Siirry sisältöön

Teosto hyvittää hiilijalanjälkensä tukemalla Gold Standard-hankkeita

Buenos Airesin uusiutuvan energian projekti Brasiliassa
05.05.2022

Teostossa on jo vuodesta 2017 minimoitu hiilidioksidipäästöjä ja mitattu hiilijalanjälkeä vuosittain. Syntynyt hiilijalanjälki kompensoidaan osallistumalla Gold Standard -varmennettuihin hankkeisiin.

Teoston hiilijalanjälki pieneni vuonna 2021 merkittävästi 80,8 tonnista 53,4 tonniin. Suurin merkitys oli koronapandemialla, joka vähensi liikkumisen ja tapahtumat minimiin. Suurin osa päästöistä syntyy energiankulutuksesta.

Gold Standard on yksi käytetyimmistä kompensointimenetelmien sertifikaateista. WWF:n vuonna 2003 perustama sertifiointi vaalii vapaaehtoisen päästökaupan parhaita käytäntöjä ja sertifioinnin saadakseen hankkeen on todennettava pitkä lista vaatimuksia. Näin varmennetaan aitojen ilmastovaikutusten syntyminen. Ilmastovaikutusten lisäksi huomiota kiinnitetään myös muiden kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisen.

”Olemme viime vuosina tehneet useita päästöjä vähentäviä toimenpiteitä, kuten siiryneet vihreään energiaan, kasvisruokaan tapahtumissamme ja vähentäneet jätettä toiminnassamme merkittävästi. Jonkin verran päästöjä kuitenkin syntyy ja siksi on hyvä, että meillä on luotettava tapa kompensoida ne”, sanoo Teoston hiilijalanjäljen laskennasta vastaava talousjohtaja Heikki Saarinen.  

Teosto on kompensoinut päästönsä vuosittain osallistumalla eri Gold Standard -hankkeisiin. Vuoden 2021 päästöt kompensoitiin osallistumalla brasiliaiseen uusiutuvan energian projektiin Buenos Airesin kylässä. Hanke puuttuu yhteen Brasilian merkittävimmistä metsäkadon syistä: laittomiin metsänhakkuisiin.

Karu ja köyhä alue

Buenos Airesin kylä sijaitsee Caatingan laajalla alueella, joka kattaa noin 11 % koko maan pinta-alasta ja on on yksi planneettamme uhanalaisimpia ekosysteemejä. Alue on kuivaa eikä siellä ole jokia, minkä vuoksi energiantuotantoon käytetään runsaasti puuta ja puuhiiltä. Tämä puolestaan on pakottanut alueen köyhän väestön laajoihin metsähakkuisiin.

Kylän keramiikkatehtaan käyttämä polttoaine on kuitenkin vaihdettu laittomasta polttopuusta maatalouden ja teollisuuden jätteistä tehtävään biomassaan.

Ilmaston kannalta keskeisin hyöty syntyy hakkuiden välttämisellä. Hankkeessa säästyy 10 vuoden aikana 1970 hehtaaria metsää, jotka muutoin olisi kaadettu tehtaan polttoaineeksi. Säästynyt metsäalue vastaa  noin  1900 jalkapallokenttää. Tehtaan kas                           vihuonekaasupäästöjä polttoaineen vaihtaminen vähentää jopa 132 953 tonnia kymmenessä vuodessa.

Teoston hiilijalanjälki tuo tuloja paikallisille yhteisöille

Hankkeella on myös muita sosiaalisia vaikutuksia. Paikallinen väestö voi toimittaa biomassajätettä suoraan tehtaalle, mikä parantaa monien toimeentuloa. Polttoaineen vaihtaminen on myös parantanut tehtaan työntekijöiden työloloja, koska sisäilma on parantunut, ja automatisoidut uunit vähentävät lämpöaltistusta. Hankkeesta hyötyy kaiken kaikkiaan yli 110 paikallista perhettä.

Tehtaassa käytety biomassa olisi muuten hävitetty jätteeksi, joten polttoaineen vaihtaminen parantaa myös jätehuollon tilannetta alueella merkittävästi.

Lue lisää Gold Standard -projekteista: https://www.goldstandard.org/ 

Teoston vastuullisuusraportti kertoo enemmän Teoston hiilijalanjäljestä ja ympäristövaikutuksista. Vuoden 2021 vastuullisuusraportti ilmestyy 20.5.2022.

Jaa somessa