Siirry sisältöön

Teosto selvitti asiakastyytyväisyyttä

17.06.2015

Toteutimme huhti–toukokuussa Taloustutkimuksen kanssa asiakassuhdekyselyn, jossa selvitettiin Teostoon liitettyjä mielikuvia ja asiakkaidemme tyytyväisyyttä toimintaamme ja palveluihimme. Puhelinhaastatteluina ja verkkokyselynä toteutettuun kyselyyn vastasi kaikkiaan 900 Teoston asiakasta, vastaajina oli sekä musiikkia käyttäviä asiakkaita että oikeudenomistajia.

Musiikkia käyttävien asiakkaidemme tyytyväisyys Teostoon oli isojen yritysten osalta hieman laskenut, mutta pienten yritysten tyytyväisyys Teostoon oli puolestaan noussut verrattuna vuonna 2013 toteutettuun edelliseen kyselyyn. Teoston vahvuuksina pidetään yhteyshenkilöitä ja asiakasvastaavia sekä asiantuntemusta.

Käyttäjäasiakkaat toivoivat Teostolta esimerkiksi selkeämpää viestintää, lisää asiakaslähtöisyyttä ja ratkaisukeskeisyyttä sekä asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämistä nykyistä paremmin.

Musiikintekijöiden ja -kustantajien tyytyväisyys Teostoon on tutkimuksen perusteella edelleen erittäin hyvällä tasolla: 57 prosenttia oikeudenomistajavastaajista on erittäin tai hyvin tyytyväisiä toimintaamme, tyytymättömien osuus oli 5 prosenttia vastaajista. Musiikin tekijät ja kustantajat toivoivat kyselyn perusteella meiltä muun muassa asiakaspalvelun ja verkkosivujen kehittämistä. Saimme kyselyn kautta musiikintekijöiltä ja -kustantajilta kaikkiaan yli 250 kehitysehdotusta, mistä suuret kiitokset vastaajille!

Kyselyn tuloksia käytetään Teoston palveluiden ja asiakaskokemuksen kehittämiseen tulevan syksyn aikana.

Kiitämme kaikkia kyselyn vastaanottaneita ja vastanneita palautteesta ja saamistamme kehitysideoista!  

Lisätietoja tutkimuksesta antavat tutkimuspäällikkö Ano Sirppiniemi, ano.sirppiniemi@teosto.fi, 09 6810 1287 ja tutkija Turo Pekari, turo.pekari@teosto.fi, 09 6810 1261.

  • Teoston isot musiikkia käyttävät asiakkaat toivoivat kyselyssä meiltä lisää asiakaslähtöisyyttä, ratkaisukeskeisyyttä ja asiakkaan liiketoiminnan parempaa ymmärtämistä.
  • Pienemmät musiikin käyttäjäasiakkaat toivoivat Teostolta nykyistä selkeämpää viestintää, verkkosivujen kehittämistä ja selkeyttä hinnoitteluun.
  • Musiikintekijät ja kustantajat toivoivat Teostolta mm. asiakaspalvelun ja verkkosivujen kehittämistä
Jaa somessa