Asiakassopimus

Teoston musiikintekijöiden ja kustantajien asiakassopimukset uudistuvat 18.3. 

Haku auki: Sävellystilaukset

Teoston partituurimusiikin sävellystilaustoimikunta tukee sävellystilaustoimintaa ja uuden luovan kotimaisen säveltaiteen syntymistä. Avustusten seuraava haku päättyy 1.4.2019.