Siirry sisältöön

Tekijänoikeuskorvausten määrät tippuivat globaalisti kymmeneksen – monet luovan työn tekijät vaikeuksissa

28.10.2021

Maailmanlaajuisten tekijänoikeuskorvausten kokonaismäärä romahti koronapandemian myötä alimmalle tasolleen neljään vuoteen. Laskua oli globaalisti yli miljardi euroa, joka on suoraan pois luovan työn tekijöiden toimeentulosta. Kaiken kaikkiaan tekijänoikeuskorvauksia kerättiin maailmassa 9,32 miljardia euroa.

Tiedot selviävät kansainvälisen tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestön CISACin Global Collections Reportista, joka kattaa tiedot tekijänoikeuskorvauksista kaikkiaan 120 maasta. Tietoihin sisältyvät musiikista, kirjallisuudesta, näyttämötaiteesta sekä audiovisuaalisista sisällöistä kuten tv-ohjelmista, elokuvista ja videoista maksettavat tekijänoikeuskorvaukset. Suomessa tekijänoikeuskorvauksia kerättiin vuonna 2020 yhteensä 105 miljoonaa euroa.

Tekijänoikeuskorvaukset maailmassa 2016-2020 ja vuosittainen muutos. Lähde: Global Collections Report 2021.

Digitaalisten korvausten nousu ei kata muiden korvausten laskua

Koronavuodesta kärsi pahiten live-esittämisen alue, joista saadut tekijänoikeuskorvaukset laskivat peräti 45 % ja olivat maailmanlaajuisesti kaikkiaan 1,6 miljardia euroa. Pudotusta on erityisesti livemusiikissa, jossa konserteista kerättävät tekijänoikeuskorvaukset putosivat peräti 55 %.

TV ja radio ovat edelleen eniten tekijänoikeuskorvauksia tuottaneet alueet. Myös niiden korvaukset kuitenkin laskivat mainostulojen laskun myötä 4,5 % ja olivat kaikkiaan 3,7 miljardia euroa.

Korona-aika kasvatti digitaalisten sisältöjen kulutusta merkittävästi lähes kaikkialla maailmassa. Vaikka digitaalisen puolen tekijänoikeuskorvaukset kasvoivat 16,6 % kaikkiaan 2,4 miljardiin euroon, niiden nousu ei riitä kattamaan isoa pudotusta korvausten kokonaismäärässä. Tekijänoikeuskorvaukset digitaalisista kanavista kattavat edelleen vain noin neljänneksen (26 %) kaikista tekijänoikeuskorvauksista.

Eniten tekijänoikeuskorvauksia maksetaan musiikista, jonka osuus kaikista korvauksista on 88 %. Musiikin korvaukset laskivat 10,7 % ja olivat kaikkiaan 8,19 miljardia euroa.

Tekijänoikeuskorvaukset lähteittäin 2016-2020. Lähde: Global Collections Report 2021.
Tekijänoikeuskorvauksien määrä eri maanosissa 2020. Lähde: Global Collections Report 2021.

Koronan vaikutus näkyy erityisesti Euroopassa

Perinteisesti tekijänoikeuskorvauksia kerätään eniten Euroopassa, jossa siihen liittyvät käytännöt ja organisaatiot ovat pisimmälle kehittyneitä. Eurooppa kattaa hieman yli puolet (52,8 %) kaikista tekijänoikeuskorvauksista mutta osuus on laskenut tasaisesti: vielä viisi vuotta sitten Euroopan osuus oli 58,2 %. USA:n ja Aasian osuus globaaleista tekijänoikeuskorvauksista on vastaavasti kasvanut.  

Koronan vaikutus tekijöille näkyy erityisesti Euroopan suurimmilla markkinoilla. Esimerkiksi Italiassa korvaukset laskivat peräti -31 %, Espanjassa -20 % ja Isossa-Britanniassakin -18 %. Suomessa korvausten lasku on musiikin alueella ollut kymmenen prosentin luokkaa (ks. Teoston vuosikatsauksen avainluvut 2020).

Raportti sisältää myös useita case-esimerkkejä eri maiden koronanhoitotoimista. Monissa maissa kansalliset tekijänoikeusjärjestöt ovat tukeneet tekijöitä sekä sosiaalisesti, taloudellisesti että edunvalvonnan toimilla. Suomessa Teosto lanseerasi syksyllä 2020 oman koronatukensa, jota on parhaillaan jaettavana jo kolmas kierros.  

Koronan vaikutukset ovat pitkäaikaisia

Raportti arvioi myös, että koronan vaikutukset tekijänoikeuskorvauksiin tulevat olemaan pitkäaikaisia. Vuosi 2021 on useimmissa maissa ollut vielä lähes täysi koronavuosi ja musiikin osalta erityisesti suurten konserttien järjestäminen on ollut vielä jäissä. Myös turismin puuttuminen vaikuttaa koko kulttuurialaan.  Livestriimaus on kasvussa mutta korvausten osalta sen tuotto on vielä heikkoa.

Raportissa odotetaan toipumista lähinnä vuodelta 2022 kerättävissä korvauksissa, jotka tulevat maksuun vasta viiveellä, vuoden 2022 lopulla tai vuoden 2023 aikana. Siksi taiteilijoiden toimeentulo on monissa maissa heikkoa vielä vuonna 2022.

Raporttiin haastateltu ranskalainen musiikin tekijä Barcella on huolissaan erityisesti alan uusiutumisesta ja nuorten musiikin tekijöiden mahdollisuuksista:

”Koronasta toipuminen ei tule olemaan nopeaa eikä helppoa. Vaikka tilanne on huono kokeneille tai uransa puolivälissä oleville taiteilijoille, nuorille läpimurtoa yrittäville tekijöille se on paljon paljon pahempi”, hän sanoo raportissa.

Lue CISACin tiedote ja koko raportti tästä.

Jaa somessa