Siirry sisältöön

Teosto kehittää blockchain-alustaa musiikin tekijänoikeusjärjestöille

29.05.2017

Pigeon-alusta tulee tarjoamaan musiikin tekijänoikeusjärjestöille maailmanlaajuisesti teknisen alustan ja työvälineet, jotka mahdollistavat esitys- ja maksutietojen nopeamman käsittelyn järjestöjen välillä. Teosto Futures Labin kehittämän alustan suunnittelun lähtökohtana on tekijänoikeusjärjestöjen kustannusten pienentäminen ja erityisesti eri maiden välillä tilitettävien esityskorvausten maksuaikojen lyhentäminen.

“Vaikka monet musiikkitoimialan haasteista voidaan ratkaista ilman lohkoketjuteknologiaa, Teosto Futures Lab halusi etsiä pilotoitavaksi alueen, jossa uudenlaisista ratkaisuista voisi olla eniten käytännön hyötyä. Pyrimme katsomaan blockchainin ympärillä käytyä pintakeskustelua syvemmälle ja kehittämään ratkaisun, joka olisi helppo integroida tekijänoikeusjärjestöjen nykyprosesseihin, joka korjaisi nykyprosessien havaittuja ongelmakohtia ja joka mahdollistaisi lisätuloja musiikintekijöille ja musiikkikustantajille”, toteaa Teoston kehitysjohtaja Roope Pajasmaa.

Teosto Futures Lab on Teoston joulukuussa 2016 lanseeraama tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ohjelma, jonka tavoitteena on etsiä ja validoida uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Prototyyppi keskittyy tekijänoikeusjärjestöjen väliseen tietovaihtoon

Teosto on toteuttanut Pigeon-konseptista toimivan prototyypin Multichain-alustalle yhdessä suomalaisen blockchain-yrityksen Chainfrogin (www.chainfrog.com) kanssa. Prototyyppi keskittyy elävän musiikin tapahtumien raportointiin ja tapahtumiin liittyvien maksutietojen välittämiseen eri tekijänoikeusjärjestöjen välillä.

“Valtaosa musiikkialan blockchain-hankkeista keskittyy tällä hetkellä musiikin metadataan tai älykkäiden sopimusten kaltaisiin aiheisiin. Meidän näkökulmastamme myös perinteisemmät alueet, kuten esitysraporttien ja maksutietojen hallinnointi, ansaitsevat tulla huomioiduksi, ja myös näillä alueilla blockchain-ratkaisuilla voidaan saada syntymään todellisia hyötyjä”, kertoo alustaa kehittänyt tuotepäällikkö Teemu Hänninen.

Teosto on parhaillaan käynnistämässä keskustelut potentiaalisten yhteistyökumppanien kanssa konseptin jatkokehityksestä.

 “Teostolle on tärkeää kyetä takaamaan tulevaisuudessakin musiikintekijöille ja kustantajille korvaukset heidän teostensa käytöstä. Pigeon, joka on ensimmäinen laatuaan tekijänoikeustoimialalla, on hyvä esimerkki Teoston kyvystä viedä musiikkialan kehitystä eteenpäin myös tällä alueella”, sanoo Teoston toimitusjohtaja Katri Sipilä.

Lisätietoja:
Roope Pajasmaa, kehitysjohtaja
roope.pajasmaa(at)teosto.fi, p. 050 3658351

Ano Sirppiniemi, ryhmäpäällikkö, kehitys ja tutkimus
ano.sirppiniemi(at)teosto.fi, p. 050 325 6530
 

Jaa somessa