Siirry sisältöön

Teosto voitti EU:n komission kanssa käydyn kilpailuriidan

15.04.2013

Unionin yleinen tuomioistuin kumosi komission väitteet yhdenmukaisista menettelytavoista

Unionin yleinen tuomioistuin antoi 12.4.2013 pitkään odotetun ratkaisun Teosto ry:n ja EU:n komission välisessä kilpailuoikeudellisessa kiistassa, jossa oli kyse eurooppalaisten tekijänoikeusjärjestöjen välisistä edustussopimuksista. Tuomioistuin katsoi, että Teosto ei ollut toiminut EU:n kilpailusääntöjen vastaisesti tekemällä vuosikymmenten kuluessa maakohtaisia ns. vastavuoroisuussopimuksia muiden eurooppalaisten tekijänoikeusjärjestöjen kanssa. Näiden sopimusten perusteella Teoston ulkomaiset sisarjärjestöt keräävät korvaukset myös suomalaisen musiikin esityksistä toiminta-alueillaan sekä toimittavat rahat Teoston jaettaviksi suomalaisille tekijöille. Teosto kerää vastaavasti esityskorvaukset ulkomaisen musiikin käytöstä Suomessa.

Jutun ydinkysymykseksi muodostui todistelu siitä, olivatko EU-alueen järjestöt keskenään sopineet yhdenmukaisista menettelytavoista vastavuoroisuussopimusten tekemisessä.

”Olemme pitäneet alusta saakka kiinni siitä, että Teoston tekemiin sopimuksiin kirjatut alueelliset edustukset ovat Teoston oman harkinnan eikä minkäänlaisen ulkopuolisen koordinaation tulos. Tuomioistuimen päätös osoittaa, että olemme toimineet täysin sääntöjen mukaisesti”, toteaa Teoston toimitusjohtaja Katri Sipilä.

Tuomioistuin määräsi Euroopan komission maksamaan puolet Teoston oikeudenkäyntikuluista.

Ns. CISAC-jutussa ovat olleet osapuolina lähes kaikki muutkin EU-alueella toimivat musiikin alan tekijänoikeusjärjestöt. Komission mukaan järjestöt olivat keskenään sopineet valtioiden rajoja mukailevista alueellisista edustusoikeuksista, mikä oli estänyt järjestöjen välisen kilpailun muun muassa eurooppalaisista teosten käyttäjäasiakkaista. Komissio katsoi tekijänoikeusjärjestöjen kansainvälisen kattojärjestön CISACin koordinoineen järjestöjen toimintaa laatimansa mallisopimuksen kautta.

Yli kaksi vuotta kestäneen tutkinnan jälkeen komissio antoi heinäkuussa 2008 päätöksen, jossa se katsoi järjestöjen syyllistyneen EU:n kilpailusääntöjen vastaiseen toimintaan. Lähes kaikki järjestöt olivat eri mieltä asiasta ja 22 järjestöä haastoi komission EU:n tuomioistuimeen syksyllä 2008. Jutun suulliset käsittelyt pidettiin Luxemburgissa kahdessa vaiheessa syys–lokakuussa 2011 ja kesäkuussa 2012. Ratkaisua viivytti kahden tuomarin vaihtuminen kesken käsittelyn.

Tuomioistuimen päätöksestä voidaan valittaa Unionin tuomioistuimeen. Valitusaika on kaksi kuukautta ja 10 päivää.

Jaa somessa