Siirry sisältöön

Teostolla henkilöstö opiskelee porukalla – yhdeksänkymppinen järjestö uudistuu ihmisten kautta

Teoston työntekijät Inka Huttunen ja Anne Varis
19.11.2019

Teostolla käynnistyy kahden vuoden mittainen Teosto-Akatemia -ohjelma, jonka avulla työnteon tapoja ja osaamista kehitetään laajasti. Teosto-Akatemiassa osaamista kehitetään työnteon ohessa ja ohjelman päätteeksi teostolaiset voivat suorittaa virallisen tutkinnon.

Musiikkiala on jatkuvassa muutoksessa ja teknologiset innovaatiot vauhdittavat sitä vuosittain. Myös ihmisten asiointitavat ja odotukset muuttuvat, joten Teostollakin toimintaa ja palveluita on kyettävä kehittämään ketterästi yhdessä asiakkaiden kanssa.

Teoston henkilöstöllä on hyvin heterogeeninen osaamis- ja koulutustausta. Joukosta löytyy muun muassa kaupallista, teknistä, lainsäädännöllistä, viestintäalan, musiikkitieteen ja henkilöstöalankin osaamista.

”Kuten kaikkialla, myös meillä asiantuntijuuteen tarvitaan aiempaa monipuolisempaa osaamista, joka liittyy teknologioihin, kehittämisen metodeihin, johtamiseen ja tiimityöhön. Meidän ei tarvinnut miettiä pitkään, kun pohdimme, kenelle koulutusta tarvitaan ja tarjotaan. Kaikille, ihan jokaiselle teostolaiselle! Investointimme on aikapanoksena koko henkilöstön pitkäjänteiseen kouluttamiseen hurjan suuri, mutta uskomme osaamisen kehittämisen välttämättömyyteen. Siksi päätimme hakea ratkaisun, jossa kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua”, kertoo Teoston henkilöstöjohtaja Inka Huttunen.

Teosto-Akatemian koulutuskokonaisuudessa fokus on erityisesti asiakaslähtöisyydessä, työn tekemisen muutoksessa, ja johtamisen sekä esimiestyön kehittämisessä. Käytännössä koulutuksen aikana pureudutaan esimerkiksi palvelumuotoiluun, asiakkuuksien johtamiseen monikanavaisessa ympäristössä sekä tarkastellaan, millaista johtamista tarvitaan kokeilukulttuuriin kannustavassa työyhteisössä.

Jokaiselle koulutukseen osallistujalle on laadittu omia osaamistarpeita tukeva henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Jokaisen oppimispolku on siis omannäköinensä.

”Kun saimme tiedot kaikista hakeutuneista, hämmästyimme positiivisesti: yli 2/3 teostolaisista lähtee opintielle marraskuun lopulla, kun Teosto-Akatemia käynnistyy!”, Huttunen toteaa.

Opiskelua ilman kirjatenttejä

Inka Huttunen kertoo, että Teostolla on tarve kehittää osaamista yksilötasolla, jolloin työyhteisökin kehittyy.

Koulutuskokonaisuus rakentuu teostolaisten työhön yhteensovitettavista tutkinnoista. Osallistujat voivat suorittaa tuotekehitystyön, johtamisen- ja yritysjohtamisen tai liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon.

”Oppisopimuskoulutus on monelle uusi tapa opiskella ilman kirjatenttejä tai lopputöitä”, kertoo opintokokonaisuuksien suunnittelussa tiiviisti mukana ollut Anne Varis Teostolta.

”Opinnot kytkeytyvät läheisesti työhömme ja lisäävät myös yhdessä tekemistä. Voimme porukalla pysähtyä tärkeiden asioiden äärelle ja jokaisella koulutukseen osallistujalla on oma työnohjaajansa talon sisältä”, Varis kertoo.

Inka Huttunen ja Anne Varis uskovat, että opiskelu lisää mielekkyyttä työn tekoon ja tarjoaa mahdollisuuksia kehittää omaa tehtävänkuvaansa ja tehdä osaamista näkyväksi.

”Toivon, että kaikki saavat Teosto-Akatemiasta uutta virtaa työhönsä ja paljon uutta osaamista!”, Huttunen summaa.

Kuva: Mikko Käkelä.

Lue lisää:

Teosto työpaikkana

Teosto satsaa tulevaisuuteen – kehitystyötä ja verkostoja

Jaa somessa