Siirry sisältöön

Teosto mukana C/O Pop Convention -tapahtumassa Kölnissä 18.8.

17.08.2017

Tapahtumassa käsitellään uusien teknologioiden mahdollisuuksia elävän musiikin tapahtumissa

Teknologisen kehityksen vaikutukset sekä musiikin tekemiseen että äänitteiden jakeluun ja kulutukseen ovat 2000-luvun aikana olleet merkittävät: tänä päivänä musiikkia tehdään ja kuunnellaan pääosin digitaalisesti. Elävän musiikin tapahtumissa eli keikoilla ja konserteissa kehitys ja sen mukanaan tuomat muutokset eivät vielä ole näkyneet yhtä selvästi. Aihetta käsitellään Kölnissä järjestettävässä C/O Pop Convention -tapahtumassa 17-18.8.2017. C/O Pop on Saksan johtavia musiikkialan ammattilaistapahtumia.

”Teknologian kehittyminen näkyy livetapahtumissakin jo esimerkiksi älykkäinä lipunmyyntisovelluksina, uusina maksutapoina ja festivaalikävijöiden datan keräämisenä ja sen hyödyntämisenä,” sanoo Teoston Turo Pekari (Senior advisor, innovation and discovery).

Pekari osallistuu perjantaina 18.8. The Future is Augmented – adding virtual layers to our everyday experience -paneeliin Tom Nieldin (Landmrk) ja Christopher Lenzin (Sehsucht) kanssa. Pekari esittelee omassa puheenvuorossaan uusien teknologioiden konsertteihin ja festivaaleille tuomia mahdollisuuksia ja kertoo #bananas4sonar -konseptista, jonka kehittämisessä Teosto oli mukana Sonar Innovation Challenge -tapahtumassa Barcelonassa kesäkuussa 2017. Osana konseptia kehitettiin prototyyppi laitteesta, joka keräsi sensoreiden avulla biometristä dataa Sonar-festivaalin yleisön reaktioista esiintymisten aikana.

”Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden sovellukset, sensoriteknologia ja biometriseen dataan perustuva teknologia mahdollistavat täysin uudenlaisten yhteisöllisten kokemusten rakentamisen yleisölle. Myös esiintyjän ja yleisön väliseen vuorovaikutukseen olisi mahdollista tehdä nykyistä monipuolisempia työkaluja ja elementtejä. Uuden teknologian avulla äänitemusiikin ja perinteisen livemusiikin välille voisi rakentaa kokonaan uuden alueen, jolla olisi myös uudenlaisia taloudellisia mahdollisuuksia”, Pekari jatkaa.  

Lisätietoja:
http://c-o-pop.de/en/convention/

Turo Pekari, Senior advisor, innovation and discovery
turo.pekar(at)teosto.fi

Teosto on mukana musiikkialan kansainvälisissä innovaatioverkostoissa ja tapahtumissa ja tekee yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten kehittäjien, startupien, teknologiayritysten ja tutkijoiden kanssa Suomessa, Euroopassa ja USA:ssa. Teosto panostaa toiminnassaan verkostoihin ja yhteistyöprojekteihin, jotka liittyvät teknologiaan, uusiin liiketoimintamalleihin ja palveluihin, sekä tutkimus- ja koulutushankkeisiin.

Jaa somessa