jarre, Bob Sinclar, Richard Bona, Indochine, Keren Ann, Nolwen Leroy, Alexandre Desplat, Ennio Moricone, Paolo Conte, Bruno Coulais, Gabriel Yared sekä suomalaisista musiikintekijöistä mm. Atso Almila, Juha Tikka, Olavi Uusivirta, Eija Hinkkala, Kimmo Hakola, Kaija Kärkinen, Tommi Läntinen, Kikka Laitinen.

Tutustu alla olevaan suomenkieliseen tiivistelmään vetoomuksesta sekä englanninkieliseen vetomukseen ja allekirjoita se halutessasi!

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) agreement Petition – Music Creators
Mistä on kysymys:
EU ja USA aloittavat neuvottelut uudesta vapaakauppasopimuksesta lähiviikkoina. Neuvottelujen piiriin kaavaillaan kuuluvaksi myös tekijänoikeusasiat. Sopimuksen tavoitteena on mm. poistaa kaupan esteitä, jotta USA:n ja EU:n tuotteet ja palvelut voisivat nykyistä helpommin tulla toistensa markkinoille.

Mikä on ongelma:
Laaja eurooppalaisten kulttuurialojen ja kulttuurituotannon toimijoiden koalitio (European Platform on the Potential of Cultural and Creative Industries) on huolissaan siitä, että eurooppalaisten kulttuuri- ja av-markkinoiden avaaminen osana tulevaa vapaakaupparatkaisua avaisi tien amerikkalaisten tuotteiden ja palveluiden ylivaltaan Euroopassa. Koalitiossa on mukana mm. säveltäjien, esittäjien ja tekijänoikeusjärjestöjen EU-tason yhteenliittymiä, kuten ECSA, EMO, AEPO-ARTIS ja GESAC.

Miten ongelmaan on vastattu:
Euroopan parlamentti hyväksyi 23.5.2013 suurella enemmistöllä julkilausuman, jonka mukaan kulttuuri- ja audiovisuaaliset palvelut, mukaan lukien online-palvelut, pitää sulkea kokonaan pois kauppaneuvottelujen piiristä. EU:n jäsenvaltioista koostuva ministerineuvosto on mielipiteissään jakautunut: osa jäsenvaltioista kannattaa kulttuuri- ja av-palvelujen poissulkemista kokonaan, osa tyytyisi kevyempiin EU:n neuvotteluvaltuuksia rajoittaviin kirjauksiin. GESACin analyysi on, että tällaiset kirjaukset eivät ehkä olisi riittäviä turvaamaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden kulttuuripoliittisia päämääriä ja nykyisiä kulttuurin rahoitusmekanismeja. Suomi ja muut pohjoismaat eivät ole toistaiseksi kannattaneet poissulkemis-vaihtoehtoa.

Mitä pyydetään:
EU:n ministerineuvosto päättää omasta kannastaan EU:n neuvotteluvaltuuksiin 14.6.2013. Vaikuttaakseen tähän päätökseen GESAC pyytää musiikin tekijöitä tukemaan Euroopan Parlamentin kantaa, jonka mukaan audiovisuaaliset ja kulttuuripalvelut pitää sulkea kokonaan pois neuvotteluvaltuuksien piiristä. GESACin aloitteen perustelut ovat:

1)   on tärkeää että EU ja sen jäsenvaltiot voivat jatkossakin pitää yllä ja kehittää omia kulttuuriin ja audiovisuaalisiin tuotteisiin liittyviä politiikkatavoitteitaan
2)   vaikka vapaakauppaneuvottelut ovat EU:n kannalta tärkeä kysymys, ei pidä unohtaa että kulttuurinen monimuotoisuus on eurooppalaisen integraation perusta
3)   on tärkeää voida pitää yllä luovuutta ja tekijyyttä edistäviä eurooppalaisia käytäntöjä, kuten tekijänoikeuksien kollektiivihallinnon malli ja yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu

GESAC pyytää allekirjoittamaan oheisen vetoomuksen, joka on julkistettu 10.6.2013. Allekirjoittajien nimet julkistetaan osana vetoomusta.

Jaa somessa